Siirry suoraan sisältöön

28.4.2015 0:00

”Olkaa ylpeitä Lahest!”

Kaupunkilaisten arjessa kohtaavat ja yhdistyvät kaupungin erilaiset toiminnot, paikat ja ihmiset. Kaupunkilaisten toiveet ja odotukset muuttuvat ajassa, ja kaupungin pitää olla muutoksessa mukana ja jopa edellä.

Juuri nyt Lahden uudistuminen näkyy kaupungin keskustassa. Kauppatori on nyt valmis, ja ympärillä olevien kortteleiden ja koko keskusta-alueen laajamittainen uudistuminen luo kaupungille uutta ilmettä.

Kaupunkikeskusta on Lahden näyteikkuna, maineenkin perusta, mutta kaupunki on aina keskustaansa moni-ilmeisempi. Ensi vuoden alusta Lahden asuinalueisiin oman ilmeensä tuovat Nastolan nauhataajama ja kylät Salpausselän molemmin puolin. Monipuolisuus on tärkeä tekijä kaupungin vetovoimassa ja lisää kilpailukykyä.

Keskustan kehittymisen tärkein edellytys on, että siellä on omaa kysyntää, eläväisiä asukkaita ja paikkoja kokoontua ja tavata muita. Tori on kohtaamispaikkana korvaamaton. Kaupungin kehittämisessä huomiota on kiinnitettävä myös muihin arkielämän paikkoihin – näin saadaan uusia näkökulmia siihen, kuinka kaupunki on entistä houkuttelevampi ja mikä tärkeintä, viihtyisämpi.

Yksityisillä investoinneilla kasvua ja työllisyyttä

Olennaisin asia torin alueen uudistamisessa ja toriparkissa ovat sen vaikutukset koko keskustan kehitykseen. Lahden torin ympäristö on vähitellen parin vuosikymmenen ajan hiipunut, ja nyt on täysi syy uskoa, että kehitys kääntyy. Lahdessa on viime vuosien suurimmat julkiset panostukset tehty juuri liikenteen sujuvuutta ja ihmisten liikkuvuutta ajatellen; toriparkki, matkakeskus ja joukkoliikenne ovat tärkeitä hyvin toimivalle kaupungille missä on elävä kaupunkikeskusta.

Tärkeintä on kuitenkin se, että nämä julkiset panostukset ovat jo saaneet aikaan ennennäkemättömän yksityisten panostusten sarjan koko keskusta-alueelle – aseman seudulle, torin ympäristöön ja laajemminkin. Yksityiset uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit, asuntoihin ja toimitiloihin, ovat yhteensä satoja miljoonia euroja ja tuovat tervetullutta uutta vauhtia ja elämää Lahden keskustaan. Kaikki tämä lisää kaupungin vetovoimaa, tuo mukanaan kasvua ja työllisyyttä.

Asukkaat ja yritykset ovat parhaita asiantuntijoita

Lahden kaupungin rakentamisessa tarvitaan mukaan asukkaat koko laajenevalta alueelta. Lahtelaiset ja nastolalaiset ovat parhaita asiantuntijoita oman asuinympäristönsä kehittämisessä. Lahden keskustassa tämä on toiminut, kehittämisessä ovat aktiivisesti olleet mukana alueen asukkaat, yritykset ja eri yhdistykset.

Luonnonkauniin asuinympäristön lisäksi nastolalainen teollisuus vahvistaa uuden Lahden kaupungin kilpailukykyä. Perinteinen käsitys teollisuudesta ja teollisuuskaupungista on voimakkaasti uudistumassa. Teollinen perinne ja osaaminen ovat pohjana kasvavalle liiketoiminnalle, joka voi olla suurelta osin suunnittelua ja palvelua. Monissa alueen yrityksissä on hyviä eteenpäinmenon merkkejä, esimerkiksi vahvistunut tilauskanta, vaikka yleinen taloudellinen tilanne on koko maassa vaikea.

Kaupungin maine avaintekijänä

Kasvavilla kaupunkiseuduilla asuu tällä hetkellä yli puolet suomalaisista – asuntotuotanto keskittyy lähes kokonaan niihin. Siksi niiden kehitys on koko maan kannalta ratkaisevaa. Lahden kaupunki on lupaavassa vaiheessa. Kaupunki kasvaa ja houkuttelee uusia asukkaita. Lahti on lunastamassa odotuksia aktiivisesta toiminnastaan verkostometropolissa. Ei tarvitse kuin katsoa vähän kauempaa, niin Lahti on luonteva osa pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja tämä on merkittävää erityisesti kansainvälisessä yhteistyössä. 

Alueen yrityksille ei ole yhdentekevää minkälaisessa ympäristössä yritys toimii. Lahden kaupungin kasvava maine monipuolisena ympäristökaupunkina on omalta osaltaan avaamassa ovia myös paikallisten yritysten kansainvälistymiselle. Alueen strategiset valinnat, ympäristöosaaminen ja muotoilutaito, ovat lisäämässä Lahden kiinnostavuutta yrityksen sijoituspaikkana. Kaupunkirakenteen ja palvelujen kehitys: uudistunut keskusta, toimiva, tarkoituksenmukainen palveluverkko ja hyvät liikenneyhteydet ovat asioita, joista Mato Valtosta lainaten voi sanoa: Olkaa ylpeitä Lahest!

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit