Siirry suoraan sisältöön

11.4.2016 12:00

Miksi kaupunki maksaa kehätiestä?

​Valtion viimeviikkoinen päätös Lahden eteläisen kehätien toteuttamisesta antaa merkittävän kehityssykäyksen koko seudulle.

Kehätien rakentaminen parantaa tuntuvasti Lahden seudun kilpailukykyä kilpailussa työvoimasta ja työpaikoista. Uuden tielinjauksen tuomien hyötyjen täysimittainen toteutuminen edellyttää kaupungilta aktiivisia toimia maankäytössä, elinkeinotoimessa ja kaupunkimarkkinoinnissa sekä työllisyystoimissa.

Lahden kaupunki ja Hollolan kunta tekivät viime kesänä valtion liikenneviraston kanssa sopimuksen siitä, että ne osallistuvat omalla osuudellaan kehätien kustannuksiin. Lahti sitoutui enimmillään 70 miljoonan euron panostukseen ja Hollola 7 miljoonaan, riippuen tien kokonaiskustannuksista. Ilman tätä sitoumusta ei kehätiepäätöstä olisi syntynyt.

Kustannus jakautuu useammalle vuodelle

Voi kysyä, maksavatko Lahti ja Hollola liian paljon valtion tiestä. Osaksi kaupungin maksuosuus on perusteltavissa sillä, että kehätie aiheuttaa liittymissä ja lähikaduilla sellaisia muutoksia, jotka kuuluvatkin kunnan vastuulle. Kaupungin maksuosuus ylittää kuitenkin nämä välittömät kustannusvaikutukset.

Vähintäänkin voi sanoa, että kyseessä on muuttunut käytäntö. Jos kehätiepäätös olisi tehty 10 vuotta sitten, eivät kunnat olisi joutuneet maksamaan tämän suuruista osuutta. Mutta "ennen oli ennen, nyt on nyt", sanottiin valtion puolelta. Verrattuna muihin toteutusvaiheessa tai valmisteilla oleviin vastaaviin hankkeisiin, Lahden ja Hollolan alle 30 prosentin osuus on kaikin puolin kohtuullinen.

Lahden kaupungille kehätiestä aiheutuva noin 70 miljoonan kustannus jakautuu viidelle vuodelle ja vastaa yhteensä suunnilleen kaupungin yhden vuoden tavanomaista investointibudjettia. Kun muutenkin osa investoinneista joudutaan lähivuosina kattamaan lainalla, sama koskee tätä tavallisen päälle tulevaa investointia.

Kehätie vahvistaa kaupungin vetovoimaa

Lahden ja Hollolan valtuustot tekivät päätöksensä kehätiesopimuksesta tietoisena sen kalleudesta, mutta samalla lähtien siitä, että investointi maksaa itsensä takaisin vahvistaessaan aluetaloutta ja edesauttaessaan kummankin kunnan elinvoimaa ja kehitystä. Kehätiekustannus ei ole pois alueen taloudesta vaan päinvastoin antaa paremmat edellytykset alueen tulevaisuudesta ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimiselle.

Kaupungin talouteen vaikuttavat monet seikat. Kehätieinvestointi näkyy rakennusaikana alueen työllisyydessä ja pidemmällä aikavälillä vahvistaa Lahden alueen ja erityisesti kaupungin keskustan vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä. Työpaikat ja asukasmäärä näkyvät verotuloissa ja tuovat tarpeellista liikkumavaraa kaupungin talouteen ja palveluiden järjestämiseen.


Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit