Listan suodatus

 

 

Myönnetyt rakennusvalvonnan lupapäätökset 11. - 15.9.2017
Suunnittelutarveratkaisu Toivonojantie 285 ja poikkeamislupapäätös Toivolan Rantatie 106 C
Hyväksytyt tonttijaot 14.9.2017
Kuulutus Tulikukankadun, Kytölän alueen sekä Askonkadun katusuunnitelmien nähtävillä olosta
Hyväksytyt tonttijaot 31.08.2017
Hyväksytyt tonttijakoehdotukset 31.8.2017
Julkipano, oikaisuvaatimus rakennuslupaan, Rullakatu 18
Julkipano, rakennuslupa, vedenpullottamohalli
Myönnetyt rakennusvalvonnan lupapäätökset 4. - 8.9.2017
Kuulutus nähtävillä olevista kaavoista 7.9.-9.10.2017
Ympäristölupahakemus, Kiinteistö Oy Nurmilansuo, Lehmuksentie, Lahti
Myönnetyt rakennusvalvonnan lupapäätökset 28.8. - 1.9.2017
Päätös Suomen Tivoli Oy:n järjestämästä Sataman Yö -tapahtumasta
Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksista
Ympäristöluvan muutoshakemus, Parma Oy
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.8.2017 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
Kaupunginhallituksen kokousaikataulu v. 2017 syksy
Avoimet työpaikat
Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien hyväksyminen
Kankaankatu 19:n asemakaavan muutoksen vireilletulo
Kuulutus kuntavaalien tuloksesta
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi
Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä
Yleisötilaisuus 23.2. Reissumiehenkadun liittymän suunnitelmasta valtatiellä 12
Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien hyväksyminen
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen 1.1.2017 alkaen
Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen