Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS
Sosiaali- ja terveyspalvelut > Potilaan oikeudet ja tietoturva

Potilaalle

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet

Potilastietojen käsittely Lahden terveyskeskuksessa

Lahden kaupungin terveysasemilla, terveyskeskussairaalassa ja muissa terveydenhuollon toimipisteissä kerätään potilaiden henkilötietoja potilasrekisteriin. Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen, hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.  

Potilasrekisteri koostuu paperiasiakirjamuodossa olevista potilaskertomuksista, sähköisessä muodossa olevista potilastietojärjestelmistä ja röntgenkuvista. Tarkempia tietoja rekisteristä ja sinne tallennettavista henkilötiedoista voitte saada pyytämällä nähtäväksenne rekisteriselosteen. 

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman potilaan suostumusta. Tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa tietoja voidaan luovuttaa myös ilman potilaan suostumusta. Teillä on oikeus saada tarkastaa itseänne koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestänne virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Pyynnön voitte esittää asiaanne hoitavalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Rekisteriseloste sekä tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa terveysasemien vastaanotoilta, muista terveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotihoidon toimipisteistä sekä terveyskeskussairaalasta (Henkilötietolaki 24 §). Takaisin | Tulosta sivu

Hyödyllisiä linkkejä

Potilaan/asiakkaan/omaisen vaaratilanneilmoitus HaiPro