Siirry suoraan sisältöön

Asukaskyselyiden ja -tilaisuuksien yhteenvedot

Lahden kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen. Tälle sivulle on koottu tuoreimmat yhteenvedot kyselyistä ja asukastilaisuuksista.

Keskustan kaavailta 3.6.2020
Katso kooste kommenteista

Keskusta-asukkaiden verkoston aloitustapaamisessa 19.2.2020 ideoitiin ja suunniteltiin asukastoimintaa Lahden keskusta-alueelle. Katso kooste tapaamisesta

OmaLahti -tilaisuus yhdistyksille 17.2.20 Palvelutorilla. Tutustu koosteeseen.

Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa -asukaskysely toteutettiin lokakuussa 2019. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osallisuustyön kehittämisessä sekä tutkimustarkoituksessa. Kysely on osa www.empaci.eu -hanketta. Tutustu raporttiin 

Joulukylässä 19.12.2019 pyysimme asukkaita kertomaan, mistä aiheista he haluaisivat kuulla tulevalla Palvelutorilla ja osallistumistila Kympissä lisää. Tutustu koosteeseen 

Korin asukasillassa 3.12.2020 keskusteltiin Villähteen liike- ja yrityskeskus Korin alueen kehittämisestä ja asemakaavoituksesta. Tutustu koosteeseen

Liipolan kaavaillassa 5.11.2019 asukkaat kommentoivat Liipolan ostoskeskuksen asemakaavaluonnosta sekä muita ajankohtaisia alueen kaavatöitä. Tutustu muistioon

Kariston puistoväylän katselmuksessa 16.10.2019 kierrettiin yhdessä tulevan puistoväylän reittiä ja kerättiin näkemyksiä ja palautteita. Tutustu koosteeseen

Jalkarannan asukasillassa 8.10.2019 keskusteltiin Tapanilankadun ja Sarvikadun liiketonttien kaavamuutoksista sekä muista Jalkarannan ajankohtaisista aiheista. Tutustu koosteeseen

Asukasilta Päijänteenkadun suunnitelmaluonnoksista 2.10.2019. Tilaisuudessa keskusteltiin Malskin lähikatujen suunnitelmaluonnoksista, LAD-museosta ja Viiskulman aukiosta. Tutustu koosteeseen

Kaupunkisuunnittelutyöpajassa 25.9.2019 Kukkasen koulun oppilaat tutustuivat kaupunkisuunnitteluun ja ideoivat Rakokiven liikekeskuksen aluetta. Tutustu koosteeseen

Satamaraitin kaavaillassa 15.8.2019 kommentoitiin Teivaan sataman alueen kaavaluonnoksia ja suunnitelmaa Kariniemen maisemaportaista. Tutustu koosteeseen

Kuukausimarkkinoilla 7.8.2019 kaupunkisuunnittelu kysyi asukkailta, minkälaista kaupunkia he toivovat. Toiveet, ajatukset ja palautteet koottiin yhteen. Tutustu koosteeseen

Keskustaillassa 12.6.2019 aiheena olivat keskustan asemakaavamuutokset ja hankkeet, kuten Palvelutori, Malskin keskus ja tuleva LAD-museo. Tutustu koosteeseen

Kariston asukasillassa 11.6.2019 keskusteltiin alueen ajankohtaisista asioista, erityisesti Hietapellonkadulle suunnitellusta monitoimitilasta ja frisbeegolfradasta. Tutustu muistioon

Yhdistystapaamisessa Liipolan monitoimitalo Onnissa 14.5.2019 luotiin katsaus palvelutoriprojektin etenemiseen sekä paijathamalaiset.fi-palvelualustan kehittämiseen. Työpajoissa pohdittiin miten yhdistykset edistävät kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä kaupungin kanssa. Tutustu yhteenvetoon

Kaupunki tutuksi asukastilaisuudessa Liipolan monitoimitalo Onnissa 24.4.2019 oli paikalla noin 210 osallistujaa. Tilaisuuteen oli kutsuttu erityisesti Launeen, Kerinkallion, Nikkilän ja Asemantaustan asukkaita ja keskustelua käytiin kaupungin ajankohtaisista suunnitelmista ja aiheista asiantuntijoiden, päättäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustu yhteenvetoon

