Siirry suoraan sisältöön

 Listan suodatus

 

 

Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 13.-17.8.2018
Julkipano, rakennuslupa 398-2018-553, keskussairaalan laajennus
Julkipano, oikaisuvaatimus rakennuslupaan 398-2018-308, Viuhan rantatie 19
Julkipano, rakennustyön loppuunsaattaminen vakuutta vastaan, lupanro 398-2018-560, Viuhan Rantatie 19
Julkipanoilmoitus/kuulutus, ympäristöluvan mukaisen toiminnan aloittaminen, Rudus Oy Betonituotetehdas, Orimattilankatu 180
Julkipano, poikkeamislupapäätös Honkarannantie 80, Nastola
Tiedotus tonttijakoehdotuksesta
Tonttijaon hyväksyminen
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 6.-10.8.2018
Lainvoimaisuuskuulutus, Jokimaa, Nikulan liittymä 9.8.2018
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 6.8.2018 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
Nähtävillä olevat kaavaehdotukset 9.8.-10.9.2018
Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola ja Lahti tiesuunnitelman muutossuunnitelman hyväksymispäätös
Tonttijaon hyväksyminen
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 30.7. - 3.8.2018
Tonttijaon hyväksyminen
Luettelo Lahden kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä
Työnohjaajia haussa Lahden perusopetushenkilöstön työn tueksi
Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnan kohdeavustukset vuonna 2018
Kankaankatu 19:n asemakaavan muutoksen vireilletulo
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen 1.1.2017 alkaen
Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella