21.4.2017 8:00

Lahden mitalin saajaa koskevat esitykset 2017

Lahden mitali myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Lahden kaupungin hyväksi.

Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa
 1) teko, joka lahtelaisen suorittamana on tehnyt Lahden nimeä tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo Lahden kaupungin ulkopuolellakin,
2) yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt Lahden kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista,
3) poikkeuksellisen mittava panos Lahden kaupungin luottamushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä.

Sääntöjen mukaan kaupungin lautakunnilla ja lahtelaisilla järjestöillä on oikeus tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä mitalin myöntämisestä. Tämän johdosta valtuustotoimikunta saattaa asian järjestöjen tietoon mahdollisten ehdokkaiden kartoittamiseksi vuoden 2017 Lahden mitalin saajaksi.

Kaupunginhallitukselle osoitetut, valtuustotoimikunnalle lähetettävät esitykset perusteluineen toimitetaan 1.9.2017 mennessä osoitteella: PL 202, 15101 Lahti, käyntiosoite: Kaupungintalo, Harjukatu 31. Sähköposti: kirjaamo@lahti.fi.

Lisätietoja:
valtuustotoimikunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari puh. 050 398 5601 (31.5.2017 asti) ja toimikunnan sihteeri, kaupunginsihteeri Janne Mäki puh. 044 716 1416.

Lahti 21.4.2017 
VALTUUSTOTOIMIKUNTA
 
Puheenjohtaja Mika Kari