Rälssin maisemoinnin asukastilaisuudessa 16.4.2019 kommentoitiin alustavaa maisemointisuunnitelman luonnosta. Tutustu yhteenvetoon

Viiskulman taideaukion ja Päijänteenkadun asukastilaisuudessa 15.4.2019 keskusteltiin aukion kesäkaudesta ja viihtyisyyden parantamisesta. Tutustu yhteenvetoon

Kaupunki tutuksi -asukastilaisuuden aiheita Rakokivessä Nastopolissa torstaina 28.3.2019 olivat mm. Rakokiven monitoimitalo, liikekeskus ja torialueen kaavamuutos. Tutustu yhteenvetoon 

Renkomäen monitoimitalon kaavaillassa 12.3.2019 asukkaat kommentoivat monitoimitalon kaavaluonnosta ja kertoivat toiveitaan tulevalle monitoimitalolle. Tutustu yhteenvetoon

Paavolan kampuksen asukasillassa 11.3.2019 osallistujat kertoivat omat ajatuksensa ja toiveensa tulevasta kampusalueesta. Tutustu yhteenvetoon

CitiCAP-hankkeen osallistamistilaisuudet 2018 -raportissa kerrotaan, miten CitiCAP-hankkeessa on toteutettu kaupunkilaisten osallistaminen vuoden 2018 aikana. Lahdessa kehitetään henkilökohtaista kulkukauppaa ensimmäistä kertaa maailmassa. Käyttäjä voi seurata omaa liikkumisen hiilijalanjälkeään ja saada hyvitystä taittaessaan esimerkiksi työmatkoja pyörällä auton sijaan. Tutustu yhteenvetoon tai lue koko raportti.

Koiskalan-Tiiranmäen kaavoituksen tilaisuudessa 10.1.2019 kerättiin osallistujilta tietoa ja näkemyksiä kaavatyön tueksi. Tutustu yhteenvetoon

Erätauko-keskustelutilaisuudessa 11.12.2018 haettiin ymmärrystä siitä, miksi ilmapiiri ja tutkimukset viittaavat siihen, että Lahdessa on paljon tyytymättömyyttä. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, mistä tyytymättömyys kumpuaa ja mistä siinä on pohjimmillaan kyse.  Keskusteluun osallistui 53 kutsuttua keskustelijaa. Mukana oli myös muualla kuin Lahdessa asuvia, median parissa työskenteleviä, päättäjiä, kaupungin työntekijöitä, kolmannen sektorin edustajia, taiteilijoita, maahanmuuttajataustaisia, yrittäjiä ja opiskelijoita: joko Lahteen tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Tutustu yhteenvetoon

Asukkaiden Lahti -asukasyhdistystilaisuuteen 27.11.2018 kutsuttiin ihmisiä kehittämään yhdistysten ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, verkostoitumaan ja saamaan tuoretta asumisen tietoa. Järjestäjinä toimivat Lahden kaupunki yhdessä Lahden Seudun Omakotiyhdistyksen ja Suomen Omakotiliiton kanssa. Tutustu toimintapisteiden koosteeseen

Ranta-Kartanon karttakommentoinnissa 10.10 - 7.11.2018 asukkaat kertoivat näkemyksiään kortteleiden asemakaavaluonnoksista ja puistosuunnitelman luonnoksesta. Tutustu raporttiin

Rälssin kaavoituksen asukastilaisuudessa 6.11.2018 noin 45 osallistujaa kommentoi kaavoitussuunnitelmia ja esitti ajatuksia alueen maisemoinnista. Tutustu muistioon

Ranta-Kartanon illassa 10.10.2018 noin sata osallistujaa kommentoi muun muassa uuden alueen kaavaluonnoksia, puistosuunnitelmaa ja taideohjelmaa. Tutustu yhteenvetoon

Villähteen Kerro Pois! -asukastilaisuudessa 26.9.2018 pohdittiin Nastolan alueen ja koko kaupungin kehittymistä, keskusteltiin ajankohtaisista hankkeista sekä kuultiin asukaspalautetta kehittämisen kohteista. Paikalla oli noin 90 osallistujaa. Tutustu tapahtuman koosteeseen.

Erätauko-keskustelutilaisuudessa 26.9.2018 aiheena oli yhteistyö ja osallisuus Nastolan alueella. Keskusteluun osallistui 18 henkeä, jotka olivat alueen asukkaita, nuoria, yrittäjiä, yhdistysaktiiveja, kaupungin työntekijöitä ja päättäjiä. Tutustu yhteenvetoon

Kaupunki tutuksi -asukastilaisuudessa 5.6.2018 asukkaat vaikuttivat muun muassa kaupungin sekä Etelä-Lahden kehittämiseen. Jokimaalla paikalla oli noin 70 aktiivista osallistujaa: alueen asukkaita ja aktiiveja, päättäjiä, kaupungin asiantuntijoita sekä yhteistyökumppaneita. Asukkaiden näkökulmaa kuultiin sekä ajankohtaista tietoa annettiin muun muassa sivistyksen palvelualueen, kehätien, joukkoliikenteen, vihertoimen, kaavahankkeiden sekä katujen kunnossapidon suunnitelmista. Tutustu tapahtuman koosteeseen

Kytölänmäen kävelykierroksella ja asukasillassa 7.6.2018 keskusteltiin uuden rakentamisen kaavoittamisesta Kytölän alueelle. Asukasillan aikana kerättiin ideoita ja näkemyksiä kaavoitustyön tueksi. Kooste kaavatyön verkkosivulla

Rakokiven Vasaratien asukasillassa 15.5.2018 keskusteltiin osoitteeseen Vasaratie 2 -4 suunnitelluista uusista Lahden Talojen kerrostaloista ja tekeillä olevasta asemakaavasta. Osallistujat kommentoivat asukasillassa suunnitelmaa ja antoivat tietoaa työhön. Muistio kaavatyön verkkosivulla

Arjen paikat ja reitit -tilaisuuksissa ja -kyselyssä huhtikuussa 2018 lahtelaiset osallistuivat Lahden suunta -työhön ja jakoivat tietoaan kaupungista. Tutustu yhteenvetoon

Rakokiven Kerro Pois! –tilaisuudessa keskusteltiin torstaina 8.3.2018, millainen Lahti on 2030-luvulla ja miten Nastolan alue kehittyy. Eri työpajapisteillä tutustuttiin muun muassa kaupungin aluetyöhön, liikkuvaan nuorisotyöhön, joukkoliikenteeseen sekä muisteltiin Nastolan historiaa Minun Nastolani -pisteellä. Paikalla oli noin 90 aktiivista osallistujaa.
Tutustu tapahtuman koosteeseen.

Lahti Lackathon -tapahtumassa kehitettiin tulevaisuuden kaupunkia yhdessä lahtelaisten kanssa. Lackathon pidettiin Malski Areenalla lauantaina 3.2.2018. Työpajoihin osallistui noin 80 lahtelaista. Työpajojen teemoja olivat mm. millainen on toimiva kaupunki, miten osallistujat kehittäisivät Lahden rakennuksia ja tapahtumia ja miten tehdään kaikille hyvä Lahti? Työpajan tulokset ovat mukana muodostamassa Lahdelle uutta kaupunkistrategiaa. Työn etenemistä voi seurata somessa tägillä #kaupunkistrategia2030. Tutustu Lackathon-työpajojen tuloksiin. ​

Mukkulan OmaLahti -tilaisuudessa 24.1.2018 asukkaat pääsivät vaikuttamaan mm. kaupungin strategiaan ja Mukkula-Kilpiäinen-aluetta koskevaan kehittämiseen. Illan aikana eri työpajapisteillä kehitettiin tulevaisuuden Lahtea. Kaupungin päättäjät ja asiantuntijat saivat arvokasta tietoa asukkailta. Paikalla oli noin 80–90 osallistujaa: alueen asukkaita, Painovoima ry, alueen aluekummit, osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto sekä kaupungin asiantuntijoita. Tutustu tapahtuman koosteeseen.