Siirry suoraan sisältöön

23.5.2016 10:50

Energia on ajankohtainen

Lahden kaupunginhallitus ottaa tämän kuun aikana kantaa Lahti Energian valmisteleman uuden lämpölaitoksen, Kymijärvi 3:n, investointiin. Investointi on välttämätön, koska vanhan Kymijärven ykkösvoimalan elinkaari on lopuillaan. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että sille valmistellaan vaihtoehtoisia rahoitusvaihtoehtoja.

Kyseessä on Lahti-konsernin kannalta hyvin suuresta investoinnista. Tämä ei ole rutiinipäätös. Perusvaihtoehtona on investoinnin toteuttaminen kokonaan omalla riskillä, jolloin kaupungin tulisi sijoittaa Lahti Energia Oy:öön noin 50 miljoonaa euroa omanpääoman ehtoista rahoitusta ja lisäksi ottaa taatakseen noin 100 miljoonan euron lainat. Ei ole pikkumaista etsiä keinoja tämän tilanteen välttämiseksi.

Olemme nähneet energiamarkkinoilla muutaman viime vuoden aikana odottamattomia muutoksia, erityisesti sähköntuotannossa ja polttoainehinnoissa. Lämpöliiketoiminnan näkymistä on asiantuntijoiden keskuudessa hyvin erilaisia käsityksiä. Entisenlaista, osin kuviteltua varmuutta lähivuosienkaan kehityksestä ei voi olla. Näkemykset eroavat mm. kaukolämmön kokonaiskulutuksen kehityksen, hintakehityksen ja ns. älykkään kaksisuuntaisen lämpöverkon merkityksen suhteen. Aidon epävarmuuden vallitessa kaupunginhallituksen velvollisuus on arvioida vaihtoehtoiset, kaupungin riskiä pienentävät rahoitusvaihtoehdot perusvaihtoehdon lisäksi.

Toimintaa tehostamalla velkaantuminen hallintaan

Kaupungin Lahti Energiaa koskeva ratkaisu ei liity kaupungin välittömään taloustilanteeseen. Käyttötalouden tavoitteet asetetaan ulkoisista tekijöistä riippumatta, eikä Lahti Energiaa koskeva mahdollinen kumppanuusratkaisu vaikuta niihin. Kaupungin talous on tasapainossa, mutta siinä pysyminen ja velkaantumistahdin saaminen hallintaan vaativat jatkuvia tehostamistoimia. Mahdollinen kumppanuusratkaisu Lahti Energian suhteen tähtäisi uuden osaamisen ja uusimpien lämpöratkaisujen saamiseen Lahteen siten, että samalla vältetään konsernin lisävelkaantuminen ja lisäriski, jotka investoinnin tekeminen kokonaan konsernin vastuulla toisivat mukanaan.
Valmistelussa on arvioitu erilaisia vaihtoehtoja. Käytännössä Fortumin esittämä tarjous on ollut ainut, jossa edellä kuvaamani tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Edelleen on auki, onko Fortum valmis sellaisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin ehtoihin, että kaupunginhallitus voisi ratkaisua puoltaa.

Fortum arvostaa Lahti Energian osaamista

Lahti Energian ja Fortumin välinen näkemysero lämpöliiketoiminnan tulevaisuudennäkymistä on ilmeinen. Kyse ei ole siitä, uskotaanko kaukolämpöön vai ei vaan siitä, minkälaiset muutokset lämpöliiketoiminnan edellytyksissä ovat ehkä odotettavissa. Yksinkertaistaen voi sanoa, että Fortumin edustajat näkevät lämpöliiketoiminnan luonteen muuttuvan nopeasti, mikä heijastuu näkemyksiin tehtävien investointien, myös Kymijärvi 3:n, toteutukseen ja yhteistoimintaan asiakkaiden kanssa erilaisten hajautettujen ratkaisujen toteutuksessa. Fortum ei myöskään näe samanlaisia mahdollisuuksia kaukolämmön hintojen korottamiseen kuin Lahti Energia. Fortumin puolella tunnutaan kuitenkin uskovan, että toimintatapoja uudistamalla ja toimintaa kehittämällä liiketoiminta voi olla kannattavaa. Fortumilla on kokemusta lämpöliiketoiminnasta ja heidän termiään käyttääkseni kaupunkiratkaisuista eri kaupungeissa. Fortumin strategiassa korostuvat energiatoiminnan lisäksi kiertotalouden uudet elementit. Parhaimmillaan kumppanuus voisi tuoda uudenlaisia mahdollisuuksia Lahden seudun yrityksille sekä omalla alueella että laajemmin.

Lahti Energia ei ole huono yhtiö, voimme olla ylpeitä sen toiminnasta, ja se on mukana monissa moderneissa hankkeissa. Mahdollisuudella kumppanuudella voitaisiin yhdistää Lahti Energian ja Fortumin osaamista. Tähänastisista puheista on syntynyt se vaikutelma, että Fortumin edustajat arvostavat enemmän Lahti Energian osaamista kuin toisinpäin.

Luottamushenkilöt vaikean valinnan edessä

Mahdollinen kumppanuusratkaisu sisältäisi Lahti Energian lämpöliiketoiminnan eriyttämisen erilliseen yhtiöön, johon Fortum tulisi osa-omistajaksi. Kaupungin ja Fortumin vaikutusmahdollisuudet määriteltäisiin osakassopimuksessa. Yhteisyhtiö vastaisi Kymijärvi 3 –laitoksen toteuttamisesta. Uusi järjestely jättäisi sähkön jakelun, sähkön myynnin ja sähköntuotanto-osuudet edelleen kaupungin kokonaan omistamaksi. Yhteisyritykseen siirtyisi kuitenkin yli puolet nykyisen Lahti Energian liikevaihdosta ja normaalitilanteessa tekemästä tuloksesta.

Lahden kaupunginhallitus tässä kuussa ja valtuusto kesäkuussa ovat ison päätöksen edessä. Kyse on kahden vaihtoehdon arvioinnista. Kumpikaan ei ole helppo valinta. Lisävastuiden ja lisäriskin ottaminen epävarmassa maailmassa on arveluttavaa. Yhteistyö valtioenemmistöisen pörssiyhtiön on myös haastavaa. Loppujen lopuksi on tärkeää turvata asukkaiden palvelut, erilaisen liiketoiminnan kehittymisedellytykset Lahden seudulla ja kaupungin talouden vakaa riskitön tulevaisuus maailmassa, jossa tarvitaan uutta osaamista ja uusia ratkaisuja. Erilaisten peliväitteiden liittäminen virkamiesten ja kaupunginhallituksen asiapohjaiseen valmisteluun ei vie asioita eteenpäin.

 

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit