Siirry suoraan sisältöön

18.6.2015 0:00

Päätöksiä juhannusviikolla

Päättyvä juhannusviikko on ollut tiivistä päätöksentekoa. Juuri ennen kesää kertyy helposti paljon päätettävää, ja niin tänäkin vuonna. Isoja asioita on ollut esillä niin Lahdessa kuin muuallakin.

Maanantaina sekä Lahden että Hollolan valtuustot hyväksyivät Lahden eteläistä kehätietietä koskevan Liikenneviraston ja kuntien välisen aiesopimuksen. Ratkaisu on kunnille kallis – Lahti ja Hollola yhteensä maksavat 28 % valtatien kustannuksista. Nämä kuntien osuudet, lähes 70 miljoonaa euroa Lahdelta ja lähes 8 miljoonaa Hollolalta, ovat paljon korkeammat kuin mihin valtion teiden osalta on aiemmin totuttu. Mutta kuulemma nyt on nyt, eikä vanha päde tässäkään. Ota tai jätä, sanoi valtio.

Kysymys kehätien kymmenen vuotta sitten päätetystä linjauksesta, silloin päätetty Launeen linjaus vai muut ratkaisut, on nyt ohi. Liikenneministeri Kyllönen teetti vielä viime vuonna vaihtoehtojen asiantuntijavertailun, joka edelleen päätyi siihen, että Launeen kautta kulkevan kehätien hyöty-kustannussuhde on muihin verrattuna ylivoimainen, ja erittäin hyvä myös eri hankkeiden valtakunnallisessa vertailussa.

Kumpikin valtuusto arvioi kehätien rakentamisen vahvistavan alueen elinvoimaa ja kehittymismahdollisuuksia niin merkittävästi, että rahoitusosuuksiin oltiin valmiit suurella äänienemmistöllä sitoutumaan. Kehätie tekee mahdolliseksi Lahden radanvarren alueen kehittämisen kaupunkikeskustan osana ja tukee myös Hollolan keskustan uudistamista. Se parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Lahden seudulla ja avaa uusien yritysalueiden, mm. Nostavan, tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vaikka Liikennevirasto on valtion puolesta sopimuksen hyväksynyt, tarvitaan vielä poliittinen päätös, jotta rakentaminen oikeasti alkaa. Voimallinen vaikuttamistyö valtion suuntaan jatkuu.

Yhdistyvän Lahden ja Nastolan talouslinjaukset

Samoin viime maanantaina Lahden ja Nastolan yhdistymishallitus vahvisti vuosien 2016 – 2018 talouden suuntaviivat. Hyväksytyn talousarvion laadintaohjeen mukaan sallitaan vain hyvin alhainen menojen kasvu, noin 1 % vuodessa. Käytännössä luvut merkitsevät resurssien reaalista laskua, kun otetaan huomioon inflaatio ja mm. väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeiden kasvu. Lahden ja Nastolan yhdistyminen vuodenvaihteessa ei lisää talouden kireyttä, pikemminkin päinvastoin, kun isommassa organisaatiossa on enemmän mahdollisuuksia tehostaviin uudelleenjärjestelyihin. Yhdistymissopimuksen tavoitteista ja velvoitteista pidetään kiinni.

Lähtökohtana laadintaohjeessa on palveluiden turvaaminen koko muodostuvan uuden kunnan alueella jatkamalla sitä toiminnan tehostamista ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista, jota Nastolassa ja Lahdessa on tehty. Vasta syksyn talousarviovalmistelussa pystytään täsmentämään ne toimenpiteet, joilla talouden tasapaino ylläpidetään. Kummankin kunnan parhaat käytännöt hyödynnetään uuden rakentamisessa. Tavoitteena on matala organisaatiorakenne, kevyt hallinto ja toimivallan siirtäminen lähelle asukkaita ja asiakkaita.

Valtion toimet ja Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoitteet tuovat omat lisäaineksensa suunnitteluun. Syksyllä tarkentuu, miten nämä vaikuttavat Lahdessa ja Nastolassa. Kaikki valtion tarjoamat mahdollisuudet ja luvattu uudenlainen kokeilukulttuuri tulee käyttää hyväksi.

Kaupungin talouden suuntaviivoja valmisteltiin uuden 102-jäsenisen valtuuston seminaarissa viime viikolla. Seminaarin päätteeksi kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat asettuivat yksimielisesti tukemaan nyt yhdistymishallituksessa hyväksyttyä talouslinjaa. Tämä on hyvä pohja jatkotyölle, joka päätyy varsinaisen talousarvion käsittelyyn uudessa valtuustossa marraskuussa.

Aleksanterinkadun järjestelyt selkiytyvät

Eräs Lahden keskustaan liittyvä iäisyyskysymys on nyt astetta pidemmällä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksituumaisesti Aleksanterinkadun katusuunnitelmat ja liikennejärjestelyt, joilla toteutetaan yksisuuntaisesti liikennöitävä joukkoliikennepainotteinen katu siten, että jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat. Yhdessä toteutuneiden ja työn alla olevien yksityisten rakennustöiden kanssa, viimeisimpänä Nordean talon korvausrakentamisen käynnistyminen, Lahden keskusta uudistuu valtuuston asettamien linjausten mukaisesti.

Realismia työmarkkinoilla

Viikon valtakunnallinen uutinen oli työmarkkinasopu tulosopimuksen kolmannesta vuodesta. Sopimisen kulttuuri on Suomessa edelleen vahva. Maltillinen ratkaisu osoittaa työmarkkinajärjestöiltä arvostettavaa vastuunkantoa. Kyseessä oli pieni – ja ehkä vääränsuuntainenkin – askel verrattuna hallitusohjelmassa esitettyyn yhteiskuntasopimukseen, mutta tärkeintä oli vaikeassa asiassa saavutettu yhteisymmärrys, joka antaa perusteita uskoa hyviin yhteisiin ratkaisuihin myös jatkossa.

Kohti kesää

Tämän viikon jälkeen päätöksenteko hiljenee kaupungissa ja valtakunnallisestikin yli kuukaudeksi. Juhannusviikon päätöksistä jäi hyvä tunnelma kesänviettoon – kunhan vielä säätkin taipuvat kalenterin mukaisiksi.

Hyvää juhannusta ja kesänaikaa!


Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit