Siirry suoraan sisältöön

21.11.2016 11:00

Muutosta yhtymässä

Vuoden vaihteessa täysimittaisen toimintansa aloittavan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suunnitelmia on käsitelty julkisuudessa mm. terveysasemien vuodeosastojen ja ensihoidon tulevien järjestelyjen osalta.

Sunnuntaina paikallisessa lehdessä puututtiin varsin tiukoin sanoin yhtymän muutosprosessien johtamiseen ja yhtymän toimintatapoihin. On selvä, että kolmen ison sote-toimijan, eli Lahden kaupungin, Hollolan Oivan ja vanhan sote-yhtymän, tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen on iso muutos, joka heijastuu konkreettisesti sekä palveluihin että henkilöstön toimenkuviin. Tavoitteena on asiakaslähtöisyys, mahdollisimman vaikuttava resurssien käyttö ja tähänastisten toimintaa haitanneiden rajalinjojen purku.

Muutos ei ole syytös

Lähtökohta ei ole, että sote-asiat Päijät-Hämeessä olisivat erityisen huonosti. Päinvastoin, kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat toimineet suomalaisittain hyvin ja tehokkaasti. Toiminnan perusteelliseen uudistamiseen on kuitenkin Päijät-Hämeessä akuutti tarve, niin kuin koko maassakin.

Tämän vuoden saldo, kun vanhalla hajanaisella tavalla toimittaessa tuloksena ovat mittavat ylitykset kustannuksissa samalla kun palveluissa on puutteita, osoittaa tarpeen tehdä asiat uudella tavalla. Ja nyt hyvinvointiyhtymä, johon vuoden vaihteessa kootaan maakunnan lähes koko sote-palvelut, antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden, kunhan muutokset uskalletaan panna täytäntöön. Samalla luodaan hyvä pohja siirtymiselle uudelleenjärjestettyyn maakuntasoteen 2019.

Parannettavaa ja kehitettävää on kaikissa organisaatioissa. Muutokset tuovat myös ylimääräistä kitkaa ja jännitettä. Lehtiotsikkoihin noussutta ”hallinnon mädännäisyyttä” en nykyorganisaatioissa tunnista. Muutosta on syytä viedä eteenpäin eri organisaatioiden henkilöstön asiantuntemusta arvostaen. Nykyistä henkilöstöä ei kannata moittia pirstoutuneista hallintokäytännöistä, mutta on voitava edellyttää, että kaikki ovat innolla mukana siinä ajan tasalle saattamisessa, jota hyvinvointiyhtymäprosessissa toteutetaan. Kyse on uudenlaisesta asiakasnäkökulmasta ja uudesta palvelunäkökulmasta, siitä laaja-alaisesta ”horisontaalisesta ja vertikaalisesta integraatiosta”, joka on pitkään ollut valtakunnallisten sote-uudistusten kulmakivi.

Sote-palveluiden kustannustehokkuuden parantamisessa ei ole kysymys palveluiden leikkaamisesta vaan päällekkäisyyksien poistosta, sujuvasta palveluiden yhteensovituksesta, epätarkoituksenmukaisista menettelyistä luopumisesta ja mm. tukipalveluiden tehostamisesta.

Tarpeellisen uudistuksen avainkysymys on pystyä irtaantumaan sekä kuntakohtaisista että erityisala- ja professiokohtaisista näkökulmista. Eivät lehtijutut valitettavasti ole kokonaan väärässä siinä, kun vanhaan tarrautumista nähdään sekä eri toimintayksiköissä että kunnissa. Yhtymän hallituksen, muutosjohtajan ja uusien nimitettävien toimialajohtajien tehtävä on koota henkilöstö uuden toimintamallin ja muutosten välittömän toimeenpanon taakse.

Valmistautumista valtakunnalliseen sote-uudistukseen

Päijäthämäläinen hyvinvointiyhtymä on keino valmistautua vuonna 2019 toteutuvaan valtakunnalliseen sote-uudistukseen, vaikka uudistuksen sisältö onkin vielä epävarma. Kun joka tapauksessa, näin uskon, jonkinlainen kuntarajoista riippumaton sote-palvelujärjestely toteutuu, sitä on hyödyllistä rakentaa nyt etuajassa. Samalla hyvinvointiyhtymän kautta pyritään kehittämään maakunnan julkiset sote-palvelut sellaisiksi, että ne menestyvät myös luvatussa uudessa valinnanvapausympäristössä.
Tarvitaan selkeää linjaa ja vahvaa johtamista.

Sote-palveluiden kokoamista Päijät-Hämeessä toteutetaan erittäin vaativassa aikataulussa. Kun muutoksen tarve on selvästi nähty ja aikaa ennen kokonaan uudella tavalla hallittua maakuntasotea on vain kaksi vuotta, huonoin vaihtoehto olisi jarruttaa muutosta ja toteuttaa sitä osittain. Silloin saisimme vain muutoksen tuoman riesan ilman tuntuvia hyötyjä.

Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, että yhtymän jäsenkunnat, valtuusto ja hallitus sitoutuvat valmisteilla oleviin muutoksiin ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laajasti. On sekä lahtelaisten että maakunnan muiden asukkaiden etu, että tämä uudistamisen mahdollisuus käytetään rohkeasti hyväksi.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja ​

 
 

Kommentit