16.6.2017 12:00

Lahden mitalin saajaa koskevat esitykset 2017

Lahden mitali myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Lahden kaupungin hyväksi.

Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa
 1) teko, joka lahtelaisen suorittamana on tehnyt Lahden nimeä tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo Lahden kaupungin ulkopuolellakin,
2) yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt Lahden kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista,
3) poikkeuksellisen mittava panos Lahden kaupungin luottamushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä.

Sääntöjen mukaan kaupungin lautakunnilla ja lahtelaisilla järjestöillä on oikeus tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä mitalin myöntämisestä. Tämän johdosta valtuustotoimikunta saattaa asian järjestöjen tietoon mahdollisten ehdokkaiden kartoittamiseksi vuoden 2017 Lahden mitalin saajaksi.

Kaupunginhallitukselle osoitetut, valtuustotoimikunnalle lähetettävät esitykset perusteluineen toimitetaan 1.9.2017 mennessä osoitteella: PL 202, 15101 Lahti, käyntiosoite: Kaupungintalo, Harjukatu 31. Sähköposti: kirjaamo@lahti.fi.

Lisätietoja:
valtuustotoimikunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Milla Bruneau puh. 0400 408 951 ja toimikunnan sihteeri, kaupunginsihteeri Janne Mäki puh. 044 716 1416.

Lahti 16.6.2017 
VALTUUSTOTOIMIKUNTA
 
Puheenjohtaja Milla Bruneau