Siirry suoraan sisältöön

18.4.2016 15:20

Elinvoima- ja työllisyysjaoston päätökset 18.4.

Lahden elinvoima- ja työllisyysjaosto 18.4.2016

Kaikki jaoston jäsenet olivat paikalla. Jaosto päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Jaosto kuuli tilannekatsauksen kaupungin hankinnoista

Jaosto hyväksyi pääkaupunkiseudun ja Lahden yhteisen kasvusopimuksen vuosille 2016-2018. Sopimus on tarkoitus uudistaa vuonna 2019. Toimilla tavoitellaan avoimen sektorin työpaikkojen määrän kasvua, uusia investointeja, kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista sekä innovatiivisten julkisten hankintojen uudistumista. Kasvusopimuksen tavoitteena on luoda sopimuksessa mukana olevista kaupungeista älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäalue. Smart & Clean -projektin tavoitteena on, että vuonna 2020 alue tarjoaa parhaita älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja maailman kaupunkien haasteisiin. Kaupunki sitoutuu mahdollistamaan edelläkävijäkohteita sekä edistää alueen elinkeinoelämän toimijoiden pääsyä pääkaupunkiseudun referenssikohteiden toteuttajiksi. Valtio, kunnat ja elinkeinoelämä sitoutuvat rahoittamaan työskentelyä omalta osaltaan. Lahden kaupungin osuus on 75.000 euroa vuodessa vuosina 2016-2020.

Jaosto käsitteli kaupungin tavoitteet Smart&Clean-yhteistyössä. Strategisena tavoitteena on profiloitua yhteistyössä erityisesti kiertotalouden teemoilla sekä toteuttaa 3-5 merkittävää kohdetta yhteistyössä Smart&Clean-säätiön kanssa sen toimintakauden aikana. Jaosto linjasi kaupungin alueen ensimmäisiksi hankkeiksi säätiöyhteistyössä: Teolliset arvoketjut kiertotaloudessa–kehityshanke, massalaitos investointi- ja yhteistyöhanke, älykäs kaukolämpöverkko kehittämis- ja investointihanke sekä mahdollisesti älyliikenteen pilottihanke.

- Lahden kaupungin strategia vuoteen 2030 tähtää kansainvälisesti rohkean, ihmisten ja yritysten ympäristökaupungin luomiseen. Ympäristökaupunki tavoitteen taustalla on mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 60 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä kiertotalouden suomalaisen edelläkävijäkaupungin aseman säilyttäminen kehittämällä mm. materiaalien uusiokäyttöratkaisuja. Strategia edellyttää mm. edelläkävijähankintojen ja –investointien toteuttamista sekä laajempien teollisten arvoketjujen muodostamista resurssitehokkaiden ratkaisujen ympärille, joka nyt Smart&Clean-yhteistyöllä on mahdollista toteuttaa, toteaa ympäristöjohtaja Saara Vauramo.

Lisätiedot
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, p. 050 638 95
jaoston puheenjohtaja Jarkko Nissinen, p. 040 501 5995
ympäristöjohtaja Saara Vauramo, p. 044 716 158