Siirry suoraan sisältöön

24.5.2016 14:20

Älykästä ja puhdasta

Kolmen ministeriön ja viiden kaupungin yhteinen kasvusopimus tukee pääkaupunkiseudun ja Lahden asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä edistyksellisten kaupunkiratkaisujen alueena.
smart clean allekirjoitus

Tänään allekirjoitettiin kolmen ministeriön ja viiden kaupungin yhteinen kasvusopimus, jolla pääkaupunkiseudusta ja Lahdesta luodaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää edistyksellisten kaupunkiratkaisujen aluetta. Sopimusta toteuttaa määräaikainen Smart & Clean -säätiö, jonka perusrahoituksesta vastaavat valtio, yritykset ja kaupungit. Säätiön hallituksen puheenjohtaja toimii Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Kyse on valtakunnallisesti merkittävästä hankkeesta, jolla tuetaan suomalaisten yritysten tuotekehitystä ja markkinointia ja samalla toteutetaan valtakunnallisia ja kaupunkien omia ympäristötavoitteita. Hankkeella vahvistetaan edelleen Suomen hyvää mainetta ympäristövastuullisena cleantech-toiminnan kärkimaana.

Tilaisuuksia lahtelaisille yrityksille

Lahti pääkaupunkiseutuun linkittyvänä vahvana ympäristökaupunkina on luonteva osallistuja pääkaupunkiseudun neljän kaupungin lisäksi. Tavoitteena on luoda esimerkkikohteita, toimintaympäristöjä ja toiminnallisia kokonaisuuksia, ekosysteemejä, joiden pohjalta suomalaiset yritykset voivat kehittää menestyviä tuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla toiminta antaa kaupungeille mahdollisuuksia modernien ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönottoon omassa toiminnassaan ja ympäristössään. Referenssikohteita voivat olla julkiset tai yksityiset investoinnit ja rakennuskohteet, kehitettävät uudet alueet, teolliset arvoketjut, palvelut tai julkiset hankinnat.

Lahti hyötyy mukanaolosta sekä Lahteen muodostettavien referenssikohteiden kautta että tukemalla lahtelaisten yritysten osallistumista pääkaupunkiseudulla toteutettaviin kohteisiin. Säätiö luo edellytykset yritysten yhdessä toteuttamiin hankkeisiin, joiden kautta myös pk-yritykset voivat olla mukana uudessa liiketoiminnassa ja kansainvälistymisessä.

Hyöty edellyttää työtä

Etsittävien ratkaisujen painopistealoja ovat mm. rakentaminen, energia, liikenne ja liikkuminen sekä jäte- ja vesihuolto. Toteutuksessa korostuvat digitalisaation hyödyntäminen ja kiertotalouden periaatteet. Ratkaisut voivat olla uudenlaista resurssi- tai energiatehokkuutta, uusia vähemmän ympäristöä kuormittavia toimintamalleja tai uudenlaisia asukaslähtöisiä palveluita. Lahden seudulla on varsin paljon yrityksiä, jotka toimivat sopimuksen painopistealoilla.

Lahdessa on kokemusta cleantech -ratkaisuista, jotka ovat edistäneet paikallisten yritysten kansainvälistymistä - ympäristöteknologia ja muotoilu ovat lisänneet myös yritysten liikevaihtoa. Yksi mielenkiintoisimmista mahdollisuuksista yritystoiminnassa on kiertotalous. Ilmiön taustalla on luonnonvarojen kulutuksen maailmanlaajuinen kiihtyminen ja voimakas kilpailu rajallisista resursseista. Kiertotaloudessa materiaalia ja tuotteita kierrätetään nykyistä tehokkaammin ja luodaan uutta arvoa teknologioiden ja älykkyyden avulla. Lahti on suomalaisten kaupunkien kiertotalouden pioneeri. Alueellinen jätehuollon pitkäjänteinen kehittäminen on jo tuottanut kiinnostavia kiertotalousratkaisuja ja uusia työpaikkoja. Tämä kasvusopimus tarjoaa edellytyksiä tämän osaamisen kehittämiseen kansainvälisestikin merkittäväksi yritysten liiketoiminnaksi.

Kasvusopimus ja Smart & Clean -säätiö ovat vasta puitteet. Hyödyn saaminen toiminnasta Lahden seudulle ja kansallisesti edellyttää määrätietoista yhteistyötä yritysten, kaupunkien, valtion ja kokonaisuutta valmistelleen Sitran kesken. Lahdessa kaupunki yhdessä Ladecin ja muiden konserniyhtiöiden kanssa vastaa siitä, että saamme aikaan oman alueen yrityksiä hyödyttäviä tuloksia. Meillä on tässä iso mahdollisuus.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit