Siirry suoraan sisältöön

9.6.2016 14:00

Vastuu turvapaikanhakijoista on kaikkien yhteinen

Turvapaikanhakijat ovat olleet poissa suurimmista otsikoista. Pakolaistilanne Välimeren alueella on edelleen huolestuttava, mutta Suomeen on ollut tänä vuonna vain pieni määrä tulijoita. Viime vuonna saapuneista pitää kuitenkin pitää huolta.

Minulla oli tällä viikolla tilaisuus keskustella Lahdessa toimivien vastaanottokeskusten edustajien ja muiden maahanmuuttajien parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Turvapaikanhakijat saavat nyt tasaisesti oleskelulupapäätöksiä, myönteisiä ja kielteisiä. Jo nyt näyttää siltä, että Lahteen asettuu asumaan varsin suuri määrä oleskeluluvan saaneita. Suuri osa Lahden talousalueen vastaanottokeskuksista ja myös Lammilta tulevista päättää sijoittua Lahteen. Tämän lisäksi meille on muuttamassa oleskeluluvan saaneita eri puolilta maata. Tässä vaiheessa näyttää selvältä, että saamme viime vuoden turvapaikanhakijatulvan seurauksena useita satoja uusia asukkaita Lahteen. Määrä on merkittävä, mutta kuitenkin selvästi vähemmän kuin se pakolaistaustaisten lahtelaisten määrä, joka meillä oli jo ennen viime vuoden ryntäystä.

Kotouttamisen on oltava aktiivista

Tämä nostaa uudella tavalla esiin aktiivisen kotouttamisen tarpeen. Lahteen pitää saada tuntuva osa siitä lisärahasta, jota valtio on suuntaamassa muuttajien kieliopetukseen, kotoutumiseen ja muuhun koulutukseen. Samoin on tärkeää saada Salpaukseen lisäkoulutusta erityisesti niihin ammatteihin, joiden tekijöistä meillä on nyt pulaa. On välttämätöntä, että valtio on aktiivisesti mukana toiminnan rahoittamisessa erityisesti niillä alueilla, joille oleskeluluvan saaneita sijoittuu runsaasti, kuten Lahteen. Samalla tulee jatkaa ja kehittää kaikkea sitä kansalaisten tai kaupungin toimintaa, jolla uusia asukkaita autetaan kotoutumaan Lahteen ja Suomeen. Onnistuminen kotouttamisessa on tässä vaiheessa paras tapa saada uudet asukkaat mukaan työelämään ja välttää muuten mahdollisia sosiaalisia ongelmia. Lahdessa oleskeluluvan saaneet ovat sijoittuneet pääosin vapailta markkinoilta vuokraamiinsa asuntoihin, ja samalla eri puolille kaupunkia.

Joka neljäs saa oleskeluluvan

Näyttää siltä, että turvapaikanhakijoista noin neljännes saa oleskeluluvan, noin 40 % saa kielteisen päätöksen ja noin kolmanneksen hakemukset raukeavat, eli he vetävät hakemuksensa pois. Kielteisen päätöksen saaneiden kohdalla kansainväliset ja suomalaiset sopimukset, säädökset ja menettelyt eivät toimi niin kuin pitäisi. Valitukset tai se että henkilöä ei pystytä palauttamaan kotimaahansa voivat viivyttää päätöksen toimeenpanoa useilla vuosilla. Tältä osin on edelleen tarpeen uusia menettelytapoja. Osasta kielteisen päätöksen saaneista voi muodostua kasvava paperittomien asukkaiden ryhmä, joka uhkaa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Vastaanottokeskuksia Lahden seudulla ollaan sulkemassa tai supistamassa. Tapanila on tarkoitus sulkea, Hennala supistuu, Kärkölä ja Orimattila suljetaan, samoin Heinolan ja Joutsan vastaanottokeskukset. Vastuu kotouttamisesta siirtyy niille kunnille, joihin oleskeluluvan saaneet asettuvat. Tämän vastuun kantaminen on paitsi inhimillistä myös hiemankin pidemmälle katsoen hyvin viisasta. Tämä koskettaa laajasti kaupungin organisaatiota, mutta myös erilaisia järjestöjä ja kansalaisia.

 

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit