Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Lomakkeet

Lahden kaupungin palveluissa tarvittavia lomakkeita löytyy aakkosjärjestyksessä olevasta hakemistosta. Lomakkeet ovat pääsääntöisesti sähköisesti täytettäviä ja tulostettavia: lomakkeen voi täyttää näytöllä ja tulostaa joko täytettynä tai täyttämättömänä Microsoft Word 6.0 -ohjelmalla tai sitä uudemmalla versiolla. Ilmaisen Word Viewer -ohjelman voi ladata Microsoftin verkkosivuilta: www.microsoft.fi. Täyttämisen jälkeen lomake palautetaan postitse, viedään virastoon tai toimitaan lomakkeessa olevan ohjeen mukaan.  

Adobe PDF on tiedostomuoto, jota käytetään sähköisten dokumenttien ja lomakkeiden jakeluun. PDF-lomakkeiden lukemiseen tarvitset esimerkiksi Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voit ladata ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta:
www.adobe.fi. Hakemiston PDF-lomakkeet ovat passiivisia lomakkeita, joita voi ainoastaan katsella näytöllä ja tulostaa.

Asunnot
Asumisoikeusasunnon järjestysnumerohakemus, Word, Pdf

Avustukset
Avustussääntö (Sosiaali- ja terveystoimiala) 
Pdf
Avustussääntö (Sivistystoimiala), Pdf
Vuosiavustushakemus (Nuorisopalvelut) / nuorisoyhdistykset, WordPdf 
- liite, tilinpäätösyhteenveto / nuorisoyhdistykset, Excel, Pdf
Vuosiavustushakemus (Liikuntapalvelut) / liikuntajärjestöt, Word, Pdf
Vuosiavustushakemus (Liikunnan ja kulttuurin vastuualue / Kulttuurikeskus) / kulttuuriyhdistykset Word, Pdf

Energia
Muutto- ja mittarilukemailmoitus, Lahti Energia Oy

Erityisruokavalio
Ilmoitus ruokavalion tarpeesta, Word
Todistus erityisruokavalion tarpeesta, Word

Hakemukset (käyttö- ja harjoitusvuorot, tilavuokraus)
Harjoitusvuorohakemus (Liikuntapalvelut), Pdf
Käyttövuorohakemus kulttuurialan yhdistyksille (Kulttuurikeskus), Word, Pdf
- Pikkuteatteri
- Vaahterasali
- Tammisali
- Kokoustila Kuusenlatva
Tilavuokraushakemus, kerhot
Pdf
Tilavuokraushakemus, perusopetus ja lukiokoulutus Word
Tilavuokraushakemus, varhaiskasvatus Word

Jätehuolto
Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi Pdf
Muutoksen hakeminen jätemaksuun Pdf
Ilmoitus useamman kiinteistön yhteisestä jäteastiasta Pdf


Kirjasto
Kirjastokortti, lastukirjastot.fi -sivuilla

Kotihoito
Kotihoidon tuloselvityspyyntö Pdf

Kotihoidon maksualennushakemus Pdf
Turvapuhelinhakemus Word Pdf 
- turvapuhelinjärjestelmä tutuksi Pdf
- turvapuhelinpalvelun kriteerit Pdf

Koulutus ja opiskelu
Hakemus koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen, Excel
Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin oman oppilaaksiottoalueen koulussa, Pdf
Hakulomake englanninkieliseen esiopetukseen, Pdf 
Hakulomake englanninkieliselle luokalle, Pdf 
Hakulomake 7. luokalle ja painotettuun opetukseen, Word 
ja tiedote, Pdf
Hakulomake painotettuun opetukseen 3. luokalle ja A1-kielen valinta, Word ja tiedote, Pdf

Hakulomake ruotsinkieliseen esiopetukseen, Ansökan till svensk förskola, Pdf 
Ilmoittautuminen sijaisopettajaksi, sähköinen lomake (Kuntarekry)
Ilmoittautuminen sijaisavustajaksi,
sähköinen lomake (Kuntarekry)
Kerhopäiväkirja kerho-ohjaajille Excel
Koululaisten kesätoimintaan ilmoittautuminen 2014  Pdf 
Koulukuljetushakemus, Word ja Pdf
Oppilasilmoitus, Pdf  
Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta, 
- hakemus 2014-15, Pdf
- maksutiedote 2014-15, Pdf  

