Siirry suoraan sisältöön

19.5.2016 10:35

Uudistuva kotiseutu

Uuden Lahden mahdollisuuksista ja haasteista käytiin mielenkiintoinen keskustelu kotiseutuseminaarissa.

​Lahti-Seura ja Nastola-seura järjestivät eilen Kino Iiriksessä kotiseutuseminaarin, aiheena vuoden alussa muodostuneen uuden Lahden kaupungin visio. Paikalla oli viitisenkymmentä lahtelaista, heistä kymmenkunta entisestä Nastolasta. Seminaarin paneelissa oli nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Nastolan aluejohtokunnan puheenjohtaja ja kaupungin virkakuntaa. Paneelia ja yleisökeskustelua johdatteli Heikki Hakala.

Uuden Lahden yhteinen identiteetti todettiin varsin luontevaksi – kyseessä on maakunnan teollinen ydin saman Salpausselän päällä. Kuitenkin kummallakin osalla on oma historiansa, eikä Lahti-Seuralla ja Nastola-seuralla ole tarkoitustakaan yhdistyä. Identiteetit säilyvät.

Muuttuvassa maailmassa myös kotiseudun käsite jäsentyy uudella tavalla. Kotikaupunkiin sitoutumisen rinnalla saattaa entistä enemmän korostua lähiympäristöön, kaupunginosaan tai kylään sitoutuminen. Samanaikaisesti lahtelaisuus ja päijäthämäläisyys voivat lähestyä toisiaan, ainakin vähän kauempaa katsottuna.

Keskustan ilme uudistuu 

Visiosta ja tulevaisuudesta keskustelu nostaa esiin ristiriitaisiakin näkökulmia. Lahden keskustan uudistukset ärsyttävät edelleen. Minä näen, että viimeisen viiden vuoden toimet, kävelypainotteisuus, toriparkki, matkakeskus, ovat osaltaan saaneet aikaan ennenäkemättömän yksityisten investointien, uudisrakentamisen ja peruskorjausten, määrän ja ovat uudistamassa koko keskustan ilmeen ja vaikutelman. Ajatus siitä, että Lahden keskustan pitkään jatkunut näivettyminen olisi päättynyt ja kääntynyt parempaan kunhan vain ei olisi tehty mitään, ei tunnu minusta uskottavalta.

Seminaarissa kannettiin huolta ydinkeskustan lisäksi Rakokiven liikekeskuksen palveluista. Kaupungin keinot vaikuttaa Rakokiven kehitykseen ovat lähinnä kaavoitus, ympäristöstä huolehtiminen ja täydennysrakentamisen edistäminen. Näitä kaikkia tehdään. Tärkeää on tietysti, että paikallisia kauppoja käytetään eikä lähistölle tule elinvoimaa pirstovia kilpailevia kauppa-alueita.

Kotiseutuylpeys esiin  

Seminaarin lopuksi pohdittiin, mitä uuden Lahden vetovoiman kasvattamiseksi voitaisiin tehdä. Yhteinen näkemys tuntui olevan, että kaikkia mahdollisuuksia ei ole käytetty hyväksi. Asuinympäristöjen monipuolisuutta, elämisen helppoutta, oikean kaupungin ja elävien kylien ja kaupunginosien kokonaisuutta tulisi tuoda paremmin esille. Monipuolinen ajassa elävä kulttuuritarjonta sekä vanhassa Lahdessa että Nastolassa ovat vahvuuksia, samoin ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. Kaivattiin lisää ylpeyttä omasta kotiseudusta, yksituumaisuutta ja myönteisyyttä, jokainen asukas on alueen paras markkinoija.

Nastolan aluejohtokunta nähtiin erinomaisena toimijana, joka voisi toimia esimerkkinä uudenlaiselle kaupunkilaisten osallistumiselle myös Lahden muissa osissa.

Erilaiset epäviralliset toimintatavat, yhdistykset, yhteisöt, kansalaisvaikuttamisen eri muodot ovat varmaankin nousemassa hallinnon rinnalle ja ohi kotiseutuidentiteetin rakentajina. Kotiseutu voi olla porrasteinen. Esimerkiksi lahtelaisuus, nastolalaisuus ja ruuhijärveläisyys eivät sulje toisiaan pois, ja päälle voi tulla vielä päijäthämäläisyys ja suomalaisuus.

Tuleva maailma korostaa erilaisen vapaaehtoisen toiminnan ja kansalaisten oma-aloitteellisuuden merkitystä. Lahti-Seura ja Nastola-seura ovat erinomaisia esimerkkejä tästä. Kiitokset aloitteellisuudesta ja seminaarista, joka varmasti saa jatkoa.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit