Siirry suoraan sisältöön

13.5.2015 0:00

Uuteen toimintakulttuuriin tarvitaan asennetta

Toimintakulttuurin muutokseen tarvitaan mukaan koko kaupunki. Ei ole yhdentekevää miten ja missä kaupungin palvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Palveluverkon, palvelutason ja toimintatapojen muutokset on tehtävä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita siinä, mitä palveluja he tarvitsevat ja miten haluavat niitä käyttää. Juuri nyt on hyvät edellytykset muutokseen, kun Nastola ja Lahti yhdistyvät uudeksi kaupungiksi.

Lahden kaupungissa on käynnissä mittava, uutta kuntaa palveleva verkkosivusivu-uudistus. Tavoitteena on rakentaa hyvin toimiva verkkopalvelu, lahti.fi, kaikkien kaupunkilaisten, nykyisten lahtelaisten ja nykyisten nastolalaisten käyttöön. Vuoden kuluttua myös tämä blogi on aivan erilaisessa ympäristössä ja helposti luettavissa vaikkapa puhelimesta matkalla työhön. Nykyistä verkkomateriaalia ei siirretä uuteen julkaisujärjestelmään, vaan suunnittelemme kokonaan uuden verkkopalvelun, jonka lähtökohtana ovat kaupunkilaisten palvelut, ei toimiala, vastuualue tai kuntapalveluita järjestävä yksikkö.

Verkkosivu-uudistuksessa on kysymys myös uudesta toimintakulttuurista. Yhä useampi kaupunkilainen haluaa tutustua kaupungin palveluihin mobiililaitteella, osa käyttää älypuhelimellaan myös sähköisiä palveluja. Tähän tarpeeseen Lahden nykyinen verkkopalvelu ei vastaa. Kaupungin palvelujen on toimittava siellä missä niiden käyttäjätkin ovat.

Valtuustolta reunaehdot muutokselle

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta päättivät yhdistymisestä tämän vuoden tammikuussa. Molempien kuntien valtuustoissa hyväksyttiin periaatteet ja tavoitteet, joiden pohjalta uutta Lahden kaupunkia rakennetaan. Strategisia perustavoitteita on kaikkiaan kahdeksan ja kaksi niistä: kaupungin talouden saaminen kestävälle pohjalle sekä palvelujen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen, antaa meille mahdollisuuden rakenteellisiin uudistuksiin ja toimintatapojen muutokseen.

Lahden kaupungin talous tasapainottui merkittävästi viime vuoden aikana. Kuitenkin tämän vuoden talousarviossa pysyminen vaatii edelleen koko organisaation toiminnan tehostamista ja henkilöstön kustannustietoista työskentelyä. Vuoden alun jälkeen tilannetta ovat kiristäneet työllisyyskustannusten nousu ja odotettua matalampi verotulokertymä.

Tämän vuoksi maanantaina kokoontuneelle kaupunginvaltuustolle esitettiin muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon. Muutokset edellyttävät tiivistä kustannustietoisuutta kaikessa toiminnassa, suunniteltujen rakenteellisten toimenpiteiden nopeuttamista ja myös uusia tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Talousarviomuutosten tarkoituksena on varmistaa kaupungin tämän vuoden talouden tasapaino ja samalla Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksessa edellytettyjen taloustavoitteiden toteutuminen.

Valtuusto asetti lähes yksimielisesti reunaehdot säästötoimenpiteille; ensi lukukaudeksi suunniteltuja opetuksen ryhmäkokoja ei muuteta eikä joukkoliikenteen lipputaksoja nosteta. Valtuusto edellyttää, että tasapainottamistoimenpiteet aiheuttavat kaupunkilaisille mahdollisimman vähän haittaa. Valmistelun ja kaupungin koko organisaation tehtävä on saavuttaa asetetut tasapainotavoitteet näitä reunaehtoja kunnioittaen.

Osallistu ja vaikuta toimintakulttuurin muutokseen

Asukkaiden sujuva arki, tarkoituksenmukaiset palvelut ja hyvin toimiva kaupunkiyhteisö on tärkeä vetovoimatekijä kaupunkien ja alueiden välisessä kilpailussa. Samat perusasiat ovat lähtökohtana kaupungin toiminnassa. Toimintakulttuurin muutos vaatii julkisessa organisaatiossa oikeaa asennetta; palveluyksiköstä toimialan johtoon on oltava valmius arvioida omaa toimintaa ja muuttaa sitä. Lahden kaupungin palvelut ovat korkeatasoisia, työntekijät asiantuntevia ja ammattitaitoisia. Meillä on kaikki mahdollisuudet entistä tehokkaampaan toimintaan, joka tuottaa asukkaille parhaat mahdolliset palvelut, päiväkodeissa, kouluissa, terveysklinikalla tai Lahden kaupungin internetosoitteessa www.lahti.fi.

Kaupunkilaisten aktiivisuus ja palaute netin kautta, sähköpostitse, paperipostina tai kadulla ja torilla on tervetullutta ja tarpeellista. Tehdään parempaa tulosta yhdessä.

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit