Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Lahden veroprosentit ovat säilymässä ennallaan

09.05.2011 | Arkistoitu uutinen

Lahden kaupunginhallitus käsitteli tänään kokouksessaan ensi vuoden veroprosentteja. Veroprosentit ovat säilymässä ennallaan. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista viikon kuluttua.

Ensi vuoden tuloveroprosentti on säilymässä 19,5:ssä. Yleinen kiinteistöveroprosentti pysynee 1 prosentissa, vakituisen asuinrakennuksen 0,5 prosentissa, yleishyödyllisten yhteisöjen 0,5 prosentissa ja rakentamattoman asuinpaikan 3 prosentissa sekä voimalaitoksen 2,5 prosentissa.

Koiraveroa ei esitetä perittäväksi. Koiraveroa ei Lahdessa ole peritty sitten vuoden 2006.

Kaikkiaan verotuloja arvioidaan ensi vuonna kertyvän runsaat 353 miljoonaa, jossa kasvua on yksi prosenttiyksikkö. Yhteisöveron kertymän arvioidaan pienenevän 16,5 prosenttia, euromääräisesti 4 miljoonaa.

Ensimmäistä kertaa Lahden kaupunginvaltuusto päättää veroprosentit jo kevätkaudella. Aiemmin päätös on tehty marraskuun valtuuston kokouksessa. 

Kaupunginhallituksen päätökset 9.5.

Muut varsinaiset jäsenet olivat paikalla paitsi Juha Rostedtin tilalla Simo Räihä.

Muut kuin alla mainitut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti.

270 Kaupungin edustajan määrääminen Osaamiskiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen jne.
Nykyiset jatkavat edustajina hallituksessa.

271 Kaupungin edustajan määrääminen Osaamiskiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen jne.
Nykyiset jatkavat edustajina hallituksessa.

273 Lahden kaupungin liikennepoliittiset linjaukset
Keskustelun kuluessa toimialajohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan niin, että linjausten kohdasta 6 "Liikenneverkkojen kehittäminen" poistettiin viimeinen kappale, joka alkaa " Edistetään rautatieyhteyden....". Sen tilalle tulee kappale: " Uusien rautatieyhteyksien osalta pidetään tärkeänä, että maankäytöllisesti varaudutaan mahdollisiin uusiin ratayhteyksiin Lahti-Heinola- Mikkeli, Lahti-Hämeenlinna ja Lahti-Heinola-Jyväskylä. Näiden yhteyksien toteutuminen riippuu pitkälti valtakunnallisista ja Lahden ulkopuolisista tekijöistä. Kaupunki on valmis osallistumaan hankkeisiin, joilla näiden yhteyksien edellytyksiä selvitetään."

274 Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen jne.
Nykyiset jatkavat edustajina hallituksessa.

276 Kaupungin edustajan määrääminen LK Kiinteistöpalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen jne.
Nykyiset jatkavat edustajina hallituksessa.

279 Seppo Korhosen oikaisuvaatimus Lahden kaupunginhallituksen päätöksestä 18.4.2011 § 243
Kaupunginjohtaja peruutti päätösesityksenä, joten asiaa ei käsitelty.

285 Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Messut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen jne.
Nykyiset jatkavat eli Ilkka Viljanen ja Mika Kari.

287 Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen jne.
Nykyiset jatkavat edustajina hallituksessa.

Esityslista

Takaisin | Tulosta sivu

Share