Siirry suoraan sisältöön

18.5.2018 10:35

Kuulutus Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksestä 16.5.2018 § 9, Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä

Nähtävilläoloaika 21.5. - 19.6.2018

Jätelautakunta on päättänyt jatkaa sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksissa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokouksessaan 16.5.2018 (§ 9) tekemä päätös koskee kaivollisten asuinkiinteistöjen lietteen kuljetusta Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella, Pukkilassa ja Sysmässä.

Päätöksen mukaan nykyisestä sopimusperusteisesta lietteen kuljetuksesta siirrytään jätelain mukaiseen kiinteistön haltijan järjestämään jätteen kuljetukseen. Käytännössä tämä ei tarkoita muutosta olemassa oleviin lietteen kuljetuksiin.

Päätös on julkisesti nähtävillä 21.5.–19.6.2018 kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös sisältää valitusosoituksen.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Päijät-Hämeen jätelautakunta 16.5.2018 § 9

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd har beslutat att fortsätta transportsystemet av slam från samlingsbrunn och slamavskiljare som fastighetsinnehavaren ordnad transport

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd har i sitt möte 16.5.2018 (§ 9) beslutat att fortsätta transportsystemet av slam från samlingsbrunn och slamavskiljare som fastighetsinnehavaren ordnad transport i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Kärkölä, Mörskom, Orimattila, Padasjoki, Pukkila och Sysmä.

Beslutet hålls offentligt framlagd under tid en 21.5.–19.6.2018 på kommunerna anslagstavlor samt på Lahtis stadens webbplats.

Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.