Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Lapsiperhepalvelut

Lastensuojelu perheiden tukena 

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lapsella on oikeus huolenpitoon, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen. Lapsen arjessa ensisijainen vastuu näiden oikeuksien toteutumisesta on hänen vanhemmillaan. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta (lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti Palvelutarjottimen kautta > Perhe- ja sosiaalipalvelut), jonka kiireellisyyden sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä kuka tahansa (lapsi tai nuori itse, vanhempi, sukulainen, naapuri ja viranomainen), joka huomaa lapsen tai nuoren tarvitsevan apua. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, kun päätetään seitsemän arkipäivän kuluessa tehdä lastensuojelutarpeen selvitys tai lapsi sijoitetaan kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esimerkiksi vanhempien päihtymyksen takia tai jos lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa. 

Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojelutarpeen selvitystä tehtäessä kartoitetaan lapsen kasvuoloja yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esimerkiksi neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Esille tulleet asiat kootaan kirjalliseen yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. 

Asiakassuunnitelma

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko lastensuojelun asiakkuus vai ei. Mikäli asiakkuus jatkuu lastensuojelussa, sosiaalityöntekijä tekee yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelman, jonka mukaisesti lasta ja perhettä tuetaan avohuollon tukitoimenpiteillä. Jos asiakkuus päättyy, siitä ilmoitetaan lapselle ja perheelle. Tarvittaessa perhe voidaan ohjata muiden palvelujen piiriin. 

Lapsi sijaishuollossa

Joskus vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle on aina viimesijainen keino turvata lapsen hoito ja huolenpito. Sijoituspaikkana voi olla myös lapsen sukulaisperhe. Sijoituksen aikana tuetaan perhettä sekä lapsen ja vanhempien yhteydenpitoa. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata takaisin kotiin. 

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella ja nuorella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuoltoon on oikeus myös tilanteissa, joissa lapsi on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimenpiteenä kodin ulkopuolelle ilman vanhempia yhtäjaksoisesti puoli vuotta. Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Lisätietoja asiasta antaa sosiaalityöntekijä, p. 050 398 7596. 

Haemme tukihenkilöitä ja -perheitä

Tukihenkilöksi voi ryhtyä tavallinen, luotettava aikuinen, joka on aidosti kiinnostunut lapsesta ja haluaa tukea sekä antaa aikaansa tuettavalle lapselle. Tärkeää on että tukihenkilön oma elämäntilanne on kunnossa ja että hän on valmis sitoutumaan toimintaan. Tukihenkilö on lapselle aikuisen malli, kuuntelija, keskustelukumppani ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi yhdessä harrastaa ja toimia.
 
Tukihenkilötoimintaa tarjotaan lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Tuettavat ovat usein perheistä, joissa vanhemmilla tai vanhemmalla omat voimavarat lapsen kasvattamiseksi ovat tilapäisesti vähentyneet erilaisten vaikeuksien vuoksi. Tuettavat lapset ovat useimmiten kouluikäisiä lapsia tai jo itsenäistyviä nuoria. Tukisuhteen alkaessa tukihenkilön, tuettavan lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kesken sovitaan tukisuhteen tavoitteista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta ennalta sovittuina aikoina.
 
Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi vierailee tukiperheessä sovitusti ja säännöllisesti esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tuettavat lapset ovat yleensä leikki- tai kouluikäisiä. Tarvitsemme kaikenlaisia tukiperheitä: tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksinasuva henkilö. Lapsiperheestä löytyy lapselle leikkikavereita, kun taas lapseton pariskunta tai yksinasuva voi antaa lapselle hänen tarvitsemaansa erityishuomiota. Mummolan kaltainen perhe on puolestaan hyvä esimerkiksi silloin, kun lapsen omat isovanhemmat eivät ole läsnä lapsen elämässä. Päätös toimia tukiperheenä toivotaan olevan koko perheen yhteinen. Jos olet halukas ryhtymään tukihenkilöksi tai -perheeksi, ota yhteyttä sähköpostilla maija.liesegang@lahti.fi 

Haemme sijaisperheitä 

Haemme sijaisperheitä eri-ikäisille lapsille. Lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja kykyä vastata heidän tarpeisiinsa. Sijaisperheessä lapsi asuu niin pitkään kuin hän sijoitusta tarvitsee. Sijaisperheet toimivat yhteistyössä sekä lasten omaisten että sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tarjoamme perheille valmennusta ja koulutusta sekä sosiaalityöntekijän tuen sijoituksen aikana. Lahden kaupungin perhehoito valmentaa sijaisperheitä seudullisesti Päijät-Hämeen kunnille. Sijaisperheille maksetaan lapsen hoidosta palkkio ja kulujen korvaus sopimuksen mukaan, yhteydenotot: sähköpostilla perhehoito@lahti.fi

Adoptiopalvelut

Lahden kaupunki ostaa lahtelaisille perheille adoptioon liittyvät palvelut Pelastakaa Lapset ry:ltä. Adoptioon liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä Etelä-Suomen aluetoimistoon, p. 010 843 5000. Takaisin | Tulosta sivu

Yhteystiedot

Vuonna 2016 entisen Nastolan kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Aava, kuten tähänkin saakka.

Lapsiperhepalvelujen 
toimisto
Lahden sosiaalikeskus
Vapaudenkatu 23 A, 6. krs.

PL 202, 15101 Lahti

Avoinna arkisin
klo 9-12 ja 13-15.30

Lapsiperhepalvelujen yhteystiedot

Lapsiperhepalvelujen henkilöstön yhteystiedot 
löydät täältä.

Perhehoito (seudullinen)
Vapaudenkatu 23 A, 4. krs.
PL 202, 15101 Lahti

Sijaishuolto ja nuorten jälkihuolto
Vapaudenkatu 23 A , 4. krs.
PL 202, 15101 Lahti

Hyödyllisiä linkkejä