Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Ilmanlaatu Lahden seudulla

Lahden seudun ympäristöpalveluiden tehtävänä on valvoa ja edistää ilmansuojelua alueellaan.

Lahden seudulla ilmanlaatua seurataan Lahdessa seitsemässä mittauspisteessä jatkuvatoimisesti tai passiivikeräyksellä. Mitattavia komponentteja ovat typpimonoksidi, typpidioksidi, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset, otsoni ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Lisäksi säätietoja kerätään kahdelta sääasemalta. Mittaukset rahoittaa Lahden kaupunki ja Lahden alueen ilmapäästöjä aiheuttavat yritykset ja laitokset.

 

Lahdessa ilmanlaatuun vaikuttaa liikenne, energian tuotanto ja teollisuus. Varsinkin kaupungin keskusta on painanteessa, johon muodostuu helposti ns. inversiotilanteita, jolloin ilmansaasteiden leviäminen ja laimeneminen heikentyy. Tällaisia tilanteita muodotuu varsinkin kevättalvella, jolloin liikenteen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet voivat nousta terveysperusteisia ohjearvotasoja korkeammalle tasolle. Keväällä tyypillistä on hiekoitushiekan aiheuttaman katupölyn nouseminen ilmaan. Tällöin hiukkaspitoisuudet voivat aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Suurimman osan aikaa ilmanlaatu Lahdessa luokitellaan hyväksi tai tyydyttäväksi.

Ilmanlaatu seurattavissa reaaliaikaisena:

Lahden ilmanlaatua voi seurata Internetistä kansallisesta ilmanlaatuportaalista, johon Lahden seudun ympäristöpalveluiden mittaustulokset päivitetään kerran tunnissa. Portaaliin pääsee tekstin alla olevaa sinistä kuvaketta klikkaamalla. Sivuilta voi katsoa paitsi Lahden, myös useiden muiden Suomen kuntien reaaliaikaisia ilmanlaadunmittaustuloksia.
kuva

Ilmanlaatuindeksi neljältä mittausasemalta näkyy kerran tunnissa päivittyvänä Etelä-Suomen Sanomien Internetsivuilta osoitteesta www.ess.fi klikkaamalla sää ja ilmanlaatu -ikkunaa.

Lisäksi ilmanlaatuindeksi päivittyy kerran tunnissa Lahdessa oleviin sähköisiin aikataulunäyttöihin, joissa linja-autojen aikataulut näkyvät. Näyttöjä on mm. linja-autopysäkeillä ja rautatieasemalla. Näytöstä näkee onko ilmanlaatu edellisen tunnin aikana ollut hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono vai erittäin huono.

Ilmanlaadun varoituspalvelu:

Lahdessa otettiin keväällä 2011 käyttöön ilmanlaadun tekstiviestivaroituspalvelu. Kun Lahden seudun ympäristöpalvelujen mittausten perusteella ilmanlaatu huononee pidemmäksi aikaa, palvelun tilanneille lähetetään varoitusviesti. Varoitus palvelee varsinkin herkkiä väestöryhmiä, joille voi aiheutua terveyshaittoja ulkoilmanlaadun huonontuessa. Varoitusviestipalvelu on maksuton ja se toimii arkipäivisin virka-aikana.

Varoituspalvelun voi tilata matkapuhelimeensa lähettämällä viestin: asukas lahdenilma numeroon 16130.

Palvelun voi lopettaa lähettämällä viestin: asukas sulje lahdenilma numeroon 16130.  

 


Lisätietoja ulkoilmanlaadusta ja ilmansuojeluasioista:

mittausinsinööri
Kaarina Kähäri (virkavapaalla)
p. 050 539 1695

mittausinsinööri
Tommi Malminen
p. 050 539 1695

ympäristönsuojelutarkastaja
Johanna Saarola
p. 050 559 4085

ympäristönsuojelutarkastaja
Juha Alaluukas
p. 050 539 1697

sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi

Liitteet
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2006.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2007.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2008.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2009.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2010.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2011.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2012.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2013.pdf
 • Ilmanlaatu Lahdessa 2014.pdf

  Takaisin | Tulosta sivu

 • Kysy tai anna palautetta ilmanlaatuun liittyvistä asiosta