19.3.2017 0:00

Kuulutus Lemminkäinen Infra Oy:n hakemuksesta Lahden asfalttiaseman ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi

20.3.-19.4.2017

KUULUTUS HAKEMUKSESTA YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMISEKSI

Lahden ympäristö- ja rakennuslupalautakunnalle on jätetty seuraava ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi

Lemminkäinen Infra Oy, Lahden asfalttiasema, Karistontie 1, Lahti

 • Hakemus koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Lahden asfalttiaseman, os. Karistontie 1, Lahti, ympäristölupamääräyksen nro 1 muuttamista. Muutos koskee asfalttiaseman toiminta-aikoja yöaikaisen toiminnan osalta. Hakija esittää, että se saisi nykyisen 40 vuorokauden sijaan tehdä asfalttiasemalla yötyötä enintään 80 vuorokautena ympäri vuorokauden toimintakauden aikana. Toiminta sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella. Lisääntyvästä yötyömäärästä ei aiheudu muutoksen hakijan mukaan muutoksia toiminnan aiheuttamiin päästöihin ilmaan, maaperään tai veteen. Toiminnasta aiheutuva melupäästö pysyy aiempaa vastaavana.

  Hakemusasiapaperit ovat nähtävänä kuulutusaikana (20.3.-19.4.2017) ympäristölupaviranomaisella (Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta) Lahti-Pisteessä (pääkirjaston aulatila), os. Kirkkokatu 31, Lahti (avoinna ma ja ke klo 8-18 sekä ti, to-pe klo klo 8-16.).

  Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 19.4.2017 ympäristölupaviranomaiselle os. Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta, os. Askonkatu 2, 15100 Lahti tai diaari.teky@lahti.fi.

  Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Lahden kaupungintalon ilmoitustaululla, osoitteessa Harjukatu 31, Lahti.

  Lahti 20.3.2017
  Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta