Siirry suoraan sisältöön

22.4.2016 10:30

Hyvinvointia yhtymästä

Päijät-Hämeen alueen kuntien edustajat päättivät 20.4. Hollolassa esittää maakunnan kattavan hyvinvointikuntayhtymän perustamista. Asian on määrä olla kuntien valtuustojen käsittelyssä kesäkuussa.

Tavoitteena on toteuttaa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi toimintamalli, lähtökohtana ihmiset, ei kunta- tai organisaatiorajat. Pohjana on asiantuntijoiden vuodesta 2014 tekemä valmistelutyö, jonka toteutus on jäänyt kesken, kun alueella on neljä erillistä julkisten sote-palveluiden järjestäjätahoa.
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tuo vahvan lisätarpeen ottaa jo etukäteen uudet toimintatavat käyttöön, kun valtakunnallisen uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Maan hallituksen linjaukset uudesta sotesta merkitsevät toteutuessaan suurta muutosta toimintatapoihin. Linjaukset sisältävät maakuntahallinnon, monitoimijamallin, asiakkaiden valinnanvapauden sekä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien asettamisen keskenään samaan asemaan. Linjauksissa voidaan haluttaessa nähdä ideologisia painotuksia, mutta ajatellaan niiden yksityiskohdista mitä tahansa, uuden mallin mukaiseen toimintaan on syytä varautua.

Uudet toimintamallit vahvistavat kilpailukykyä

Hyvinvointikuntayhtymällä halutaan sekä turvata palveluiden jatkuvuus ja vaikuttavuus uuteen järjestelmään siirryttäessä että antaa nykyisille kunnallisille toimijoille ja niiden henkilöstölle edellytykset pärjätä tulevassa kilpailutilanteessa. Maan hallitus on luvannut, että julkisten ja yksityisten organisaatioiden toimintaedellytykset saatetaan samalle tasolle. Tämä ei riitä ilman, että me itse maakunnan kunnallisessa toiminnassa uusimme toimintatapoja ja parannamme toiminnan vaikuttavuutta ja kilpailukykyä. Muuten nykyiset kunnalliset organisaatiot ovat lähes epätoivoisessa tilanteessa valinnanvapauden ja monitoimijamallin olosuhteissa. 

Sekä oman hyvinvointikuntayhtymämme että valtakunnallisen uudistuksen aikataulu on erittäin kireä. Uudistusten toteutukseen vaaditaan vahvaa ammattijohtajuutta. Uutta voidaan luoda vain katsomalla asiaa nykyisten organisaatioiden ulkopuolelta ja aidosti uusia toimintamalleja etsien. Koko sote-keskustelun yksi lähtökohta on peruspalveluiden merkityksen korostaminen sekä sosiaalipalveluissa että terveyspalveluissa. Tämä sanelee myös sen, miten Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää tulee rakentaa.

Hyvinvointikuntayhtymä, jonka toiminta alkaisi tavoitteiden mukaisesti alkavana kesänä, kokoaa yhteen palveluiden järjestämisen. Tarkkaa aikataulua varsinaisen toiminnan uudelleenjärjestämiseen ei vielä ole, ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon valtakunnallisen sote-uudistuksen eteneminen. On tärkeää olla avoin erilaisille vaihtoehdoille, kuten uudistuneen hyvinvointikuntayhtymän omistamille liikelaitoksille tai yhtiöille.

Muutos tehdään Päijät-Hämeen etu edellä

Välittömät muutokset asukkaille tulevat olemaan vähittäisiä ja vaiheittaisia. Palvelujen pitää olla siellä, missä ihmisetkin ovat, mutta palvelujen toteutustapa muuttuu. Kun hallituksen linjausten tavoitteena on 3 miljardin euron kustannusten karsinta keskipitkällä aikavälillä, ei voi olettaa asioiden säilyvän ennallaan. Kuntien yhteisen valmistautumisen ja hyvinvointikuntayhtymän muodostamisen tarkoitus on päästä kuntina vaikuttamaan siihen, miten muutos tapahtuu ja mitkä ovat uudet tavat toimia. Hyvinvointikuntayhtymä ja maakunnallinen näkökulma olisivat vastuullinen ratkaisu mennä tulossa oleviin muutoksiin.

Hallituksen esittämään maakuntamalliin kuuluu myös viiden laajemman yhteistoiminta-alueen muodostaminen erityistason sote-palveluita ja muita yhteistyötarpeita, mm. pelastuslaitoksia ja osittain nykyisten ELY-keskusten tehtäviä varten. Hollolassa pidetyssä kuntatapaamisessa oli vallalla kohtuullisen yksituumainen ajatus siitä, Päijät-Hämeen luonteva yhteistyösuunta on etelä. Yhteistyöalueella on konkreettinen vaikutus Päijät-Hämeen keskussairaalan palveluiden kehitysnäkymiin, mutta myös alueen taloudellisen kehityksen näkökulmasta selkeä linkittyminen pääkaupunkiseutuun on välttämätöntä.
Hollolan kuntakokouksessa oli varsin vahva yhteinen tahtotila toimia yhteisesti maakunnan ja sen asukkaiden eduksi. Vaikka aivan täyttä yksimielisyyttä ei vielä ollut hyvinvointikuntayhtymän yksityiskohdista ja sote-palveluiden kokoamisen kiireellisyydestä, on Päijät-Hämeessä nyt aiempaa vahvempi yhteishenki. Se on tulevissa hallinnon myllerryksissä alueen kaikkien asukkaiden etu.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit