Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Lahtelaisten yhdistysten ja toimijoiden on mahdollisuus hakea avustuksia. Avustuksia myönnetään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi Nastolan aluejohtokunta myöntää kohdeavustuksia.

Avustuksia voi hakea liikunta-, kulttuuri- ja sivistyslautakunnalta, osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan ja Nastolan aluejohtokunnalta. Tapahtumakaupunki Lahti tarjoaa myös tapahtumakumppanuuksia.

Kaupungin eri toimielimistä avustusta voidaan myöntää samaan kohteeseen vain kertaalleen toimintavuoden aikana.  Avustushakemuksiin tulee siis kirjata myös ne kohteet, joihin yhdistys hakee tai on hakenut kohdeavustusta Nastolan aluejohtokunnalta toimintavuoden aikana.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustukset

Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha.  Avustuksen myöntämisestä päättää liikunta- ja kulttuuri- tai sivistyslautakunta. Haun yhteydessä tulee aina selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla.

Hakulomake löytyy hakuaikana Asioi verkossa -kohdasta.

  • kulttuuriyhdistysten sähköinen hakulomakelinkki sekä

  • nuorisoyhdistysten ja liikuntajärjestöjen hakulomake ja liitelomakepohjat, jotka täytettynä toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen lahtipiste@lahti.fi taikirjeenä osoitteeseen Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti TAI Pekkalantie 5, 15560 Nastola (tai Lahden kaupunki, kirjaamo, PL 202, Harjukatu 31, 15101 Lahti). - Sähköpostin aiheeksi tai kuoreen tunnus, mitä hakijatahoa edustatte: Vuosiavustus, nuorisoyhdistys TAI Vuosiavustus, liikuntajärjestö. 

Liitteitä voi tarvittaessa täydentää myöhemmin. Mikäli hakija täydentää liitteitä hakuajan jälkeen, vodaan hakemus ottaa käsittelyyn vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

Lisätietoja

Lahti-Piste, p. 03 814 2355

Avustukset kulttuuriyhdistyksille ja kulttuurityön tukemiseksi

Vuosiavustusta haetaan maaliskuussa, mutta projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta.

Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen. Hakemuslomake on tällä sivulla Asioi verkossa -kohdassa. 

Lisätietoja

kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos p. 050 387 8792

Avustukset liikunta- ja urheiluseuroille, tapahtumakumppanuudet 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain vuosiavustusta lahtelaisille urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta sekä merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä. 

Lisätietoja

Vuosiavustuksista urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan

hallintosihteeri Maisa Jaatinen, p. 044 416 3990
liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p.050 559 414

Liikunta- ja urheilutapahtumatuesta ja tapahtumakumppanuuksista (voi hakea ympäri vuoden)

liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, p. 050 559 4145
tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, p. 044 416 3890

Avustukset nuorisoyhdistyksille, nuorten ryhmille ja muille nuorisotoimintaa järjestäville ryhmille  

Nuorisoyhdistyksille kohdennettavalla avustuksella rahoitetaan yhdistyksen toimintaidean mukaisia kerhoja, leirejä ja tapahtumia. Vuosiavustuksen saaminen edellyttää kuulumista Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämään nuorisoyhdistysten järjestökortistoon. Järjestökortistoon haetaan edellisen vuoden loppuun mennessä. Vuosiavustukset ja järjestökortistoasiat käsitellään aina sivistyslautakunnassa.

Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

 Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Hakemukset löydät Asioi verkossa -kohdasta.

Lisätietoja

nuorisotoimenjohtaja Jouni Kivilahti, p. 050 518 4492

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston avustukset Lahden yhdistyksille

​Avustukset on kohdistettu osallisuuden lisäämiseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustuksen myöntämisestä päättää osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto. Jaosto julistaa seuraavan vuoden avustukset julkisesti haettavaksi maaliskuun aikana.

Lisätietoja
Lahti-Piste p. 03 814 2355
erityisasiantuntija Ulla Sepponen, p. 050 539 1623

Nastolan aluejohtokunnan myöntämät kohdeavustukset

Nastolan aluejohtokunta voi myöntää avustussääntönsä mukaisesti kohdeavustusta yhdistykselle, järjestölle tai yhteisölle, jolle kaupungin muu toimielin tai palvelualue on myöntänyt vuosi- tai toiminta-avustuksen. Aluejohtokunta ei kuitenkaan myönnä koko vuoden jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettuja avustuksia. Avustusta voivat hakea Nastolan alueella toimivat järjestöt, yhdistykset, seurat ja yhteisöt. Kohdeavustuksilla edistetään ja tuetaan järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa sekä mahdollistetaan erilaisia tapahtumia Nastolan alueella.
Hakemuksen liitettävät asiakirjat sekä muu hakumenettelyyn liittyvä tieto löytyy Nastolan aluejohtokunnan avustussäännöstä sekä hakulomakkeelta.

Avustukset ovat jatkuvasti haettavissa. Aluejohtokunta ei maksa avustuksia takautuvasti. Avustushakemus tulee jättää kaupungin kirjaamoon ennen avustettavan kohteen toteutumista sekä vähintään 14 vuorokautta ennen aluejohtokunnan kokousta.

Lisätietoja

aluekoordinaattori Tia Mäkinen, p. 044 769 8695