Siirry suoraan sisältöön

9.10.2019 0:00

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaan valitukseen

Nähtävilläoloaika 9.10. - 8.11.2019

​Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti 16.5.2018 § 9, että kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan
yhdyskuntajätteen kuljetuksessa sako- ja umpikaivolietteiden osalta jatketaan
sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää jätelain 37 §:n mukaisena
kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena koko jätelautakunnan alueella
(Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki,
Pukkila ja Sysmä).

Hallinto-oikeus kumoaa 27.9.2019 päätöksellään 19/1024/2 Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksen 16.5.2018 § 9 ja palauttaa asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös on julkisesti nähtävillä 9.10.–8.11.2019 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän yleisessä tietoverkossa sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 27.9.2019
 

Tavastehus förvaltningsdomstols beslut om anfallstransportsystemet

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd beslutade i sitt möte 16.5.2018 § 9 att fortsätta transportsystemet av slam från samlingsbrunn och slamavskiljare som fastighetsinnehavaren ordnad transport i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Kärkölä, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila och Sysmä.

Tavastehus förvaltningsdomstol upphäver 27.9.2019 (19/1024/2) Päijänne-Tavastland avfallsnämnds beslut 16.5.2018 § 9 och återförvisar ärendet för ny behandling.

Beslutet hålls offentligt framlagd under tiden 9.10.–8.11.2019 på Asikkalas, Heinolas, Hollolas, Kärköläs, Padasjokis, Orimattilas, Mörskoms, Pukkilas och Sysmäs nätverk samt på Lahtis stadens webbplats. Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.