Siirry suoraan sisältöön

5.3.2020 0:00

Ideakilpailu 7.6.2020 asti

Asukkailta etsitään ratkaisuja energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Parhaat ideat palkitaan rahapalkinnoilla.

Ideakilpailun kilpailuaikaa on jatkettu 7.6.2020 asti.

Lahti on mukana CANEMURE (Carbon neutral municipalities and regions) -hankkeessa, jolla pyritään pienentämään kuntien ja maakuntien hiilidioksidipäästöjä eri keinoilla eri puolilla Suomea. Lahdessa keskitytään asumisen hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.

Toimenpiteet tehdään Lahden Talot -konsernin vuokra-asuntoissa, joissa tehdään useita energiatehokkuutta parantavia ja hiilidioksidipäästöjä pienentäviä kunnostuksia. Suurin osa kunnostuksista on melko tunnettua ja tavanomaista tekniikkaa, jolla pyritään mm. lämmitysenergian tai vedenkulutuksen pienentämiseen. Osana projektia on kuitenkin mahdollista toteuttaa myös uudempia ja aiemmin kokeilemattomia ratkaisuja.

Projektin kautta halutaan kannustaa jokaista miettimään omaa asuinympäristöään ja siihen liittyviä toimintoja energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Näitä pohdintoja vauhdittaa ideakilpailu. Kilpailun tavoitteena on saada uutta näkemystä asumiseen ja asuinrakennuksiin liittyvistä vähähiilisyyttä edistävistä ratkaisuista. 

Onko mielessäsi pyörinyt ajatus, jolla asuinrakennuksesi energiankulutusta saataisiin pienennettyä? Tai muutettua asukkaiden rutiineja niin, että asumisesta syntyvät hiilidioksidipäästöt muuta kautta pienenevät? Jalosta ideasi paperille ja osallistu kilpailuun.

Osallistumisohjeet

Kuvaile ideasi yhdelle A4 -arkille. Vastauksesta tulee käydä ilmi:

  • Nimesi ja yhteystietosi
  • Ideasi tekninen toteutus
  • Arviosi ratkaisun vaikutuksista asukkaiden arkeen

Lähetä A4-ideapaperisi 7.6.2020 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pauli.piekkari@lahti.fi. Kirjoita sähköpostin aiheeksi: "Ideakilpailu 2020".

Kilpailuvastausten arviointi

Kilpailuvastausten arvioinnissa painotetaan asioita seuraavassa järjestyksessä

  1. Vaikutukset hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen
  2. Toteutettavuus. Mm. kustannukset ja vaikutukset asukkaiden arkeen
  3. Idean uutuus

CANEMURE-projektin henkilökunta valitsee vastausten joukosta viisi parasta. Näiden viiden parhaan vastauksen osalta arvioinnissa hyödynnetään ulkopuolisen asiantuntijaryhmän arviota, jonka pohjalta jaetaan palkinnot kahdelle parhaalle idealle.

Palkinnot

  1. sija 1000 euroa
  2. sija 500 euroa.

Voittaja vastaa itse palkinnon mahdollisista veroseuraamuksista.


LIFE-IP_Canemure-Finland+distext_right.pnghnsfi-CANEMURE_logo_FI_large.png