Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Apua päihdeongelmiin

Lahden kaupungin päihdetyössä halutaan korostaa yhteistyötä ja asiantuntevaa hoitoa. Yhteistyössä ovat mukana asiakas, hänen lähipiirinsä ja eri toimijatahot.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi järjestää päihteiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi neuvoa, tukea, avohoitoa, laitoskatkaisuhoitoa ja laitoskuntoutusta sekä asumispalveluja.

Lähiklinikat sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ovat ensisijaisia peruspalvelujen tuottajia. Peruspalvelujen päihdehoidon tehtävä on asiakkaan päihdeongelman tunnistaminen ja varhainen puuttuminen, mahdollinen hoidontarpeen arviointi ja tarvittaessa päihdehoitoihin erikoistuneisiin palveluihin ohjaaminen.

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri tahot kuten, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto, eri yhdistykset ja järjestöt sekä poliisi.

Tukea ja apua päihde- sekä riippuvuusongelmiin voi hakea ilman lähetettä omalta lähiklinikalta, Lahden A-klinikalta tai sairaalahoitoa vaativissa tilanteissa Akuutti24:stä.

Katso lisätietoa ehkäisevästä mielenterveys- ja päihdetyöstä Lahdessa.

Nuoret

Nuoret, alle 18-vuotiaat
Katkaisu- ja vieroitushoitoon voi hakeutua kouluterveyden- ja opiskelijaterveydenhuollon, nuorisovastaanoton tai oman asuinalueen sosiaalityöntekijän tai oman lähiklinikan kautta.

Kouluterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto
 

Nuorisovastaanotto 

Psykososiaalisen tuen yksikkö Domino 
Hämeenkatu 9, 15100 Lahti, domino@lahti.fi
Domino tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea 13–25-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen myös päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta eikä lähetettä tarvita. Tapaamiset ajanvarauksella. Lisätietoja saa Dominon nettisivuilta osoitteesta www.nuorilahti.net/domino.

Seurakunnan päihdetyöntekijät
Mariankatu 16, 15110 Lahti
p. 03 891 269, 03 891 268

Lahden seurakuntayhtymällä on kaksi päätoimista päihdetyöntekijää, jotka tarjoavat keskustelu- ja sielunhoitoapua sekä ohjaavat tarvittaessa päihdehoidon piiriin. Seurakunta tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä järjestämällä leirejä ja retkiä sekä muuta ryhmätoimintaa, joilla tuetaan päihteettömyyttä.

Monon Side ry
Ahvenistonkatu 2 as 304, 15110 Lahti
p. 050 4477 616 / toiminnanohjaaja
toiminnanohjaaja(a)mononside.fi
p. 050 5618 841 / puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)mononside.fi

Päivystysaikaan tavoitat monolaiset numerosta p. 050 4300 029
Päivystys talviaikaan klo 18–23 ja kesäaikaan klo 20–01.

Monon Side ry on Monon huoltopäivystystä toteuttava yhdistys. Monon huoltopäivystyksessä työskentelevät koulutetut vapaaehtoistyöntekijät ja toiminnanohjaaja. Monon huoltopäivystys toimii perjantai-iltaisin sekä juhlapyhien aattoina ja suurissa nuorisotapahtumissa. Monon huoltopäivystyksen kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat tilapäisesti päihteiden, väkivallan tai muun sellaisen syyn vuoksi kriisitilanteessa olevat nuoret.

Irti huumeista - Lahti
Sammonkatu 8, 15140 Lahti (käynti kauppakadun puoleiselta sisäpihalta)
p. 050 375 3390 ja 044 755 1024 
Aluetyöntekijä paikalla ma–ke 9–15,  lahti.aluevastaava@irtihuumeista.fi 

Palveleva Irti Huumeista -puhelin tarjoaa tukea ja tietoa huumeisiin liittyvistä asioista. Irti Huumeista järjestää myös tukihenkilötoimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Terveysneuvontapiste Jelppi
Rauhankatu 7, 15110 Lahti
Työntekijöiden puhelinnumerot:
p. 044 383 3002 ma–pe klo 9–16 tai p. 044 383 3001 ma–ke
sähköposti: jelppi@phnet.fi

Jelpin aukioloajat:
• maanantaisin 12–16
• tiistaisin 14–18
• keskiviikkoisin 12–16
• lisäksi asiointiaika elämänmuutokseen pyrkiville torstaihin klo 12–16 (jolloin ei käyttövälineiden vaihtoa)

Terveysneuvontapiste Jelpin maksuttomat palvelut on tarkoitettu suonensisäisiä huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. Jelpistä saa tietoa ja tukea terveysasioihin, elämänhallintaan ja haluttaessa hoitoon hakeutumiseen. Jelpissä vaihdetaan käytetyt pistovälineet puhtaisiin, annetaan hepatiitti- ja tetanusrokotuksia ja tarvittaessa lähete tartuntatautitesteihin. Jelpissä tehdään myös hiv-pikatestejä. Työntekijöiden kanssa on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti.

Nuorten hoitoyhteisö Stoppari
p. 03 876 3382

Stoppari on päihteiden käytön ja muun ongelmallisen elämäntilanteen katkaisemista tarvitseville nuorille tarkoitettu savuton ja päihdehoidon osalta lääkkeetön ympärivuorokautinen hoitopaikka. Nuoret ovat 1217-vuotiaita ja tulevat hoitoon kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuina. 

Hoitoon tuloon tarvitaan sijoituspäätös kunnan sosiaaliviranomaiselta. Pysäyttämisvaiheen kesto on 1–2 kuukautta. Hoitopaikkoja on 8. Stopparin 15 hengen työryhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Stopparin hoidon tavoitteena on katkaista nuoren päihteiden käyttö ja pysäyttää ongelmallinen elämäntilanne. Hoitoon tullessa harva nuori on motivoitunut muuttamaan elämäntapaansa tai kokee hoidon olevan hänelle tarpeellista. Hoidon aikana pyritään herättämään nuoren oma halu olla päihteittä ja nuoren kanssa yhdessä mietitään hänen omia tavoitteitaan elämälle. Hoidon aikana vahvistetaan nuoren itsetuntemusta ja luodaan uskoa siihen, että nuori itse pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja valintoihinsa. Hoito suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen perheensä ja muun verkostonsa kanssa. Lahden Stoppari kuuluu A-klinikkasäätiön organisaatioon.

Aikuiset

Sairaaloiden päivystyspalvelut
Akuutti24, p. 03 819 2385
Päijät-Hämeen keskussairaala, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Lähiklinikat
Terveysneuvon (p. 03 818 9120) kautta voi varata ajan omalle lähiklinikalle. Jokaisella lähiklinikalla toimii päihdevastaavia sairaanhoitajia. Lähiklinikat ovat avoinna ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Työterveysasemat
Osoitteen tai työpaikan mukaan

Seurakunnan päihdetyöntekijät
Mariankatu 16, 15110 Lahti 
p. 03 891 269, 03 891 268

Lahden seurakuntayhtymällä on kaksi päätoimista päihdetyöntekijää, jotka tarjoavat keskustelu- ja sielunhoitoapua sekä ohjaavat tarvittaessa päihdehoidon piiriin. Seurakunta tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä järjestämällä leirejä ja retkiä sekä muuta ryhmätoimintaa, joilla tuetaan päihteettömyyttä.

A-klinikka
Hämeenkatu 21 A, 15110 Lahti
p. 040 688 3300

Aukioloajat:
maanantai 8.15–12 ja 14-16
tiistai 8.15–12 ja 13–16
keskiviikko 8.15–12 ja 13–18
torstai 8.15–12 ja 14–16
perjantai 8.15–12 ja 13–15

A-klinikan päivystysaika on joka arkipäivä kello 8.15–11. Iltapäivällä klinikalle pääsee ajanvarauksella. Toivomme, että yhteydenotot puhelimitse tapahtuvat klo 11 jälkeen.

A-klinikkatoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja, jotka ehkäisevät päihde- tai muita riippuvuusongelmia ja auttavat päihdeasiakasta selviytymään ja hallitsemaan elämäntilannettaan. Asiakas voidaan ohjata peruspalveluista päihdeongelmien hoitoon erikoistuneisiin hoitoyksiköihin, joissa määritetään tarkemmin tilannekartoitus sekä hoidontarpeen arviointi ja hoitopaikan ja hoitomuodon valinta.

K-klinikka 
Launeen terveysasema
Launeenkatu 74
K-klinikan aukioloajat: 
mato 8.30–16 sekä pe 8.3013. 
Sairaanhoitajille on puhelinaika arkisin 1213.
yksikköjohtaja: p. 045 657 9251
vastaava sairaanhoitaja: p. 045 657 9253
sairaanhoitajat: p. 045 657 9252, p. 040 148 5381 sekä p. 045 139 3706

Lahden K-klinikka toteuttaa opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa. K-klinikka on tarkoitettu kroonisesti opioidiriippuvaisille yli 18-vuotiaille, joilla täyttyvät opioidiriippuvuuden kriteerit. K-klinikalle hakeudutaan Lahden A-klinikan kautta, jossa laaditaan lähete K-klinikalle. Korvaushoidon tarpeen arviointia tehdään A-klinikalla tai erikseen sovitussa päihdehoitolaitoksessa. Sairaanhoitaja ja lääkäri tekevät yhdessä arvioinnin korvaushoidon tarpeesta. 

Myllyhoitoklinikka
Myllyhoitoyhdistys
Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka
Hämeenkatu 9 A 22, 15110 Lahti
p. 044 353 3490
ph.klinikka@myllyhoito.fi

Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka toteuttaa tiivistä, lääkkeetöntä avohoitoa Lahden keskustassa. Hoidon sisältö ja kesto vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan. Hoitoon voi hakeutua ottamalla yhteyttä arkisin klo 8 16 välisenä aikana Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan numeroon p. 044 353 3490. 

AA-ryhmät
p. 03 734 2228, päivystysaika kaikkina muina aamuina, paitsi keskiviikkoisin klo 9.3012  ja joka ilta 1821.

