Perheoikeudelliset palvelut

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 1.1.2014. Elatustuki ja -apu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1,17 prosenttia 1.1.2014. Vuonna 2014 Kansaneläkelaitoksen maksama elatustuki on 153,63 euroa lapsesta kuukaudessa.

Isyyden vahvistaminen ja sen oikeusvaikutukset

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan vahvistaa isyyden tunnustamisella tai oikeudenkäyntiteitse. Mies voi tunnustaa isyytensä lastenvalvojan luona sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kummankin vanhemman tulee siis henkilökohtaisesti käydä lastenvalvojan luona. Isyyden tunnustamisasiakirjat lähetetään maistraatin vahvistettavaksi. Kun isyys on vahvistettu, syntyy lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Sen perusteella lapsella on oikeus isänsä sukunimeen, oikeus saada elatusta isältään, oikeus periä isänsä ja isänpuoleiset sukulaisensa sekä oikeus eläke‑ ja vakuutusetuuksiin.

Oikeusgeneettiset isyystutkimukset
Ennen isyyden tunnustamista voidaan suorittaa oikeusgeneettinen isyystutkimus isyyden varmistamiseksi, jos mies niin haluaa. Lastenvalvoja antaa lähetteet tutkimuksiin, jotka tällöin ovat maksuttomia. Mikäli isyyden vahvistamisen jälkeen herää epäilyjä isyydestä, voivat vanhemmat omalla kustannuksellaan teettää isyystutkimuksen. Kanne isyyden kumoamiseksi on nostettava kahden vuoden kuluessa isyyden vahvistamisesta.

Äiti voi vastustaa isyyden selvittämistä
Mikäli äiti katsoo, ettei isyyden vahvistaminen ole lapsen edun mukaista tai isyyden selvittäminen on mahdotonta tai hankalaa, äiti voi vastustaa isyyden selvittämistä ja käydä lastenvalvojan luona allekirjoittamassa vastustamislomakkeen.

Elatussopimus

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu vanhemmille. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta ja lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Vanhemman elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa hänen työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön sekä hänen lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei toisin ole sovittu tai määrätty. Tämän ikärajan jälkeenkin on lapsella oikeus saada avustusta koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, jos sitä pidetään kohtuullisena.

Sopimus elatusavusta tehdään lastenvalvojan luona. Jos vanhemmat eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, päätös elatusavusta on haettava oikeusteitse.

Sopimukset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Lapsen huoltaja huolehtii lapsen kasvatuksesta, uskontokunnasta, koulutuksesta, terveydestä ja päättää lapsen kansalaisuudesta, asuinpaikasta ja nimestä sekä edustaa lasta häntä koskevissa asioissa eri viranomaisissa. Esim. lasta ei voi kastaa isän uskontoon, jollei isyyttä ja yhteishuoltosopimusta ole vahvistettu. Huoltaja on yleensä myös lapsen holhooja eli hoitaa lapsen omaisuutta. 

Kun vanhemmat eivät ole naimisissa keskenään, äiti on yksin lapsen huoltaja. Vanhemmat voivat halutessaan tehdä lastenvalvojan luona yhteishuoltosopimuksen. Jos vanhemmat ovat eri mieltä huoltajuudesta, asia on ratkaistava tuomioistuimessa. Jos vanhemmat avioituvat isyyden vahvistamisen jälkeen, tulevat he molemmat lapsen huoltajiksi.

Laki turvaa lapsen oikeuden tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hänellä on pysyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhemmat voivat sopia tapaamiskysymyksistä keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Riitatapauksissa tapaamisoikeudesta päätetään tuomioistuimessa.

 Takaisin | Tulosta sivu

Yhteystiedot
Perheoikeudelliset palvelut / lastenvalvojat
(seudullinen)
Lasten elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset ja niiden vahvistaminen sekä
avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasiat.

Vapaudenkatu 23 A, 6. kerros
Postiosoite: 
PL 116, 15101 Lahti

Toimisto avoinna 
ma - pe klo 9.00 - 12.00 ja 
klo 13.00 - 15.00.

Lastenvalvojat tavoitettavissa puhelimitse ma - to klo 11 - 12.

Ajanvaraus, neuvonta ja ohjaus perheen asiakkaana olevan nuorimman lapsen sukunimen mukaan:
 
A-J,  puh. 044 416 3776
K-M, puh. 044 416 3688
N-R, puh. 044 416 3689
S-Ö, puh. 044 416 3727

Johtava lastenvalvoja,
puh. 044 416 3725 
Katso lisätietoja