Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Luhta, Kulmakatu 5, Keski-Lahti
A-2441
Asemakaavan muutos

Tavoitteena on muuttaa Vesijärvenkadun ja Kulmakadun risteyksen kaakkoispuolella olevien tonttien (Luhtanen, Anttila) asemakaavaa niin, että ydinkeskustassa sijaitsevaa aluetta voidaan kehittää nykypäivän vaatimukset täyttävänä asuin-, liike- ja toimistotilojen kokonaisuutena.

YLEISÖTILAISUUS
Kaavatyöstä järjestettiin yleisötilaisuus 26.3.2012
Tilaisuuden muistio liitteessä:
Liite

ENNAKKOKUULEMINEN
16.4. - 2.5 välisenä aikana

LUONNOSVAIHTOEHDOT
Liite

NÄHTÄVILLÄ OLEVA KAAVA A-2441 LIITTEINEEN
Liite1 Selostus ja seurantalomake
Liite 2 kartta + määräykset + poistokartta

Liite 4/1 Liite
Liite 4/2 Liite
Liite 4/3 Liite
Liite 4/4 Liite
Liite 4/5 Liite
Liite 5 Lausunnot ja mielipide
Liite 7 Rakennushistoriallinen selvitys
Liite 8 Liikennetarkastelu
Liite 9 Rakennettavuuslausunto
Liite 10 Pohjavesilausunto

Pöytäkirjaote

katso kohde kartalla
 
Työvaihe

Päivämäärä

» Valmisteluun saapunut

  28.02.2007

» Osallistumis- ja arviointisuunitelma OAS

 päiv. 30.07.2012

» Kaavaehdotus nähtävillä            04.10. - 05.11.2012
» Kaava lainvoimaiseksi  

Kaavoitusarkkitehti Päivi Airas, p. 050-5184447 /
asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen puh. (03) 814 2187

kaavoittajan virkamatkan aikana 9.-12.10.2012 lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen 050 387 8715

 

 Takaisin | Tulosta sivu