AA eli anonyymit alkoholistit on miesten ja naisten vertaisryhmä, jossa jaetaan voimat ja kokemukset yhteisen ongelman voittamiseksi. Päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA-ryhmät kokoontuvat säännöllisesti päivittäin.

Al-Anon-ryhmät
Vertaistukea alkoholistien läheisille.
Kokoontuu ma ja ti klo 19, AA-ryhmä Harjulan alakerta, Hollolankatu 12

NA-ryhmät
Maanantai: NA-Ydin klo 10.0011.30,  Sammonkatu 8, 2.kerros (käynti kauppakadun puoleiselta sisäpihalta)
Maanantai: NA-IloNA klo 18.0019.30, Sammonkatu 8, 2.kerros (käynti kauppakadun puoleiselta sisäpihalta). Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti naisille.
Keskiviikko: NA-Elämä klo 18.0019.30, Pitkämäenkatu 4, Katkon takkahuone
Torstai: NA-Pysäkki klo 19.0021.30, Apilakatu 6 C
Perjantai: NA-Ydin klo 13.0014.30 Sammonkatu 8, 2.kerros (käynti kauppakadun puoleiselta sisäpihalta)
Lauantai: NA-Elämä klo 20.0022.00 Hollolankatu 12, Harjulan alakerta
Sunnuntai: NA-Elämä klo 10.0011.30 Pitkämäenkatu 4, Katkon takkahuone

NA eli nimettömät narkomaanit on entisistä päihteidenkäyttäjistä koostuva maailmanlaajuinen miesten ja naisten vertaisryhmä, jonka kaikkia jäseniä yhdistää halu pysyä irti huumeista. Toiminta-ajatus perustuu kahdentoista askeleen ohjelmaan, jota noudattamalla aineettomana eläminen ja addiktin elämä muuttuu helpommaksi. NA-ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Lahden Elokolo
Vuorikatu 14 
p. 0400 252 511 tai 050 592 345, ma-pe klo 915
Elokolo on päihteetön kansalaisten kohtaamispaikka, jossa on päivätoimintaa ja ryhmiä. Se toimii Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n alaisuudessa www.ehyt.fi

A-kilta,  toimii Elokolon tiloissa
Lahden A-kilta on aatteellisesti sitoutumaton, itsenäinen, rekisteröity yhdistys, joka perustuu vertaistuen idealle. Toiminnalla pyritään päihteettömän elämäntavan löytymiseen ja raittiuden tukemiseen.

Lahden Diakoniasäätiö 
Dila Timantit, vauvaperheiden vuorovaikutusyksikkö
Ahvenistonkatu 2 as 401, 4. krs
p. 03 8132318

Dila Timantit  tarjoaa palveluita päihdetaustaisille raskaana oleville ja pikkulapsiperheille. Vuorovaikutusyksikkö tarjoaa myös äidin ja vauvan vuorovaikutusta tukevaa ryhmätoimintaa masentuneille äideille ja heidän lapsilleen.

Laitoshoito ja laitoskuntoutus

Laitoshoito ja -kuntoutus on tarkoitettu vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville tai hoitoon ohjatuille päihdeongelmaisille asiakkaille päihdekierteen katkaisuun, vieroitushoitoon sekä kuntoutukseen.

Lahtelaisten päihdeongelmaisten ensisijaisena katkaisuhoitopaikkana on Lahden A-klinikkatoimen Pitkämäen kuntoutusyksikkö. Katkaisuhoitoon hakeudutaan oman alueen sosiaalityöntekijän, Lahden A-klinikan tai oman terveysaseman kautta.

Lahden sosiaali- ja terveystoimi voi ohjata tarvittaessa myös muihin kuntoutusyksiköihin. Kun kuntoutuja tarvitsee maksusitoumuksen hoitoa tai kuntoutusta varten, hän ottaa yhteyttä oman alueensa sosiaalityöntekijään tai Lahden A-klinikkaan. 

Sosiaalityöntekijän puhelinneuvonta on arkipäivinä klo 1112, vastaanotolle pääsee vain ajanvarauksella. Kanslistin vastaanottopalvelu ilman ajanvarausta. Neuvonta-aika päivittäin mape klo 13.0013.30.

Päihdesairaanhoitaja:
Vapaudenkatu 23 A, 5. kerros, 15140 Lahti, p. 050 559 7853

Lahden kaupungin päihdesairaanhoitaja neuvoo ja ohjaa päihdeongelmaisia asiakkaita ja heidän läheisiään. Suurin osa työtehtävistä liittyy kaupungin sisäiseen toimintaan.

 Takaisin | Tulosta sivu

Yhteystiedot

A-klinikka
Hämeenkatu 21 A,
15110 Lahti
päivystysaika:
mape klo 8.1511
p. 040 688 3300

Lahden kaupunginsairaala
p. 03 818 4200

Päijät-Hämeen
keskussairaala

p. 03 819 2385

Päihdeneuvonta:

Päihdeneuvontaa ympäri vuorokauden

Irti Huumeista ry
Päivystävä puhelin 010 80 4550
vastaa arkisin klo 915 ja
1821.

Puhelimeen voi soittaa nimettömänä.

Hyödyllisiä linkkejä