Kehittäminen

Lahden kaupungin kehittämistoiminnan lähtökohtana on kaupungin strategian edistäminen. Kaupungin kehittämisprojekteilla toteutetaan kaupungin strategiaa, strategiaa tukevia muutosohjelmia, toimialojen erityistehtäviä sekä uudistetaan toimintatapoja.

Kaupunki osallistuu erilaisin roolein ja rahoitusosuuksin myös muiden toimijoiden koordinoimiin projekteihin.

Lahti rakentaa rohkeasti uudistuen kiinnostavaa ympäristökaupunkia koko kaupunkiyhteisön kanssa. Ympäristön lisäksi muotoilu ja yrittäjyys ovat kaupunkikehittämisen painopisteitä.