Siirry suoraan sisältöön

6.2.2019 10:10

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitukseen ympäristölupa-asiassa

Nähtävilläoloaika 6.2. -8.3.2019

​Vaasan hallinto-oikeus on 31.1.2019 antanut päätöksen nro 19/0030/3 Orimattilan ympäristölautakunnan valitukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 17.8.2016 nro 203/2016/1.

Aluehallintoviraston on myöntänyt ympäristöluvan Stena Recycling Oy:n Lahden yksikön kiinteistöillä 398-19-10-5 ja 398-19-10-7 osoitteessa Sapelikatu 6 sijaitsevan toiminnan muuttamiseen. Lupaan on liitetty päätöksestä tarkemmin ilmenevät lupamääräykset.

Vaasan hallinto-oikeus ei tutki Stena Recycling Oy:n vastineessaan esittämää lupamääräystä 20 koskevaa muutosvaatimusta.

Vaasan hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen on nähtävillä Lahden konsernipalveluiden kirjaamossa Kaupungintalolla, osoitteessa Harjukatu 31, Lahti, viraston aukioloaikana (klo 08.00-15.00)
 
Lahdessa helmikuun 6 päivänä 2019

KONSERNIPALVELUT
 
Raija Kukkonen
kirjaamotoiminnansihteeri