Siirry suoraan sisältöön

28.10.2015 15:35

Uuden Lahden kaupungin ensimmäinen talousarvio

Lahden ja Nastolan yhdistymishallitus hyväksyi viikko sitten yksimielisesti esityksensä Lahden kaupungin talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2018.

Yhdistymissopimuksen edellyttämä tiukka talousarvio syntyi varsin ripeästi. Tässä tilanteessa on kaikki perusteet kiittää sekä toimialojen hyvää valmistelua yhdistymistilanteessa että yhdistymishallituksen määrätietoista työskentelyä.

Kyseessä ei ole pelkkä rutiinipaperi. Siitä on luettavissa uuden kaupungin tahtotila: panostetaan ja luotetaan alueen kasvuun, uudistetaan ja korjataan kouluja ja terveysasemia, tehdään yhdessä palveluista tehokkaampia, kehitetään koko kaupunkia Nastola merkittävänä painopistealueena. Verotus pysyy vanhan Lahden tasolla, mikä merkitsee pientä alennusta nykyisille nastolalaisille.

Talousarviossa on menoeurojen, veroprosenttien ja henkilöstömäärien kautta viitoitettu polku, jolla palvelut ylläpidetään ja uudistetaan samalla, kun henkilöstömäärää supistuu – ei kaikissa toiminnoissa mutta yhteenlaskettuna. Henkilöstö vähenee luonnollisen poistuman kautta, vaikka suuri osa vapautuvista tehtävistä onkin tarpeen täyttää. Lahden ja Nastolan henkilöstölle on osoitettu tehtävät uudessa kunnassa, eikä irtisanomisiin ole minkäänlaista tarvetta.

Kouluverkkouudistuksella toimivat tilat

Talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös keskeisistä palveluinvestoinneista seuraaviksi viideksi vuodeksi. Lahden keskustan osalta esitys sisältää ison rakennemuutoksen, jolla turvataan sekä perusopetukselle että lukioille riittävät, toimivat ja tehokkaat tilat pitkälle tulevaisuuteen ilman uudisrakentamista. Tiirismaan ja Lotilan kouluista kootaan hyvin koordinoitu peruskoulukokonaisuus. Tiirismaan lukio siirtyy nykyisen Muotoiluinstituutin tiloihin ja muodostaa yhdessä Kannaksen lukion kanssa monipuolisen lukiokampuksen. Pedagogiset edut saavutetaan samalla, kun toimitaan entistä taloudellisemmin. Ratkaisut Harjun ja Anttilanmäen kouluista voidaan linjata ensi keväänä, ne toteutuvat vasta vuosikymmenen lopulla.

Kaupungin muissa osissa palveluverkkoratkaisut ovat yksinkertaisempia. Launeen koulurakennus korvataan uudella. Nastolassa edetään kunnan tähänastisten päätösten ja yhdistymissopimuksen mukaan.

Kaupungin vetovoima ja kilpailukyky

Yhdistymishallitus hyväksyi esityksessään kaupunginorkesterin ja -teatterin määrärahojen esitetyt leikkaukset. Museon määrärahaa kasvatettiin hieman. Orkesterin 2,5 %:n ja teatterin 1 %:n määrärahavähennys näkyy ja tuntuu kummankin laitoksen toiminnassa, mutta tavoitteena on pitää edelleen yllä monipuolista ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa.

Alueen yritystoiminnan, elinvoiman ja osaamisen kehittämiseen osoitetut määrärahat ovat esityksessä osapuilleen ennallaan. Nämä asiat ovat kuitenkin vahvana painopisteenä, sillä kaupunginhallituksen vuoden vaihteessa aloittavat elinvoima- ja työllisyysjaosto ja virkapuolen voimavarojen kokoaminen elinvoima- ja kehityspalveluihin antavat uutta voimaa alueen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Samalla maankäytön suunnittelu linkittyy aiempaa selvemmin koko kaupungin muuhun kehittämiseen.

Kaupunkilaisten palvelut turvataan

Yhdistymishallitus keskusteli laajasti kaupungin eri toimintojen rahoituksesta. Käsittely toi talousarvioon pieniä muutoksia, joilla lisätään resursseja mm. perusopetukseen, lääkäripalveluihin, joukkoliikenteeseen ja nuorten urheilusalivuoroihin. Huomiota kiinnitettiin myös kuntien yhdistymisen seurantaan ja heijastuksiin työhyvinvointiin. Yhdistymishallitus päätti myös esityksen tekemisestä organisaation ja sen toiminnan virtaviivaistamisesta. Tarkoitus on jatkaa toimintamallien määrätietoista hiomista myös vuodenvaihteessa tapahtuvan kuntien yhdistymisen jälkeen.

Kaupunkilaisten palveluihin talousarvioesitys ei tuo isoja muutoksia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa Aava on ensi vuoden ajan Nastolan palvelujen tuottaja. Sähköiset palvelut vahvistuvat, ja asioimista keskitetään palvelupisteisiin Lahden pääkirjastossa ja Nastolan kunnantalossa. Maksut nousevat sosiaali- ja terveyspalveluissa ja päivähoidossa sillä tavoin kuin valtio ohjeistaa.

Joukkoliikenteen lippujen hinnoista ratkaisu 

Joukkoliikenteessä siirrytään ensi vuoden helmikuussa uuteen lippujärjestelmään, valtakunnalliseen Waltti-korttiin. Yhdistymishallituksen esittämän lisämäärärahan turvin talousarviossa asetettu nettotulos voitaneen saavuttaa niin, että lippujen hintoja ei nykyisestä nosteta, mutta Waltti-kortin kertamatkan hinta pitänee asettaa jonkin verran korkeammalle tasolle kuin joukkoliikennelautakunnan keväisessä päätöksessä.

Päätöksenteossa hyvä yhteishenki

Yksimielisyys päätöksenteossa ei ole demokratiassa välttämättä aina tavoite. Lahti-Nastolan yhdistymishallituksen talousarvioesityksessä sillä on kuitenkin vahva symbolinen arvo, uutta yhdistynyttä kuntaa rakennetaan hyvässä yhteishengessä. Käytännöllisestä näkökulmasta yhdistymishallituksen yksimielisellä esityksellä on varsin hyvät edellytykset tulla hyväksytyksi uuden valtuuston kokouksessa 9.11.2015 ilman suuria muutoksia.

 

Jyrki Myllyvirta
(Uuden) Lahden kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit