Siirry suoraan sisältöön

18.1.2018 12:30

Työnohjaajia haussa Lahden perusopetushenkilöstön työn tueksi

Tarjous HankintaSammon kautta 2.2.2018 klo 12:een mennessä

​Työnohjaajilta edellytetään työnohjaajakoulutusta, työkokemusta opetus- ja kasvatusalalta sekä mielellään esimieskokemusta. Sopimus tehdään kahden vuoden ajalle.  

Taustaa

Lahden kaupungin perusopetuksessa on käynnistynyt hanke, jossa työnohjauksella halutaan tukea vaativassa vuorovaikutustyössä toimivaa opetus- ja kasvatushenkilöstöä. Yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen voivat hakeutua peruskoulujen rehtorit, opettajat, koulunkäyntiavustajat ja koulusihteerit.

Työnohjauksen tehtävänä on tukea työntekijöitä arjen työtehtävissä ja haasteissa. Se edistää niin yksilön kuin koko yhteisön työhyvinvointia. Työnohjaukseen pääseminen ei vaadi mitään erityistä kriisitilannetta. Hakemukset käsitellään työnohjaustiimissä, jossa on rehtoreita ja työsuojeluvaltuutettu.

Työnohjaus on tavoitteellista oman työn ja työtavan tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on säännöllistä, pitkäkestoista vuorovaikutusta ohjaajan ja ohjattavien välillä. Työnohjaus tarjoaa paikan testata omia ajatuksia ja etsiä keinoja erilaisten työtilanteiden kohtaamiseksi. Työnohjauksessa käsiteltävät asiat nousevat ohjattavien työtilanteista ja heidän keskinäisitä suhteistaan.

Tarjouksen jättäminen
Työnohjaajia pyydetään jättämään tarjouksensa HankintaSammon kautta 2.2.2018 klo 12:een mennessä. Osoite HankintaSampoon: https://www.hankintasampo.fi

Lisätiedustelut
Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue, perusopetuspalvelut
aluepäällikkö Mauno Väänänen, puh. 044 416 4671