- toimintapaikan irtisanomisilmoitus 2014-15, Pdf
- maksuvapautusanomus 2014-15, Pdf
Poissaolohakemus (kaksisivuinen) Word
- Rehtorin päätös / luokanvalvojan lupa oppilaan poissaoloasiasta
- Opintosuunnitelma poissaoloajan opintojen suorittamisesta
Työelämän tutustuminen - tiedote työnantajalle, Word
Työelämän tutustuminen - tiedote huoltajalle ja oppilaalle, Word
Työelämän tutustuminen - arviointi työelämään tutustumisesta, Word
Työelämän tutustuminen - oppilaan raporttilomake, Word

Kaavoitus
Asemakaavahakemus,

Kulttuuri
Projektiavustus-/työskentelyapurahahakemus,  Word, Pdf
Projektiavustuksen tilityslomake, Word, Pdf
Työskentelyapurahan loppuraportti, Word, Pdf

Laitoshoito
Tuloselvitys, Word

Lastensuojelu
Ennakollinen lastensuojeluimoitus Word
Lastensuojeluilmoitus
Word
 
Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Word

Luottamustoimi
Ansionmenetyskorvaushakemus, Word
Henkilötietolomake (valinnat), Word
Luottamushenkilön henkilötietoilmoitus, Word

Oppilas- ja opiskelijahuolto
1. luokan vanhempien esitietolomake terveystarkastusta varten, THL:n lomake
Kouluterveydenhuollon esitiedot/ Uusi oppilas Word
Kouluterveydenhuollon esitiedot / Huoltajan lomake 7.-9.luokat Word
Opiskeluterveydenhuollon sähköinen terveyskysely (Palvelutarjotin > Terveys ja hyvinvointi)
Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa - lomake opettajalle, THL:n lomake
Terveyskysely 5. luokan oppilaille, THL:n lomake
Terveyskysely 7. luokan oppilaille Word
Terveyskysely ja alkoholin käytön riskitesti (audit) Word
Terveyskysely ja nuorten päihdemittari Word
Terveystarkastuksen esitietolomake 5. luokkalaisten vanhemmille Pdf
Terveystarkastuksen esitietolomake 8. luokkalaisten vanhemmille, THL:n lomake

Psykososiaaliset palvelut, palveluasuminen
Hakemus psykososiaaliseen palveluasumiseen
Word Pdf 

Pysäköinninvalvonta 
Ohjeet

Sähköisesti lähetettävä oikaisuvaatimus

Tulostettava oikaisuvaatimus, 
Pdf

Päivähoito
Hakemus alle kouluikäisten kerhoon, Pdf
Kuljetuksen hakeminen erityispäivähoitoon / esiopetukseen, Word
Päivähoitoon hakeminen: Sähköinen hakulomake
Tuloselvityslomake päivähoitomaksua varten Pdf

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan lomakkeet löydät
täältä

Rekisteriselosteet
Rekisteriseloste, MultiPrimus, Kurre ja Wilma, Pdf

Satamat
Venepaikkahakemus,
Pdf

Siirrettävät ajoneuvot
Siirtopyyntölomake,
Pdf, Word

Sosiaalipalveluja koskeva muistutus Word Pdf
(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000)

Terveyspalvelut
Ilmoitus perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan vaihtamisesta Word
Lähiklinikan vaihtaminen Lahdessa Word

Omahoitolomake Pdf
Terveyskeskusmaksun / käyttämättä ja peruuttamatta jääneen käyntimaksun poistohakemus Word
Terveyspalveluja koskeva muistutus Word Pdf
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992)

Terveysvalvonta
Terveysvalvonnan ilmoituslomakkeet löydät
täältä

Tietosuoja
Asiakas- / potilastietojen tarkastuspyyntö (omista tiedoista) Word
Asiakas- / potilastietojen korjaamispyyntö Word
Asiakirjapyyntö vainajan tiedoista Word
Lokitietojen tarkistuspyyntö Word
Asianosaisen tietopyyntö (toisen tiedoista) Word

Toimeentulotuki
Opiskelijan olosuhdeselvitys Word Pdf
Toimeentulotukihakemus, suomenkielinen 
Pdf
Toimeentulotukihakemus, sähköinen hakemus (Palvelutarjotin > Perhe- ja sosiaalipalvelut)
Toimeentulotukihakemus, arabiankielinen Pdf
Toimeentulotukihakemus, englanninkielinen Pdf
Toimeentulotukihakemus, venäjänkielinen Pdf
- Asiakasohje toimeentulotuen hakemisesta ja sen myöntämisestä
Toimeentulotuen jatkohakemus, suomenkielinen
Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus sähköisesti (Palvelutarjotin > Perhe- ja sosiaalipalvelut)
Toimeentulotuen jatkohakemus, arabiankielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, englanninkielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, kurdinkielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, persiankielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, ranskankielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, ruotsinkielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, somaliankielinen Pdf
Toimeentulotuen jatkohakemus, thaimaankielinen Pdf

Toimeentulotuen jatkohakemus, venäjänkielinen Pdf


Tontit
Omakotitonttihakemus,
Word, Pdf

Tutkimustoiminta
Tutkimuslupahakemus (Nuorisopalvelut), Word, Pdf
Tutkimuslupahakemus (Perusopetus), Word, Pdf
Tutkimuslupahakemus (Sosiaali- ja terveystoimiala)
Word
Tutkimuslupahakemus (Varhaiskasvatus), Word


Wellamo-opisto
Kuulusteluun ilmoittautuminen (avoin yliopisto),
Word
Opetussuunnitelmaehdotus (Wellamo-opisto), Word

Vahingonkorvaus 
Vahinkoilmoitus / korvaushakemus (Sosiaali- ja terveystoimiala) Word
Vahingonkorvaushakemus (Teky), Word

Vammais- ja vanhustenpalvelujen lomakkeita 
Hakemus lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen palvelusetelituottajaksi Pdf
Hakemus omaishoidon tuen palvelusetelituottajaksi Word
Hakemus vanhusten tehostettuun palveluasumiseen Word Pdf 
Hakemus vanhusten päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi 
Word
Henkilökohtaisen avustajan työaikataulukko Excel
Kehitysvammaisten palveluhakemus Word
Kuljetuspalveluhakemus Word
Kuljetuspalveluhakemus sähköisesti (Palvelutarjotin > Perhe- ja sosiaalipalvelut)
Omaishoidon sijaishoidon käyntikertailmoitus
Word
Omaishoidon tukihakemus (hoidettava alle 65-vuotias) Word
Omaishoidon tukihakemus (hoidettava yli 65-vuotias) Word Pdf
Palveluseteli: hakemus kotihoidon palveluntuottajaksi
Word 
- kotihoidon hintatietolomake Word
- ohje palvelutuottajalle Pdf
- palveluntuottajan työraporttilomake Pdf
Palveluseteli: hakemus kotipalvelun tukipalvelujen palvelusetelituottajaksi Word
- ohje palveluntuottajalle Word
Palveluseteli: hakemus palveluasumisen palveluntuottajaksi Word
- ohje palveluntuottajalle Pdf
- palveluasumisen hintatietolomake Word  
Palveluseteli: omaishoidon vapaan aikaisen hoidon palveluseteli 
- omaishoidon palvelusetelihakemus ja hyväksymiskriteerit 
Word
- ohje palveluntuottajalle  Pdf 
Palveluseteli, työraporttilomake rintamaveteraanille annetusta palvelusta
Word
Saattajan ilmoitus palkkion maksamisesta Word
Tilapäisen perhehoidon käyntikertailmoitus Word
Vammaisneuvoston palautelomake Word
Vammaispalveluhakemus Word 
Vammaispalveluhakemus sähköisesti (Palvelutarjotin > Perhe- ja sosiaalipalvelut)

Yleisten alueiden käyttö
Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt,
Pdf, Excel
Torin myyntipaikkahakemus,Word
Yleisen alueen vuokraushakemus, Word 

Ympäristönsuojelu

Hakemus vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi, Word
Ilmoitus vesirakennustyöstä, Pdf
Jätevesiselvitys, Word
Jätevesisuunnitelman yhteenveto, lomake poistettu käytöstä
Leirintäalueilmoitus Word
Meluilmoitus, Word
Purkamis- ja peruskorjausjätteitä koskeva selvitys, Word
Ympäristölupalomakkeet, linkki ympäristöhallinnon sivuille

Voit etsiä valtion ja kuntien lomakkeita valtakunnallisesta hakemistosta www.suomi.fiTakaisin | Tulosta sivu