Siirry suoraan sisältöön

6.4.2016 11:00

Voitto!

​Maan hallituksen eilinen kehysriihi vahvisti kuuden uuden merkittävän liikennehankkeen toteuttamisen kehyskaudella, näistä suurimpana Lahden eteläinen kehätie.

Asiantuntija-arviot olivatkin jo pitkään sijoittaneet Lahden kehätien välttämättömimpien ja hyödyllisimpien liikennehankkeitten listan kärkeen. Laadukkaasti suunniteltu hanke on kuitenkin siinä määrin kallis, että toteutuspäätös on antanut odottaa itseään. On hienoa, että Sipilän hallitus uskalsi asiaan tarttua. Kiitoksen voi osoittaa liikenne- ja valtiovarainministerin lisäksi erityisesti alueen omille ministereille ja kansanedustajille, mutta myös muille yhtesityökumppaneille.

Päätös on sinetti vuosikymmenten valmistelulle ja vaikuttamiselle. Päätöksellä on hyvin monimuotoinen vaikutus Lahden seudun kehitykselle. Se avaa keskeisen lukon koko Lahden keskustan uudistamisessa ja palvelee erityisesti radanvarren ja asemanseudun tulevaisuutta. Sillä on myös iso vaikutus Hollolan kuntakeskuksen kehittämisessä. Kehätie on ratkaisevassa roolissa yritysalueiden toimintaedellytysten parantamisessa sekä Lahdessa että Hollolassa.

Ratkaisua perustelleet ministerit korostivat kehätien merkitystä työpaikkojen ja kasvun luomisessa. Liikennejärjestelmät palvelevat koko maata. Kun itä-länsi-suuntaiselta poikittaisyhteydeltä poistuu keskeinen pullonkaula, yritystoiminnan edellytykset paranevat Lahden seudun lisäksi koko eteläiessä Suomessa. Onhan valtatie 12 teollisen Suomen pääväylä, joka yhdistää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan vahvat teolliset alueet. Tämän hetken suhdanteista huolimatta kannattaa pitää mielessä myös koko eteläisen Suomen yhteydet Pietariin.

Liikenneverkko ei ole koskaan valmis. Yhden pullonkaulan poistaminen nostaa esille uusia. Valtatie 12:n uudistaminen myös välillä Lahti-Kouvola on edelleen ajankohtainen.

Eteläinen kehätie, 275 miljoonan investointi, luo edellytyksiä tuhansille pysyville työpaikoille. Sen rakentaminen vaikuttaa työpaikkoihin myös suoraan rakentamisaikana. Rakennussuunnittelua tehdään jo. Hankkeen ensimmäisen osan, Lahden eteläisen sisääntulotien, rakentaminen voi käynnistyä ensi vuonna alkuvuoden aikana, ja varsinainen kehätiekin vuonna 2018.

Kaikkinainen uuden rakentaminen kaupunkiympäristössä on aina kiistanalaista, vaikka kehätien linjaukseen onkin kaavoissa varauduttu jo pitkään. Tien toteuttaja ja pääasiallinen maksaja (valtio, tielaitos ja nyt liikennevirasto) on jatkuvasti pitänyt tätä Launeen ylivoimaisena ja ainoana perusteltuna. Tämän näkemys vahvistettiin vielä alle kaksi vuotta sitten, kun liikenneministeri Kyllönen teetti esillä olleiden eri vaihtoehtojen vertailun ennen tiesuunnitelman teon käynnistämistä. Tulos oli sama kuin aiemmin: Launeen linjaus on ympäristöperustein, riskiperustein ja hyöty/kustannusperustein kaikista esillä olleista vaihtoehdoista selkeästi paras. Tämä kehysriihipäätös lopettanee sisäisen linjauskeskustelun Lahdessa ja käymme yhdessä katsomaan, miten saamme kehätieratkaisusta täyden hyödyn alueen ihmisille.

Eilinen kehysriihi määritteli valtion talouden suunnitelmanvuosille 2017–2020. Suunnitelman keskeinen osa on kansallisen työllisyysasteen merkittävä nostaminen, johon liittyvistä toimenpiteistä hallitus tiedottaa ensi viikolla. Lahden osalta kehätiepäätös antaa hyvin monenlaisia mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen, mutta vaikutukset eivät tule itsestään. Kehätiepäätöksellä valtio on heittänyt palloa meille. Lahden seutu tarvitsee määrätietoisia kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimia enemmän kuin monet muut seudut. Kehätiepäätös on ponnin viedä näitä eteenpäin!

Jyrki Myllyvirta
kaupunginjohtaja

 
 

Kommentit