Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Lahden uusia monitoimitaloja suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa

14.06.2012 | Arkistoitu uutinen

Lahden Jalkarantaan ja Liipolaan loppuvuodesta 2015 valmistuvia monitoimitaloja suunnitellaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Lahden D -hankkeen toteuttamaan kyselyyn vastasi 115 henkeä, ja 23.5. pidettyyn yleisötilaisuuteen osallistuin noin 30 henkeä. Jatkossa monitoimitaloista kysytään vielä kirjastoissa järjestettävissä kyselyissä sekä muun muassa vanhempainilloissa ja pihatapahtumissa. 

Lähtökohtana on, että monitoimitaloihin sijoitetaan koulu-, päiväkoti- ja kirjastopalvelut. Tämän perustoiminnan lisäksi monitoimitaloihin halutaan etenkin nuorille ja yhdistyksille soveltuvia kokoontumistiloja. Suuret liikuntatilat ja sähköiset palvelupisteet saivat myös runsaasti kannatusta kyselyyn vastanneilta.

Huolellisella suunnittelulla hyvään lopputulokseen

Enemmistö Lahden D-paneelin vastaajista suhtautuu monitoimitaloihin myönteisesti. Erityistä kiitosta suunnittelulähtökohdissa saivat tilojen mukautuvuus ja monipuolisen käytön huomioon ottaminen  sekä monitoimitalojen mahdollistama yhteisöllisyys ja vuorovaikutus eri ihmis- ja ikäryhmien välillä.

Eräs Lahen D-panelisti vertasikin monitoimitiloja entisaikojen kylätaloihin:  

”Nyt on mahdollisuus tehdä uudenlainen kylätalo. Suomessa on liian vähän (varsinkin kaupungeissa) yhteisöllisyyttä. Tehdään talo, joka on 'aina' auki, joka tulee mieleen ensimmäisenä kun mietitään paikkaa minne mennä, kokoontua, juhlia, tavata, hakea tietoa ja elämyksiä eli kylän ylpeydenaihe. Kun puitteet ovat kohdalla, ihmiset tekevät talon.”

Toisen vastaajan mielestä onnistunut tilasuunnittelu antaa hyvät lähtökohdat henkistä jaksamista ja mielenterveyttä edistävälle toiminnalle: 

”Olisi hyvä painottaa myös ennaltaehkäisevää puolta monitoimitilojen suunnittelussa. Lasten ja nuorten osalta, pienten lasten vanhempien uupumisen välttäminen vertaistuen kokoontumispaikan myötä. Vanhusten virkistyminen, liikkumisen edistäminen, kaikin puolin hyvin voinnin edistämien mahdollisimman monipuolisen tilan myötä, niin, että käyttäjäryhmät ovat vauvasta vaariin sosiaaliluokkaan katsomatta.”

Tilankäytön haasteena vastaajat näkevät suunnittelun kompromissiratkaisun, joka ei välttämättä tyydytä täysin yhtäkään monitoimitalon käyttäjäryhmistä. Vastaajat katsovat, että on vaikeaa toteuttaa hyvin toimivia, muunneltavia tiloja. Tilan ahtautta talon peruskäyttäjien tarpeisiin pidetään myös haasteellisena. 

Kyselyyn vastanneet olivat valmiita hahmottamaan, että monitoimitalon peruspalveluiden toimintamalli voi poiketa selvästi nykyisestä, esimerkiksi millainen kirjasto on nyt ja huomenna. Keskustelutilaisuudessa tuli esille myös kriittisiä huomioita koetusta turvallisuudesta ja yksityisyydestä: miten avoin monitoimitalo voi olla. 

Takaisin | Tulosta sivu

Share