19.3.2017 23:55

Kuulutus Romuliike Pasimetali Oy:n ympäristöuvan muuttamisesta

19.3.-20.4.2017

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISESTA         

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan muuttamista koskevan päätöksen:

Romuliike Pasimetalli Oy, Viilaajankatu 13, Lahti

  • Päätös koskee jätteiden ammattimaista käsittelyä osoitteessa Viilaajankatu 13, Lahti. Kyseessä on ympäristöluvan lupamääräysten lisääminen kohdalla, joka koskee vakuuden asettamista ympäristönsuojelulain uusien vakuussääntöjen mukaisesti. 

    Päätös on nähtävänä kuulutusaikana (20.3.-19.4.2017) ympäristölupaviranomaisella (Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta) Lahti-Pisteessä (pääkirjaston aulatila), os. Kirkkokatu 31, Lahti (avoinna ma ja ke klo 8-18 sekä ti, to-pe klo klo 8-16). Päätös on luettavissa myös internetissä www.lahti.fi>Luonto ja ympäristö>ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset>ympäristölupa.

    Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Lahden kaupungintalon ilmoitustaululla, osoitteessa Harjukatu 31, Lahti.
    Lahti 20.3.2017
    Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta