Siirry suoraan sisältöön

21.9.2017 15:15

Kauppapalveluiden keinulauta

Hollolan Salpakankaalle on tänään pitkän valmisteluvaiheen jälkeen avattu Prisma, joka toivottavasti antaa pohjaa alueen palveluiden kehitykselle muutenkin.

​Lahden talousalueella, samoin kuin muilla suurilla kaupunkiseuduilla, on vuosikymmenten ajan eletty eräänlaista keinulautaa. Keskustojen ulkopuolelle on – asukkaiden ja kauppaketjujen vaatimuksesta – rakennettu suuria kauppakeskuksia ja hypermarketteja, jotka ovat vieneet ostovoimaa kaupunkikeskustoista ja toisaalta johtaneet yhteistyöhön ja konkreettisiin toimiin keskustojen viihtyisyyden ja vetovoiman turvaamiseksi.

Jälkiviisaasti voidaan pohtia, onko Lahden seudulla liikaa ydinkeskustan ulkopuolisia marketteja. Pääosin on kuitenkin ollut kyse isommasta väistämättömästä muutosprosessista. Ei voi ajatella, että kaupunkikeskustan palveluprofiili olisi voinut pysyä ennallaan viime tai toissa vuosikymmeneltä. Olennaista on, että kaupunkikeskustassa tartutaan muutokseen ja luodaan sinne keskustaan sopivaa toimintaa, palveluita ja ympäristöä, jotka eivät suoraan kilpaile automarkettien kanssa. Lahdessa tämä prosessi on ollut ja on käynnissä. Samoin muissa Suomen kaupungeissa kaupunkikeskustat uudistuvat voimalla, vastauksena nopeaan kaupungistumiseen, ihmisten toiveiden ja liikkumistapojen muutoksiin.

Kaupunkikeskustaa vahvistettava

Salpakankaan Prisman avauksen jälkeen Lahden kaupunkiseudulla on suhteellisen tasapainoinen tilanne. Automarketit ovat neljässä ilmansuunnassa – Holma, Karisto, Salpakangas ja vahvimpana Launeen-Renkomäen suunta. Kaupunkikeskustan palveluita viedään eteenpäin näiden keskellä, suuren kaupungin keskustaan sopivin muodoin, yhdistäen kaupunkiympäristöpanostuksia, kulttuuria, tapahtumia, kaupallisia palveluita ja toimivia liikkumisen ratkaisuja. Kaupunkikeskustan ulkopuolella erityinen haaste on pienempien palvelukeskittymien menestyksen turvaaminen, puhutaan sitten Rakokivestä, Mukkulasta tai muista kaupunkirakenteen sisällä tai ulkopuolella.

Eteenpäin katsoen on edelleen erityisen tärkeää vahvistaa kaupunkikeskustaa, jonka palvelut ja vetovoima ovat avainkysymys koko kaupunkiseudun profiilille ja vetovoimalle. Samalla tulee määrätietoisesti pitää kiinni siitä, että uusia isoja päivittäistavaramarketteja tai kauppakeskusalueita ei anneta syntyä. Erityisiä paineita ei juuri nyt ole, mutta määrätietoisuutta tarvitaan sitten, kun esityksiä tai paineita nousee.


Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit