Siirry suoraan sisältöön

Kaupungin päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Lahden valtuustossa on 59 jäsentä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei se painavasta syystä päätä käsitellä yksittäistä asiaa suljetuin ovin. Muun toimielimen kuin kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

Kaupunginhallitus vastaa Lahden hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 11-jäseninen kaupunginhallitus valvoo Lahden etua.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa sekä auttaa viranhaltijavalmistelun ja poliittisten tavoitteiden yhteensovittamista.

Kaupungilla on viisi lautakuntaa, kolme kaupunginhallituksen alaista jaostoa sekä kolme viranomaislautakuntaa. Lahden organisaatio perustuu palvelualueisiin.

Lahti edistää tasa-arvoa

Lahden kaupunki on hyväksynyt eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka tukee kuntia ja maakuntia ottamaan sukupuolten tasa-arvon huomioon poliittisessa päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa.

Tasa-arvon peruskirja kattaa kuntien demokraattisen vastuun ja päätöksenteon, palvelut, työnantajaroolin, sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyn ja kestävän kehityksen sekä yhdenvertaisuuden edistämisen moniperusteisen syrjinnän ehkäisemisenä.