Siirry suoraan sisältöön

13.9.2016 10:30

Yhteinen visio tulevaisuudesta

http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/KaupunginjohtajanBlogiSite/PublishingImages/melanen_teos-1.jpg

Lahden kaupungintalossa, valtuustosalin ulkopuolella on taiteilija Pentti Melasen seinämaalaus. Viisikymmentäluvulla maalattu teos kuvaa jälleenrakennuskauden Lahtea, jolloin väkiluku kasvoi nopeasti ja kaupunkia rakennettiin uusia yrittäjiä ja asukkaita varten. Lähes kahdeksanmetrisessä maalauksessa ihmiset nousevat esille tunnistettavassa kaupunkimaisemassa. Keskeinen piirre taulussa on työn kuvaus, ja sitä tasapainottavat kasvatukseen ja kulttuuriin viittaavat henkilöhahmot.

Melasen teos kuvaa elinvoimaista yhteisöä, jossa on vahva luottamus tulevaisuuteen. Jos samalla tavalla kuvattaisiin tämän päivän Lahtea, näkökulma olisi kansainvälisempi ja työn tekijät hyvin verkostoituneita moniosaajia. Yhteisenä tekijänä olisi mielikuva tulevaisuuteen suuntautuvasta kaupungista. Elinkeinorakenne on rajusti muuttunut, vaikka Lahti, jossa työpaikoista noin viidesosa on teollisuudessa, onkin edelleen suomalaisittain vahva teollisuuskaupunki.

Käsityksemme elinkeinoelämästä, yrityksistä ja ennen kaikkea yhdessä yrittävistä ihmisistä on yhtä suuressa muutoksessa kuin kaupunkikuva. Aina yrittäjät eivät ole edes paikasta riippuvaisia, vaan työtä tehdään siellä missä ajatus kaikkein parhaiten luonnistuu: kahviloissa, junissa tai uuteen käyttöön otetuissa entisissä teollisuustiloissa. Tuotannollinen teollisuus on edelleen Lahden aluetalouden kulmakivi, se tekee mahdolliseksi merkittävän osan palveluiden ja kaupan, suunnittelun ja kunnossapidon työpaikoista.

Työvälineenä kilpailukykystrategia

Mielikuva elinvoimaisesta kaupungista tarvitsee toteutuakseen tekijöitä ja työvälineitä. Kuntien tai organisaatioiden rajat eivät ole niin tärkeitä kuin yhteinen visio tulevaisuudesta. Lahden kaupunginhallituksen viime maanantaina (5.9.) hyväksymä kaupunkiseudun kilpailukykystrategia on yksi hyvä työväline tämän visio toteuttamiseen. Kierrätystalous, muotoilu ja digitalisaatio, erilaiset kaupunkikulttuurin ja liikunnan elämykset sekä koko Lahden seudun luontoarvojen hyödyntäminen ovat Lahden alueen tulevaisuuden valintoja. Linkittyminen pääkaupunkiseudun kehitykseen antaa kasvupohjaa. 

Miten kaupunki pystyy uudistumaan niin, että tarjoamme toimivan ekosysteemin uusille, koko alueen taloutta uudistaville yrittäjille? Lahdessa Niemeen on rakentumassa ainutlaatuinen ympäristö, joka kokoaa pohjoismaiden suurimman huonekalutehtaan, useita eri alojen yrityksiä, yrityshautomon ja tulevaisuuden tekijät ammattikorkeakoulusta ja Lahteen vahvasti sitoutuneista yliopistoista. Radanvarsi Lahdesta Nastolaan on kehittymässä perinteisestä teollisuusalueesta kansainvälisesti kiinnostavaksi sijoituspaikaksi, joka houkuttelee osaajia myös aivan kaupungin keskustan tuntumaan, Askon alueelle. Meillä on visio, tilaa ja ennakkoluuloton ote uuteen.

Kaupunkiseudun kehittäminen välttämätöntä

Kaupunkiseudun kunnat ovat päättäneet yhteisten neuvottelujen jälkeen uudistaa Lahden seudun kehitys Oy Ladecin rahoittajasopimuksen niin, että se on jatkossa voimassa toistaiseksi, mutta hieman alhaisemmalla rahoitustasolla kuin tähän asti. On ymmärrettävä, että näissä kolmessa kunnassa (Lahti, Hollola, Orimattila) korostetaan eri asioita yhteisen yhtiön toiminnassa. Tärkeää kuitenkin on, että yhteisesti nähtiin kuntarajat ylittävä kaupunkiseudun kehittäminen välttämättömäksi.

Kaupunkiseudun menestys muuttuvassa maailmassa edellyttää vahvaa yhteistä visiota, vaikka sitä lähestyttäisiin useasta eri näkökulmasta. Meidän pitää tehdä samanaikaisesti monenlaisia asioita ja onnistumisia. Maan viidenneksi suurimman kaupunkiseudun osaamispohjaa on vahvistettava, tarvitsemme lisää sekä korkeakoulutusta että ammatillisen koulutuksen paikkoja. Kaupungin vetovoima on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja erityisesti maakunnan ulkopuolella Lahdella on yhä vahvempi maine tulevaisuuden toimintaympäristönä. Menestys on ennen kaikkea meidän omasta asenteestamme kiinni.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit