Siirry suoraan sisältöön

19.2.2015 16:00

Sote – huomenna olemme taas viisaampia

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi tänään, että sote-uudistus ei nykymuodossaan täytä perustuslain ehtoja. Hyviin pyrkimyksiin perustuvan uudistuksen toteutusmallit eivät ole juridisesti kestävällä pohjalla.

​​Hyvää valiokunnan mietinnössä oli se, että lakiesityksen rahoitusmalli todettiin perustuslaillisestikin kestämättömäksi. Kun sinänsä tarpeellista uudistusta nyt yritetään saattaa uuteen kelvolliseen muotoon, myös monille kunnille täysin kohtuuton rahoitusmalli pitää panna uusiksi.

Perustuslakivaliokunta hahmotteli erilaisia ajatuksia, joilla uudistus saataisiin lain mukaiseksi. Tosin valiokunta arveli, että ajatuksia ei ehdittäisi pukea lakipykälien muotoon tällä vaalikaudella, vaan asia jäisi eduskuntavaalien jälkeiselle hallitukselle ja eduskunnalle.

Sote-uudistuksen uuden hionnan pohjana ovat varmaankin edelleen kahdeksan puolueen puheenjohtajien yhteiset teesit viime vuoden maaliskuulta. Perustana tuossa julistuksessa oli viiden vahvan sote-alueen järjestelmä, millä pystyttäisiin turvaamaan tarkoituksenmukainen työnjako myös keskussairaaloiden välillä.

Uuden järjestelmän olisi erittäin tärkeää olla mukautuva ja joustava ensi vuosikymmenen olosuhteissa, kun yhteiskunta ja erilaiset palveluiden toteuttamistavat ovat jotakin aivan muuta kuin mitä nyt osaamme edes kuvitella.

Myös ensi vuosikymmenellä tarvitsemme lähipalveluita ja lähiyhteisöjen toimintaa. On tärkeää, että kuntien rooli palveluissa säilyy. Jos sote menee merkittävällä tavalla uusiksi, voisi hyvin toivoa, että kuntien rooli sosiaalipalveluissa säilyisi ehkä pienimpiä kuntia lukuun ottamatta.

Muissa sote-palveluissa, terveyspalveluissa ja erityisesti erikoissairaanhoidossa nykyisten maakuntien kokoiset alueet eivät kovin mielekkäällä tavalla voi olla samanaikaisesti järjestäjiä ja tuottajia. Suomen jako lähes 20 irralliseen järjestäjäalueeseen loisi hyvin jäykän perusrakenteen. Tämän vuoksi alkuperäisen viime vuotisen sote-konsensuksen avainoivalluksesta, noin viidestä sote-alueesta, tulisi pitää kiinni. Tulisi myös vahvistaa niiden roolia ja sallia niiden puitteissa joustavampia tuotantoratkaisuja kuin nyt käsittelyssä olevassa esityksessä. Mallin tulisi myös voida elää ajassa. Kaavamaisen kuntayhtymämallin sijasta ainakin suurimmilla kunnilla voisi olla selkä rooli.

Bonuksena perustuslakivaliokunnan uudistukselle antamasta aikalisästä saadaan myös parempi mahdollisuus hyödyntää valmistumassa olevan monikanavaisen rahoituksen purkuselvityksen tuloksia. Siinä voitaisiin ottaa kaivattu tiikerinloikka niin kauan, kun sote-uudistuksen muukin sisältö on auki, niin kuin se taas on.

Käytännössä Lahden ja Päijät-Hämeen kannalta perustuslakivaliokunnan tämän päiväinen mietintö oli helpotus siinä mielessä, että rahoituksen kohtuuttomat uhkakuvat heikkenivät. Samalla mietintö toi lisää epävarmuutta tulevaan. Saatamme saada jonkinlaista lisätietoa puolueiden edustajien tämäniltaisista neuvotteluista tai eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan huomisesta kokoontumisesta. Ehkä olemme huomenna viisaampia.

Mutta juuri nyt epävarmuus jatkuu. Tähän asti uudistuksen on oletettu tulevan voimaan vuonna 2017, mutta nyt näyttää hyvin mahdolliselta, että uudistettu uudistus tuleekin myöhemmin. Olemme myös entistä epävarmemmassa tilanteessa sen suhteen, minkälaiseen malliin valmistaudumme.

Tärkeää on pitää kiinni sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvasta kehittämisestä. Hyvää, asiakaslähtöistä ja laadukasta ihmisten palvelemista tarvitaan vaihtuvista ja hidastuvista hallinnon uudistuksista huolimatta.

 
 

Kommentit