Anna palautetta    Yhteystiedot    Sivukartta    RSS

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Luvan hakemiseen liittyvät lomakkeet

Työnjohtajat

Rakennustyön suorittaminen

 • Taloteknisten töiden aloituskokouspöytäkirja, Word , Pdf 
 • Rakennustyön tarkastusasiakirja vastuuhenkilöiden ja urakoitsijoiden tarkastuksista, Word , Pdf 
 • Pääsuunnittelijan tarkastusasiakirja, Word, Pdf
 • Rakennustyön viranomaisvalvonnan tarkastusasiakirja, Word  ,  Pdf
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustöiden tarkastusasiakirja, Word , Pdf 
 • Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirja, Word, Pdf
 • Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja, Word, Pdf
 • Loppukatselmuksen tilaus, Word  , Pdf   

Muut lomakkeet

 • Asiakirjan tilaus (vaihtoehtoisesti asiakirjat voi tilata myös sähköpostilla ilman lomaketta, mutta tällöin on kuitenkin ilmoitettavat samat tiedot, kuin mitä tilauslomakkeessa kysytään), Word , Pdf 
 • Ilmoitus pientalon suunnittelija- ja työnjohtajarekisteriin, Word, Pdf
 • Päijät-Hämeen aluepelastuslaitoksen lomake: Ilmoitus väestönsuojasta, Word, Pdf

Rakennusvalvontaan sähköisenä lähetettävät lomakkeet pyydetään toimittamaan asiakaspalvelu.rakennusvalvonta@lahti.fi -sähköpostiosoitteeseen, ei viranhaltijoiden henkilökohtaisiin sähköposteihin.

Rakennusvalvonnan kirjaamisjärjestelmästä tulostettavat sähköiset lomakkeet:

 • Aloituskokouspöytäkirja
 • Seurantakokouspöytäkirja
 • Talotekniikan aloituskokouspöytäkirja

Lomakkeet tulostetaan esitäytettynä, varustettuna tunnistetiedoilla (lupatunnus, rakennuspaikka, hakija, rakennuskohde, vastuuhenkilöt). Lomakkeet lähetetään sähköpostilla ja ne ovat Word-muotoisia lukittuja lomakkeita. Ota yhteys rakva.arkisto@ lahti.fi tai puh. 050 383 6484. Pientalokohteiden aloituskokouspöytäkirjat tehdään kokouksen aikana, eikä niitä tarvitse tilata etukäteen.Takaisin | Tulosta sivu