30.6.2017 11:25

Tarjouspyyntö koulujen harrastetoiminnasta

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut ja Lastenkulttuurikeskus Efekti pyytävät tarjouksia kouluissa toteutettavan harrastetoiminnan järjestämisestä. Onko sinulla hyvä idea, sopiva toteuttajatiimi ja innostusta toimia kouluympäristössä?  

Perusopetuksen koulujen kerhotoimintaan on myönnetty 110 000 euroa valtionavustusta lukuvuodelle 2017–2018.  Lastenkulttuurikeskus Efektin Kulttuurilukkari joka kouluun -hankkeelle on myönnetty 60 000 euron rahoitus lukuvuodelle 2017–2018. 

Koulujen kerhotoiminta 

Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista, oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista harrastetoimintaa, jonka tarkoituksena on laajentaa omalta osaltaan koulujen oppimis- ja toimintaympäristöjä sekä tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Toiminnalla lisätään oppilaiden osallisuutta, edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyteen kasvamista. Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota oppilaille monipuolista ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa. Sen tulee antaa mahdollisuus mielekkääseen toimintaan, onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. 

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut pyytää tarjouksia kouluissa toteutettavan kerhotoiminnan järjestämisestä. Kerhotoiminta toteutetaan syyskuun 2017 - toukokuu 2018 välisenä aikana. Toiminta voi olla luonteeltaan lukuvuoden/-kauden kestävää tai periodiluonteista projektikerhotoimintaa. Pääsääntöisesti kerhotoiminta tulee voida järjestää koulujen tiloissa, mutta myös muu kerhotoimintaan soveltuva tila on mahdollinen.  

Pääsääntöisesti toteuttajalle maksetaan 50 euroa / tunti (alv 0%). 

Kulttuurilukkari joka kouluun -hanke 

Avustuksella lisätään perusopetuksen oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on vahvistaa lasten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoisuutta taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Avustettavalla harrastustoiminnalla vahvistetaan lasten kiinnittymistä kouluun sekä vuorovaikutus- ja työskentelytaitojen kehitystä ja niiden ansiosta myös koulumenestystä. Lastenkulttuurikeskus Efektin Kulttuurilukkari joka kouluun -hanke on osaltaan mahdollistamassa sen, että jokaisella koululaisella on ainakin yksi oma harrastus.  

Lastenkulttuurikeskus Efekti pyytää kulttuuri- ja taidealan osaajilta tarjouksia kouluissa toteutettavan harrastetoiminnan järjestämisestä. Harrastetunnit pidetään syyskuusta 2017 alkaen ja ne päättyvät huhti-toukokuussa 2018. Toiminta on säännöllistä, viikoittain toteutettavaa. Yhden harrastetunnin kesto on noin 60 minuuttia ja yhdessä koulussa näitä järjestetään 30 kertaa lukuvuoden aikana. Tarjouksessa pyydämme huomioimaan koulun toimintaympäristönä sekä tarjoamanne vierailukokonaisuuden liikuteltavuuden. 

Kulttuurilukkaritoimintaa järjestetään alakoulujen 1–6-luokan oppilaille, kaikissa lahtelaisissa kouluissa ja pääasiallisesti koulujen omissa tiloissa. Myös muu harrastetoiminnan järjestämiseen soveltuvassa tila on mahdollinen. Painotuksena ovat 1.–2.-luokkien oppilaat. 

Pääsääntöisesti toteuttajalle maksetaan 50 euroa / tunti (alv 0%). 

Tarjouksen jättäminen

Kukin toimija jättää ainoastaan yhden vastauksen tarjouspyyntöön, joka kattaa molemmat – Koulujen kerhotoiminnan ja Kulttuurilukkari joka kouluun -hankkeen. Tarjoukset jätetään sähköisen tarjousporttaalin kautta https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=8&g=9665b488-830d-457f-bd80-266713ccd53b&tpID=129836. Tarjoajan tulee rekisteröityä portaaliin. Täytä lomakkeet huolellisesti.  Voitte tarjota harrastetoimintaa useammassa osa-alueessa tai vain yhdessä.  

Huom. tarjoukset tulee jättää määräaikaan mennessä. Älä myöskään jätä tarjouksen jättämistä viimeiseen päivään, tällöin mahdollisia ongelmia on vaikea korjata.  

Tarjoukset tulee jättää 15.8.2017 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyyntö on osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-015877

Lisätietoja:

  • Jos sähköisen täyttölomakkeen kanssa on ongelmia tai muita kysymyksiä, niin ole yhteydessä hankintapalveluihin. Ensisijaisesti yhteydenotot sähköisen tarjousportaalin kautta ja toissijaisesti sähköpostilla hankintapalvelut@lahti.fi . Hankintapalvelut palvelee 1.–7.7.17 ja jälleen 1.8. alkaen. 
  • Jos sähköinen tarjousportaali ei toimi, niin varmista, että selaimesi on ajan tasalla. Sähköiseen portaaliin liittyvissä ongelmissa auttaa portaalin ylläpitäjän asiakaspalvelu: https://www.cloudia.com/fi/ota-yhteytta/