Vanhuspalvelut

Lahden vanhuspalvelut edistävät ikäihmisten hyvinvointia sekä mahdollisuuksia hyvään ja aktiiviseen elämään.
Lehtiojan palvelukeskuksen taidegalleria

​​​Ikäihmisten neuvontapalvelut on keskitetty Asiakasohjausyksikkö Siiriin, sieltä saat tietoa yksityisistä ja kunnallisista palveluista. Siiri tuntee myös erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja kerhojen toimintaa.

PalveluSantra

tuottaa Siirin neuvontapalveluja, jonka palveluoppaan saat Siiristä.
Puh. 03 818 5555

Eri hakemukset vanhuspalveluihin löydät Asiakasohjausyksikkö Siirin sivun Asioi verkossa -kohdasta.

Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta

Palvelutarpeen selvitys tehtiin 4/2017 10,9 arkipäivän kuluessa pyynnöstä.

Odotusaika palveluasumiseen  4/2017 oli  38 vuorokautta, siitä kun myönteinen palvelupäätös oli tehty. Odotusaika riippuu aina palvelutarpeen kiireellisyydestä.

Esitietolomake potilaan alueellisissa siirtymisissä

Päijät-Hämeen alueellinen esitietolomake on otettu käyttöön parantamaan tiedonkulkua ja hoitoa Akuutti 24:ssa. Lomakkeen löydät kohdasta asiointi ja palaute.

Vuonna 2016 entisen Nastolan kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Peruspalvelukeskus Aava.