Siirry suoraan sisältöön

20.2.2017 10:15

Kymijärven vedenlaatu välttävä – kalaston tila kohentunut

Kymijärven vedenlaatu on edelleen välttävässä tilassa, eikä selvää kohenemista ole havaittu. Tämä selviää Lahden kaupungin ympäristöpalvelujen tuoreesta raportista.

​Ympäristöpalvelujen asiantuntijoiden mukaan lisätiedon kerääminen Kymijärven sedimentin ravinteista edesauttaisi konkreettisten päästövähennystavoitteiden määrittämistä ja järven sisäisen kuormituksen vähentämismahdollisuuksien arviointia.

- Kariston alueilta Kymijärveen tuleva kuormitus on vähäistä, mikä viittaa onnistuneisiin hulevesiratkaisuihin. Uusia mahdollisia kuormituksen vähentämiskohteita ovat ainakin Tiiranmäen alueen liittäminen viemäriverkostoon sekä maatalouden vesiensuojelun tehostaminen, sanoo vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen.

Välttävässä ekologisessa tilassa oleva Kymijärvi on Lahden seudun järvistä heikkokuntoisin. Ulkoinen kuormitus on rehevöittänyt Kymijärveä jo 1950-luvulta lähtien. Järven ulkoisen kuormituksen nykytaso on 720 kiloa fosforia ja 14 500 kiloa typpeä vuodessa.

Tuoreessa arvioinnissa on hyödynnetty Kymijärveen laskevien jokien ja ojien vedenlaadun seurantatuloksia vuosilta 2008–2016. Pinta-alaan suhteutettuna voimakkainta kuormitus oli maatalousvaltaisimmissa uomissa.

Kalaston ekologinen tila parantunut

Hoitokalastus on lisännyt Kymijärven kuhakannan tuottavuutta ja parantanut kalaston ekologista tilaa.

Kymijärvi koekalastettiin kesällä 2016 kolmen vuoden tehokalastusjakson vaikutusten arvioimiseksi. Koekalastuksen perusteella kalaston ekologinen tila oli kohentunut välttävästä tyydyttäväksi vuoden 2012 tuloksiin verrattuna.

Kymijärven kuhakanta lisääntyy luontaisesti ja on poikkeuksellisen vahva, mutta kovan kalastuspaineen vuoksi kuhien keskikoko on pieni. Nastolan kalastusalueen toteuttama hoitokalastus on kohdistunut särkikaloihin, ja hoitokalastussaaliin mukana poistunut fosforimäärä on merkittävä. Saaliin fosforisisältö vastaa noin puolta järven ulkoisesta fosforikuormituksesta.

Lisätietoja:

Kymijärven ulkoinen ravinnekuormitus -raportti

Kymijärven kalastoraportti

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, p. 050 525 9579
Vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen, p. 050 559 4083
Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, p. 050 539 1696