Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Keski-Lahti, Luhta, Kulmakatu 5

Asemakaavan muutos
A-2441a
Entinen kaavatunnus A-2441

Tavoitteena on muuttaa Vesijärvenkadun ja Kulmakadun risteyksen kaakkoispuolella olevien tonttien (Luhtanen, Anttila) asemakaavaa niin, että ydinkeskustassa sijaitsevaa aluetta voidaan kehittää nykypäivän vaatimukset täyttävänä asuin-, liike- ja toimistotilojen kokonaisuutena.

YLEISÖTILAISUUS
Kaavatyöstä järjestettiin yleisötilaisuus 26.3.2012

ENNAKKOKUULEMINEN
16.4. - 2.5 välisenä aikana

LUONNOSVAIHTOEHDOT
Liite

NÄHTÄVILLÄ OLLUT KAAVA A-2441 LIITTEINEEN
Selostus ja seurantalomake
kartta + määräykset + poistokartta


KAUPUNGINVALTUUSTON 16.9.2013 §110 HYVÄKSYMÄ ASEMAKAAVANMUUTOS A-2441a LIITTEINEEN

Uusi liite1      selostus liitteineen
Uusi liite2      kartta+määräykset+poistokartta
Uusi liite4      havainnollistava aineisto
Liite5             Lausunnot ja mielipide
Liite6             Rakennushistoriallinen selvitys
Liite7             Liikennetarkastelu
Liite8             Rakennettavuuslausunto
Liite9             Pohjavesilausunto
Liite10           Pöytäkirjaote
Uusi liite11    Ehdotusvaiheen lausunnot
Uusi liite12    Viranomaisneuvottelun muistio

katso kohde kartalla
 

Työvaihe

Päivämäärä

» Valmisteluun saapunut

  28.02.2007

» Osallistumis- ja arviointisuunitelma OAS

 päiv. 21.12.2012

» Kaavaehdotus nähtävillä            04.10. - 05.11.2012
» Kaava lainvoimaiseksi

 7.11.2013

Kaavoitusarkkitehti Päivi Airas, p. 050 5184447 /
asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen puh. 044 416 3816

 

 

 Takaisin | Tulosta sivu