Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Sivistyksen palvelualueella on lahtelaisten kulttuuri-  ja nuorisoyhdistysten haettavissa vuosi- ja projektiavustuksia sekä liikuntajärjestöille vuosiavustuksia.

Avustuksia voi hakea myös osallisuuden ja hyvinvoinnin jaostolta sekä kaupunginhallitukselta ystävyysseura- ja ystävyyskaupunkitoimintaan ja Nastolan aluejohtokunnalta. Tapahtumakaupunki Lahti tarjoaa myös tapahtumakumppanuuksia.

​Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustukset

Vuosiavustus on koko toimintavuodelle tarkoitettu määräraha.  Avustuksen myöntämisestä päättää liikunta- ja kulttuuri- tai sivistyslautakunta. Haun yhteydessä tulee aina selvittää edellisen vuoden avustuksen käyttö. Avustuksen käyttöselvitys tehdään yhdistyksen tilinpäätös- ja toimintatietojen avulla.

Lahtelaisten kulttuuri-  ja nuorisoyhdistysten sekä liikuntajärjestöjen vuosiavustusten hakuaika on vuosittain maaliskuussa, ja tänä vuonna hakuaika on päättynyt 31.3.2017. 

Vuosiavustusten hakulomakkeet liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä osoitteeseen: Lahden kaupunki, kirjaamo, PL 202, Harjukatu 31, 15101 Lahti tai kirjaamo@lahti.fi  - Kuoreen tunnus tai sähköpostin aiheeksi, mitä hakijatahoa edustatte: esim. Vuosiavustus, kulttuuriyhdistys

Projektiavustuksia voi hakea pitkin vuotta, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä projekti- ja rahoitussuunnitelmat.

Avustukset kulttuuriyhdistyksille ja kulttuurityön tukemiseksi

Matti Karhos, kulttuuriasiainpäällikkö, liikunnan ja kulttuurin vastuualueen yhteiset palvelut, puh. 050 387 8792.

Avustukset liikunta- ja urheiluseuroille, tapahtumakumppanuudet 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain avustusta lahtelaisille urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta sekä merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä. 

Liikunta- ja urheilutapahtumatuet ja  tapahtumakumppanuudet
Lisätietoja
: Tommi Lanki, liikuntatoimenjohtaja, liikuntapalvelut, puh. 050 559 4145 tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, puh. 044 416 3890 

Avustukset nuorisoyhdistyksille, nuorten ryhmille ja muille nuorisotoimintaa järjestäville ryhmille  

Avustuksella rahoitetaan yhdistyksen toimintaidean mukaisia kerhoja, leirejä ja tapahtumia. Vuosiavustuksen saaminen edellyttää kuulumista Lahden kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämään nuorisoyhdistysten järjestökortistoon. Järjestökortistoon haetaan edellisen vuoden loppuun mennessä. Vuosiavustukset ja järjestökortistoasiat käsitellään aina sivistyslautakunnassa.

Projektiavustuksia voidaan myöntää erilaisille nuorisotyöprojekteille ja nuorisotapahtumille. Tarkoituksena on tuottaa jotain uutta, kehittää nuorille suunnattuja palveluja tai lisätä tapahtumatarjontaa nuorille. Projektiavustus myönnetään aina ryhmälle. Projektiavustusta voivat hakea lahtelaiset nuorisoryhmät, nuorisoyhdistykset sekä nuorisotyötä tekevät aikuisyhdistykset, kunhan nuorisotyöllä tai nuorisotyöprojektilla on oma erillinen talousarvionsa.

 Yli 1 000 euron projektiavustushakemuksissa edellytetään kirjallisen projekti- ja rahoitussuunnitelman lisäksi projektin henkilökohtainen esittely nuorisopalveluiden toimistossa. Projektiavustuksesta päätöksen tekee nuorisotoimenjohtaja. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Lisätietoja: Annina Kurki, suunnittelija, nuorisopalvelut, puh. 050 398 5642
Hakemukset löydät tältä sivulta Asiointi verkossa -kohdasta. 

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston avustukset Lahden yhdistyksille

​Avustukset on kohdistettu osallisuuden lisäämiseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustuksen myöntämisestä päättää osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto. Hakuaika vuoden 2018 avustusten hakemiseen on  31.10.2017 klo 16 mennessä.

Avustushakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:
- Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteri/ote, jossa todetaan henkilöt, jotka voivat allekirjoittaa yhdistyksen nimen
- Vuoden 2016 tilinpäätös (tulos- ja taselaskelma) ja tilin/toiminnantarkastuskertomus
- Vuoden 2016 toimintakertomus
- Selvitys yhdistyksen jäsenmäärästä, ellei se käy ilmi toimintakertomuksesta
- Toimintasuunnitelma 2018

Avustushaku toteutetaan sähköisesti täyttämällä sähköinen hakulomake ja liittämällä lomakkeelle ylläolevat liitteet.

Lisätietoja:
Lahti-Piste, Kirkkokatu 31, puh. 03 814 2355, lahtipiste@lahti.fi 
hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen Sepponen puh. 050 539 1623, ulla.sepponen@lahti.fi