Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Lahdessa tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa perheiden tarpeita vastaavasti. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä. Kerhot tarjoavat vaihtoehdon päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatukselle.
Lapsia leikkimässä.

Elokuussa 2020 vapautuvia varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 8.–23.1.2020

Alkuvuosi on hakujen ja ilmoittautumisten aikaa, pdf.
_ _ _ 

Huoltajien ja varhaiskasvatuspalvelujen käytössä yhteydenpitoväline Tieto Edu 

Tieto Edu -mobiilisovelluksen asennus-/latausohje löytyy tämän sivun Linkkilaatikosta ja linkki hoitoaikojen ilmoittamiseen Asioi verkossa -kohdassa. (Tieto Edun huoltotoimenpiteitä tehdään säännöllisesti kerran kuukaudessa, mikä saattaa aiheuttaa tietokatkoja. Ajankohdat sivun lopussa.)

_ _ _ 

Varhaiskasvatuksen lukuja

Lahdessa on alle kouluikäisiä lapsia 7120. Heistä 4140 on päivähoidossa (3010) tai esiopetuksessa (1130), yksityisessä päivähoidossa 1435, joista yksityisen hoidon tuella 485 ja palvelusetelin piirissä 950 sekä kotona kotihoidon tuella reilut 1730 lasta. Vanhempien valinnat ratkaisevat palvelujen tarpeen. (syyskuun 2019 tilastopv, noin-lukuja)

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaan. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Lue lisää.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. 

Varhaiskasvatuspalveluissa tehdään lasten ja nuorten moniammatillista hyvinvointityötä yhteistyössä perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä hyvinvointiyhtymän kanssa. Eri tavoin edistetään lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuulemista kaikissa palveluissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkastellaan lapsen oppimista kokonaisvaltaisesti 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatus kytkeytyy entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Vasussa on muun muassa sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Tästä esimerkkinä on laaja-alainen osaaminen, jonka ytimessä on se, millaisia tietoja ja taitoja lapsi tarvitsee elämässään ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Leikin merkitys on aiempaa tärkeämmässä roolissa uusien taitojen oppimisen ohella. Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin ilo lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.

Lisätietoja 

päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
palvelupäällikkö Leena Miettinen, p. 040 700 2340 
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, p. 050 539 1651
päiväkodit ja aluepäiväkodinjohtajat
perhepäivähoito ja perhepäivähoidon ohjaajat alueittain

HUOM! Tieto Edu -palvelun säännölliset huoltokatkot

Tieto Edu -palvelun huoltotoimenpiteitä tehdään säännöllisesti kerran kuukaudessa. 
Huoltokatkon aikana yhteys Tieto Edu -palveluihin - hoitoajat, tiedotteet, viestit - voivat hetkellisesti katketa. Huoltotoimenpiteitä tehdään seuraavasti: 

vk 5   ke 29.1.2020 klo 20.00 – 01.00 
vk 9   ke 26.2.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 13 ke 25.3.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 18 ke 29.4.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 22 ke 27.5.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 26 ke 24.6.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 30 ke 22.7.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 35 ke 28.8.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 39 ke 23.9.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 44 ke 28.10.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 48 ke 25.11.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 51 ke 16.12.2020 klo 20.00 – 01.00

Pahoittelemme mahdollisista häiriöistä aiheutuvaa haittaa.