Siirry suoraan sisältöön

14.12.2015 14:00

Kuntatekniikan surullinen tarina

Lahden kaupunginhallitus käsitteli tänään jälleen kerran Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n tilannetta. Johtopäätös oli surullinen, yhtiön toiminnan jatkamiselle ei ole taloudellisia edellytyksiä.

​Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n ei anneta kuitenkaan hallitsemattomasti kaatua, vaan kaupunki ja muut omistajakunnat varmistavat, että yhtiö voi mahdollisimman pitkälti vastata sitoumuksistaan asiakkaita, alihankkijoita ja henkilöstöä kohtaan.

Kuntatekniikkayhtiö perustettiin vuonna 2009 jatkamaan seudullisena toimineen liikelaitoksen työtä. Yhtiön osakkaina ovat Lahden kaupungin ja Nastolan lisäksi Hollola, Orimattila ja Asikkala. Yhtiötä perustettaessa osakkaat asettivat tavoitteeksi, että yhtiö vuoteen 2010 mennessä siirtyy markkinaehtoiseen toimintaan ja toimii aidossa kilpailutilanteessa. Tähän tavoitteeseen ei päästy.

Asiain kulku on ollut monen tekijän summa, eikä syyllisten etsintään kannata panostaa. On kuitenkin hyvä arvioida tilannetta ja pohtia, mitä siitä voisi ottaa opiksi. Yhtiö ei löytänyt paikkaansa tiukassa kilpailutilanteessa, eri vaiheissa toteutetuista uudelleenjärjestelyistä ja tehostamistoimista huolimatta. Aika ajoin hankalissa paineissa työskennellyttä henkilöstöä ei huonosta kehityksestä kannata syyttää.

Kunnallisen omistuksen ongelma

Kuntatekniikkayhtiön polku nostaa esille kunnallisen omistuksen ongelmia. Omistajakunnat tulkitsivat yhtiölle asetettua roolia eri tavoin, ja yhtiö oli pitkään tilanteessa, jossa sekä henkilöstö että johto sai ainakin epävirallista tietä erilaisia viestejä. Markkinakelpoisuutta ei saavutettu. Jälkiviisaasti voi kysyä, ja joku kysyi jo aiemminkin, voiko LSKT:n kaltainen pieni toimija ylipäänsä menestyä tällaisella keskittyvällä toimialalla. Oma näkemykseni on kuitenkin, että voi – pienille ja ketterille on lähes kaikilla toimialoilla paikkansa, mutta ehkä kuntatekniikkayhtiön perinne ja omistus eivät ketteryyttä suosineet.

Lahden kaupunki ja muut kunnat ovat olleet kärsivällisiä omistajia. Vuonna 2012 kunnat myönsivät vaikeuksiin ajautuneelle kuntatekniikkayhtiölle miljoonan euron pääomalainan, edellyttäen samalla yhtiöltä voimakasta toiminnan uudistamista ja talouden tervehdyttämistä. Lahden kaupunki on myös turvannut yhtiön likviditeetin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana yhtiön asiat ovat olleet useasti esillä kaupunginhallituksessa, ja eri toimin etsittiin myönteisiä ratkaisuja. Toiminnan hallittu lopettaminen, josta nyt tänään päätettiin, olisi ollut pehmeämmin toteutettavissa aiemmin, mutta eri vaiheissa haluttiin uskoa yhtiön johdon jälkikäteen turhan optimistisiksi osoittautuneisiin odotuksiin.

Hinta vastaan laatu

Kuntatekniikkayhtiön toimintaedellytykset eivät loppuneet mihinkään yksittäiseen asiaan. Yhtiön toimitila Metsä-Pietilässä on yhtiön liikevaihdon pienennyttyä selvästi ylisuuri, mutta sen taloudellinen vaikutus ei ole kokonaisuudessa ratkaiseva. Julkisuudessa keskusteltu tappio Lahden keskusta-alueen hoitourakassa lisäsi yhtiön talousongelmia, mutta sekään ei ollut ratkaiseva tekijä. Kilpailutuksessa täysin tietoisesti teknisen lautakunnan päätöksellä määritettiin kriteerit, joissa laatutekijät painoivat enemmän kuin hinta, ja tähän LSKT ei pystynyt vastaamaan. Henkilökohtaisesti olisin halunnut painottaa taloudellisia kriteerejä enemmän kuin lautakunta, mutta myös laadun painottaminen on ymmärrettävissä; useammin julkisia hankintoja on kritisoitu siitä, että katsotaan vain rahaa.

Henkilöstölle tukea työnhakuun

Tänään tehty päätös tarkoittaa kuntatekniikkayhtiön toiminnan asteittaista loppumista. Yhtiö pyrkii pitämään kiinni tehdyistä sopimuksista ja tarjoamaan työntekijöille työtä siksi ajaksi kuin sopimuskantaa riittää. Henkilöstön uudelleen sijoittumista tuetaan työnhakuvalmennuksella, osoittamalla työaikaa työnhakuun ja haastatteluihin sekä hyödyntämällä työvoimaviranomaisten muutostilanteeseen tarjoamia tukipalveluja. Yrittämisestä kiinnostuneita autetaan oman yrityksen perustamisessa. Omistajakuntien osalta on kartoitettu soveltuvia työtehtäviä ja alustavan tiedon mukaan kevään 2016 aikana on 10 – 15 työtehtävää tarjottavissa kiinnostuneille omistajakuntien eri hallinnonaloilta.

Kuntatekniikan asiantuntemusta tarvitaan

Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kaltaisia kuntien omistamia toimijoita on Suomessa muitakin. Pari vuotta sitten Turkuun perustettiin vastaava yhtiö – suurimpana erona se, että yhtiön siirtymisestä kilpailutuksen piiriin oli sovittu yksityiskohtaisesti. Lahdessakin olisi LSKT:n osalta ehkä tarvittu vahvempaa linjausta – julkisen hankintayksikön aseman (eli in-house-aseman) ja markkinoilla toimimisen yhdistelmä ei toiminut vaan tuotti ristiriitaisia epävirallisia odotuksia ja viestejä.

Kaikesta jossittelusta riippumatta on erittäin harmillista, että kuntatekniikkayhtiö, jonka juuret ovat kaupungin teknisellä toimialalla, lopettaa toimintansa ja henkilöstö menettää työpaikkansa. Kaupunki pyrkii tekemään voitavansa helpottaakseen henkilöstön uudelleensijoittumista. Kunnallistekninen rakentaminen ja ylläpito alueella jatkuu, vaikka kaupungin yhtiö ei olekaan enää yhtenä tuottajista.

Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n tarinasta tulee ottaa oppia, vaikka analyysin aika ei ole vielä tänään. Kunnallisten yhtiöidenkään osalta vanha logiikka ei välttämättä toimi muuttuvassa maailmassa. Näyttää siltä, että monilla toimialoilla in-house-aseman ja markkinoilla toimimisen yhdistäminen voi olla vaikeaa. Voi myös kysyä, onko kunnalla tarvetta olla mukana toiminnassa sellaisilla aloilla, joissa on aidot ja toimivat markkinat. Näitä asioita arvioitaneen ensi vuonna uuden Lahden kaupungin omistajalinjauksissa.

 

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit