Siirry suoraan sisältöön

5.10.2016 12:00

Talousarvion valmistelu etsii tasapainoa

Virkamiesesitys Lahden kaupungin ensi vuoden talousarvioksi ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelmaksi on loppusuoralla. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan ensi viikon tiistaina.
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta talousillassa 2016

Talousarvio on esillä kaupunginvaltuuston seminaarissa 20.–21. lokakuuta. Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä valtuustolle marraskuun alussa, minkä jälkeen valtuusto hyväksyy talousarvion koko päivän kestävässä kokouksessaan 28.11.2016.

Talousarvio tähtää tulosparannukseen

Kaupungin talous jää tänä vuonna ennusteiden mukaan lähes 14 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämää on tarkoitus vähentää noin kahdeksalla miljoonalla eurolla tehostamalla toimintaa ja noin viidellä miljoonalla eurolla toteuttamalla keväällä alustavasti käsitelty korotus kiinteistöveroihin. Talousarviossa tähtäämme merkittävään tulosparannukseen tähän vuoteen verrattuna.

Tehostuminen ja tuottavuuden parantaminen perustuvat jatkuvaan toimintatapojen kehittämiseen ja pitkälliseen valmisteluun. Tehostaminen tarkoittaa myös palveluihin kohdistuvia muutoksia. Lähtökohta on sellainen toimintatapojen uudistaminen ja uusien sähköisten ja muiden mahdollisuuksien hyödyntäminen, joka yhdistää tuottavuuden parantamisen palveluiden turvaamiseen ja kehittämiseen. Samalla on pidettävä huoli kaupungin vetovoimasta ja kasvun edellytyksistä.

Investoinnit ovat tulevaisuuden rakentamista

Kaupungin lähivuosien investoinnit tulevat olemaan huomattavan suuret. Suurimpina kohteina ovat koulujen ja pääterveysaseman peruskorjaukset tai korvaamiset uudisrakennuksilla. Tässä vaiheessa kaupungille aiheutuu varsin paljon kustannuksia väistötilaratkaisuista, jatkossa peruskorjattujen ja uusien kiinteistöjen kuluista. Lahdessa esimerkiksi koulujen tilakustannukset eivät ole toistaiseksi olleet erityisen korkeat vaan opetukseen on pystytty suuntaamaan suurempi osa resursseista kuin monessa muussa kaupungissa.

Kuntarajojen yli parempaan palveluun

Tulevan vuoden talousarviossa sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat vaikeasti arvioitavissa. Täysimittaisen toiminnan vuoden vaihteessa aloittava hyvinvointikuntayhtymä tuo mukanaan mahdollisuuksia toiminnan parantamiseen ja tehostamiseen, kun palvelut suunnitellaan kuntarajoista ja vanhoista hallintorajoista riippumatta, mutta toisaalta muutokseen sisältyy lisäkustannusten vaara.

Avainkysymys on hyötyjen toteuttaminen mahdollisimman nopeasti, jo tänä vuonna tehtävin ennakkoluulottomin päätöksin. Tarve nopeisiin toimiin korostuu vielä, kun alustavien tietojen mukaan yhtymän tämän vuoden kuluissa on merkittävä ylitysriski. Palvelut tulevat muuttumaan, mutta niiden saatavuutta ja yhteensopivuutta pyritään parantamaan.

Lahti hyvässä kasvussa

Suomen taloudessa on näkyvissä myös myönteisiä merkkejä. Lahdessa nämä ovat näkyneet vahvemmin kuin monissa muissa kaupungeissa, esimerkiksi työttömyyden vähenemisenä ja väestönkasvun nopeutumisena. Kaupungin talouteen tämä vaikuttaa vaiheittain, sillä verotulojen ja valtionosuuksien määräytymisessä on vuoden kahden viive.

Kaupunginhallitus edellytti viime maanantaina, että talousarvioon tehdään tähänastisen valmistelun lisäksi vielä yli miljoonan euron tasapainotus toimintaa ja organisaatiota virtaviivaistamalla. Tähän tähtäävät esitykset valmistellaan seuraavan kuukauden aikana. Ensi sijassa toimet liittyvät siihen kaupungin toiminnan ja toimintatapojen mittavaan uudelleenarviointiin, joka on tarpeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kaupungilta hyvinvointikuntayhtymän järjestettäviksi.

Ensi vuoden talousarvio jatkaa viime vuosien linjaa. Aiemmin sekä Lahdessa että Nastolassa ja tänä vuonna uudessa Lahden kaupungissa on vastattu julkisen talouden tiukkuuteen uudistamalla toimintatapoja siten, että myös henkilöstön määrä on samalla vähentynyt. Kuntien yhdistyminen on osaltaan antanut tähän edellytyksiä. Yhdistyminen saattaa olla myös yksi niistä tekijöistä, jotka ovat näkyneet koko alueen kasvun vauhdittumisena. Erityisesti poikkeuksellisen suurten investointitarpeiden vuoksi kaupungin lainamäärä kuitenkin kasvaa koko suunnitelmakauden ajan.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit