Siirry suoraan sisältöön

17.1.2019 10:05

Lahden kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2019

Nähtävilläoloaika 17.1. - 31.12.2019

​Luettelo Lahden kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämi­sestä vuonna 2019 on nähtävänä Lahden kaupungin konsernipalvelujen kirjaamossa,
Harjukatu 31, I kerros. Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä Lahden kaupungin internet-sivuilla www.lahti.fi, mikäli asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi eikä salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Lahdessa 17.1.2019
 
Lahden kaupunginhallitus
 
 Kaupunginjohtaja Pekka Timonen