Siirry suoraan sisältöön

6.4.2017 8:00

Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi

Päijät-Hämeen jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.3.2017 § 9 korjata aiempaa 16.2.2017 § 6 kuljetusjärjestelmäpäätöstä. Päätös ei koske Heinolan haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Heinolan taajama-alueen biojätteen, Sysmän haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Orimattilan taajama-alueen biojätteen ja Orimattilan Artjärven yhdyskuntajätteen kuljetusta.

Päätös on julkisesti nähtävillä 6.4–5.5.2017 Lahti-pisteissä, Lahden kaupungintalolla sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän ilmoitustauluilla sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Avfallsnämnds beslut att korrigera beslut om anfallstransportsystemet

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd har i sitt möte 30.3.2017 § 9 beslutat att korrigera sitt beslut 16.2.2017 § 6 om avfallstransport. Tidigare beslutet inte gäller transport av bioavfall i Orimattila, avfall i Heinolas glesbygdsområde, bioavfall i Heinola, avfall i Sysmäs glesbygdsområde och avfall i Artjärvi i Orimattila.

Beslutet hålls offentligt framlagd under tiden 6.4–5.5.2017 på Lahtis-Punkt, Lahtis stadshus och på Asikkalas, Heinolas, Hollolas, Orimattilas, Mörskoms, Padasjokis, Pukkilas och Sysmäs anslagstavlor samt på Lahtis stadens webbplats. Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.