Tulevaisuuden Lahtea tehdään nyt

Lahti uudistuu rakentamalla uutta ja uudistamalla nykyisiä rakennuksia ja alueita. Uudistushankkeet ulottuvat keskustasta kaupungin eri osiin.

Lahti uudistuu voimakkaasti keskustassa sekä maankäytön muutosalueilla Radanvarressa, Hennalassa, Niemessä ja Sopenkorvessa.  Muutokset ovat pitkiä prosesseja ja niihin liittyy uuden rakentamisen lisäksi rakennusten muuttamista uuteen käyttötarkoitukseen, maanomistusmuutoksia, liikennejärjestelyjä, katujen rakentamista ja muuta kehittämistä. 

Aluehankkeissa on paljon osapuolia sekä kaupungin omassa organisaatiossa että yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä.  Alueiden maanomistajat, nykyiset ja tulevat asukkaat sekä siellä työssäkäyvät ja asioivat ovat tärkeitä keskustelukumppaneita alueiden tulevaisuutta suunniteltaessa.  Kehittämistä johdetaan kaupungin maankäyttö ja aluehankkeet –yksikössä.

Näillä alueilla on myös paljon mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle.  Yritysten sijoittumisesta Lahden seudulle saa lisätietoja  Lahden seudun kehitysyhtiö Ladecista, jonka ylläpitämälle LahtiBusinessRegion-sivustolle on linkki oikealla.

Aluehankkeiden joukossa on myös satama-urheilukeskus-hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa urheilukeskuksesta Sibeliustalolle ulottuvaa virkistyksen, liikunnan, kulttuurin ja tapahtumien vapaa-ajan vyöhykettä.

Aluehankkeiden sivustoa siirretään käytöstä poistuvalta LahtiUudistuu.fi -sivustolta näille sivuille kevään 2017 aikana.

 

 

Keskustaa kehitetään asukkaiden tiedon avullahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/keskustaa-kehitetään-asukkaiden-tiedon-avullaKeskustaa kehitetään asukkaiden tiedon avulla16.6.2017 14:55:00
Ranta-Kartanossa työmaa-alue on laajentunuthttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/ranta-kartanossa-työmaa-alue-on-laajentunutRanta-Kartanossa työmaa-alue on laajentunut13.6.2017 6:50:00
Kyösti Kallion katu suljetaan liikenteeltä maanantaina 12.6https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/kyösti-kallion-katu-suljetaan-liikenteeltä-maanantaina-12-6Kyösti Kallion katu suljetaan liikenteeltä maanantaina 12.68.6.2017 10:45:00

Seuraa meitä