Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Päiväkotien Muksunetti monipuolistaa yhteistyötä päiväkodin ja vanhempien välillä

22.08.2011 | Arkistoitu uutinen

Lahden kaupungin varhaiskasvatus ottaa nyt syksyllä käyttöön uuden Muksunetti-palvelun, joka monipuolistaa vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Muksunetti mahdollistaa myös etävanhempien aiempaa tiiviimmän osallisuuden lapsen päiväkotielämään. 

Päiväkodit itse suunnittelevat Muksunetin vaiheittaisen käyttöönoton
Uusi nettipalvelu rikastaa päiväkotiarjen esilletuontia ja voi toimia reissuvihon tapaisena viestintäkanavana. Muksunetin monista käyttömahdollisuuksista osalla päiväkodeista on jo käytössä mm. päiväkodin tapahtumakalenterit, keskusteluaikojen varausmahdollisuus sekä mahdollisuus kirjoittaa ajankohtaisia kuulumisia nettiblogiin. 

Tietosuojatussa Muksunetissä on päiväkodin yhteisten tiedotusasioiden lisäksi ryhmäkohtainen sivusto. Siellä voidaan ylläpitää myös yksittäisen lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia ja kasvukansiota, johon kerätään lapsen valokuvia, piirustuksia ja kirjoitelmia. Muksunetin myötä varhaiskasvatuskin pysyy alati kehittyvän teknologian mukana samalla ekologisuutta vaalien.

Muksunettipalvelua on pilotoitu syksyllä 2010 kahdessa eri ryhmässä, ja hyvien käyttökokemusten myötä nettipalvelun vaiheittainen käyttöönotto on aloitettu. Päivähoidon henkilöstön koulutusta jatketaan ja palvelua esitellään vanhempainilloissa.

Lisätiedustelut:
Palvelupäällikkö Liisa Nurmi, puh. 050 539 1651
Lastentarhanopettajat Janita Kemppainen, puh. 03 818 3603, Asemantaustan päiväkoti ja
Mari Väisänen, puh. 03 753 3025, Kanervan päiväkoti

Takaisin | Tulosta sivu

Share