Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Perheoikeudelliset palvelut

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka vuoden 2016 alusta laskee 0,26 %:lla. Vuonna 2016 Kansaneläkelaitoksen maksama elatustuki on 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa.

Eron jälkeen lasta koskevissa sopimusasioissa vanhempi varaa ajan lastenvalvojalta. Ajan varannut vanhempi ilmoittaa ajasta toiselle vanhemmalle. Lastenvalvojan luona vanhemmat asioivat pääsääntöisesti yhdessä. Lastenvalvojan nimi ja numero, jolta aika on varattu, on hyvä laittaa muistiin. Varattu aika voidaan perua tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse siltä lastenvalvojalta, jolta aika on varattu. Jos asiointia varten tarvitaan tulkkia, on se hyvä ilmoittaa aikaa varattaessa.

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen, huolto-, elatus- ja tapaamissopimusten laatiminen ja vahvistaminen, selvitysten laatiminen tuomioistuimelle sekä ohjaus ja neuvonta.

Isyyden tunnustaminen/selvittäminen

Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä 1.1.2016 lähtien ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa. Samalla käynnillä voidaan laatia myös sopimus yhteishuollosta. Tällöin ei enää tarvitse asioida lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Tunnustamisasiakirjat lähetetään neuvolasta lastenvalvojalle, joka lähettää ne 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää päätöksen isyyden vahvistamisesta suoraan vanhemmille. Isyyden vahvistamisen jälkeen lastenvalvoja vahvistaa huoltajuussopimuksen ja lähettää sen vanhemmille. Vanhempien on huomioitava, että ennakollisen isyyden tunnustamisen ja lapsen syntymän jälkeen olevaa 30 päivän odotusaikaa isyyden vahvistamiselle ei voida nopeuttaa esim. ristiäisten takia. 

Jos isyyden tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun isyyden selvitykseen. Tällöin isyyden selvittäminen tehdään lastenvalvojan luona ja samalla voidaan laatia sopimus huoltajuudesta. Varatulla ajalla mahdollinen isä tunnustaa isyytensä, ja äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi, joten molemmat asioivat lastenvalvojan luona. Kummallakin vanhemmalla tulee olla kuvallinen henkilökortti mukana. Maistraatti vahvistaa isyyden laadittujen asiakirjojen mukaan.

Lasten huolto- ja tapaamissopimukset

Vanhempien on hyvä jo etukäteen miettiä ja keskustella sopimusten sisällöstä. Lasten edun kannalta on tärkeää sopia lasta koskevista asioista riidattomasti. Lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyvissä sopimuksissa vanhemmat ovat sopijapuolia. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan avustaa sopimuksen sisällössä ja vahvistaa laaditut sopimukset. Lastenvalvojan luona vahvistetut sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Elatusapu ja elatussopimus

Ensisijaisesti vanhemmat sopivat keskenään elatusavun määrästä. Elatusavun määrää voi arvioida Oikeusministeriön ohjeen mukaan. Tarvittaessa lastenvalvoja avustaa vanhempia elatusmaksun määrittämisessä ja laatii laskelman. Tällöin elatussopimusta varten vanhemmat täyttävät varallisuusselvityksen (löytyy Lahden sivulta, Lomakkeet ja otsikon Lastensuojelu ja lastenvalvoja alta), jonka perusteella voidaan laatia laskelma elatusavun määrästä. Lähtökohtaisesti elatusavun määrä on vähintään 154,77 euroa (Kelan maksama elatustuki v. 2016). Yrittäjät täyttävät lisäksi yrittäjän tuloselvityslomakkeen (Lomakkeet, Lastensuojelu ja lastenvalvoja).

Mikäli elatusvelvollinen arvioi elatuskykynsä olevan puutteellinen (esimerkiksi työttömyyden takia), hän esittää tulo- ja menotiedot varallisuusselvityslomakkeella liitteineen. Tiedot voi lähettää postitse tai sähköpostitse viikkoa ennen varattua aikaa lastenvalvojalle.

Molempien vanhempien hyväksyessä elatussopimuksen lastenvalvoja vahvistaa sen. 

Oikeusgeneettiset tutkimukset 

Uuden isyyslain mukaan oikeusgeneettinen isyystutkimus voidaan ottaa lapsesta, äidistä ja mahdollisesta isästä lastenvalvojan valvonnassa posken sivelynäytteenä. Tutkimus tehdään miehen sitä halutessa. Ennen näytteenottoa on vältettävä tupakoimista, syömistä ja juomista noin puoli tuntia.

Isyyden kiistäminen 

Ennen lapsen syntymää tehty isyyden tunnustaminen voidaan peruuttaa kirjallisesti 30 päivän aikana lapsen syntymästä. Mies, joka on tunnustanut lapsen, sekä äiti ja mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voivat tehdä kirjallisen peruutusilmoituksen lastenvalvojalle. Peruuttamisen jälkeen ennakollinen isyyden tunnustaminen on vaikutukseton.Takaisin | Tulosta sivu

Yhteystiedot

Perheoikeudelliset palvelut / lastenvalvojat
(seudullinen)
Lahti sekä
Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Pukkila, Orimattila, Sysmä ja
Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki.

Lasten elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset ja niiden vahvistaminen sekä
avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasiat.

Vapaudenkatu 23 A, 6. kerros
PL 202, 15101 Lahti

Toimisto avoinna 
ma–pe klo 9–12 ja 13–15.

Lastenvalvojat tavoitettavissa puhelimitse ma–to klo 11–12.
sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Ajanvaraus, neuvonta ja ohjaus perheen asiakkaana olevan nuorimman lapsen sukunimen mukaan:
 
A–Kn, Ritva Salo
p. 044 416 3776 (ke-pe)

A–Kn, Arja Laurila
p. 044 416 3776 (ma-ti)

Ko–Mo, Sanna Siilahti
p. 044 416 3688
 
Mp–Sal, Avoin
p. 044 416 3689

Sam–Ö, Soile Viinikainen
p. 044 416 3727

Johtava lastenvalvoja
Maritta Koskinen
p. 044 416 3725 

Huomioi aikaa varatessasi, 
että saatat joutua odottamaan sitä jopa pari kuukautta, 
työtilanteesta riippuen.

Hyödyllisiä linkkejä
Anna palautetta