Siirry suoraan sisältöön

30.4.2015 16:00

Ruotsista mallia?

Hallitustunnustelija Juha Sipilä on todennut tarpeen löytää keinoja, joilla Suomi saa kiinni Ruotsin ja Saksan viime vuosien kasvuvauhdin. Taustalla on kehitys, jossa vuosien 2008 ja 2009 talouskriisin jälkeen Suomi on jatkanut alamäkeään, mutta Ruotsi ja Saksa päässeet selkeään nousuun.

Minulla oli tilaisuus olla viime tiistaina kehitysyhtiö Ladecin hallituksen kanssa tutustumassa Västeråsin elinkeinopolitiikkaan. Västerås on Lahden ruotsalainen ystävyyskaupunki, aikalailla Lahden kokoinen ja sijaitsee noin 100 kilometrin päässä pääkaupungista. Västeråsin ydinkaupunkiseutu muodostui yhdeksi kunnaksi kuntauudistuksessa vuonna 1971. 

Kaupungilla on pitkät perinteet teollisuuskaupunkina. Teollisuus on käynyt läpi suuria muutoksia. Ruotsalaisen ASEAn perintönä kaupungissa on edelleen hyvin laajaa ABB:n ja muiden kansainvälisten teollisuusyritysten tuotantoa. 

Viime vuosina Västerås on myös panostanut keskusta-alueen uudistamiseen, ja kaupunki saavutti pari vuotta sitten Vuoden Kaupunkikeskusta -arvonimen. Radanvarsialueen ja uuden matkakeskuksen suunnittelu on työn alla. Kaupungin elinkeinopolitiikassa korostuu teollisuus ja osaamispohjainen kehittäminen, erityisaloina automaatio, energia ja digitalisaatio. Matkailu nähdään kasvavana alana. Yrittäjyyden tukeminen on Västeråsissa selkeä painopiste. 

Huomiota Västeråsin toimintatavassa kiinnitti korkeakoulun vahva rooli ja sekä kaupungin että yritysten tiivis yhteistyö alueen korkeakoulun (Mälardalens högskola) kanssa. Valtion toimijoiden asema yritysneuvonnassa ja -rahoituksessa vaikutti selkeämmältä kuin Suomessa. 

Kaupungin organisoima elinkeinojen edistäminen on monipuolista. Vaikka pitkälti tehdään samanlaisia asioita kuin Suomessa, toiminnassa oli ehkä enemmän ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta, ja myös tulevaisuudenuskoa. Luovuus ja uusiutuminen toistuvat kehittämishankkeissa. 

Meillä oli tilaisuus käydä myös ABB:n tutkimuskeskuksessa, joka on koko maailmanlaajuisen yhtiön suurin. Meille esitelty tuotekehitys painottui vahvasti asiakaslähtöiseen muotoiluun, joka myös pääosin teollisuusasiakkaille tuotteita tekevässä teollisuusyrityksessä on kilpailukyvyn kannalta yhä keskeisempää. 

Kaupungin elinkeinopoliittiset panostukset Västeråsissa ovat samaa suuruusluokkaa kuin Lahdessa. Kaupungissa valmistellaan elinkeinotoimen uudelleenorganisointia, jolla muun muassa tavoitellaan selkeämpiä vastuita kaupungille ja sen elinkeinoyhtiölle. Samalla kaupunginjohtaja irtautuisi elinkeinoyhtiön toimitusjohtajan tehtävästä ja siirtyisi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. 

Pikavisiitti Ruotsiin ei antanut suoria vastauksia siihen, mitä Ruotsista voisi oppia. Maiden välillä on valtakunnallisia eroja elinkeinorakenteen monimuotoisuudessa, verotuksessa, valtion elinkeinopalveluissa ja asenteissakin. Kaupungin ja kaupunkiseudun elinkeinotoiminnassa oppia voisi ottaa ainakin riittävän korkealle asetetuista pitkäjänteisistä tavoitteista ja rohkeudesta panostaa luoviin ratkaisuihin ja uusiin tulevaisuuden asioihin.

 

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit